Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Vatikáni dokumentumok arrow Hírek a Vatikánból arrow A feszültségekkel teli világban a békét Istennél találjuk meg
A feszültségekkel teli világban a békét Istennél találjuk meg

Image

XI. Benedek pápa 2013. január elsején, Szűz Mária, Isten Anyja, és a Béke Világnapja ünnepén bemutatott szentmisén elhangzott homíliája
Homíliájában köszöntötte a Szentszéknél akkreditált diplomáciai testület tagjait, majd Tarcisio Bertone bíboros államtitkárt és Peter Turkson bíborost, a Iustitia et Pax Pápai Tanács elnökét, valamint a dikasztérium minden tagját. Külön megköszönte nekik elkötelezettségüket, amellyel terjesztik béke világnapi üzenetét. Ennek idén a pápa a következő témát választotta: „Boldogok a békességszerzők”.

A pápa felsorolta a világban még sajnos jelen lévő feszültséggócokat, amelyeket a gazdagok és szegények közötti egyre növekvő szakadék, az önző és individualista gondolkodásmód okoz. Ez utóbbit kifejezi a szabályok nélküli pénzügyi kapitalizmus, továbbá a terrorizmus és a bűnözés. Mindezek ellenére a Szentatya meggyőződése, hogy a világban fellelhető, békére irányuló számtalan tett tanúskodik az emberiség veleszületett békehivatásáról. Az ember békére született, ami Isten ajándéka. A pápa ezért választotta idei békeüzenete témájául a Máté evangéliumából vett idézetet, Jézus szavait: „Boldogok a békességesek: ők Isten fiai” (Mt 5,9). A nyolc boldogság közül ez azt fejezi ki, hogy a béke messiási ajándék, egyúttal az ember műve. Béke Istennel, ami azt jelenti, hogy akarata szerint élünk. Belső béke saját magunkkal és külső béke testvéreinkkel és az egész teremtett világgal. A béke tehát Isten ajándéka, amiért fohászkodnunk kell és ezzel egyidejűleg minden erőnkkel kell törekednünk építésére – utalt homíliájában béke világnapi üzenetére a Szentatya.

A bibliai szövegek, az ünnep Lukács evangéliumából vett szakasza arra ösztönöznek bennünket, hogy szemléljük Mária, Jézus Anyja benső békéjét. Máriával számos váratlan dolog történik: nem csak Fia születése, hanem az első fáradalmas út Názáretből Betlehembe, az éjszakai menedékhely keresése, az angyalok éneke, a pásztorok váratlan látogatása.

Mária azonban nem veszíti el nyugalmát; egyszerűen csak csöndben szemléli, hogy mi történik vele, és mindent megőriz emlékezetében és szívében, nyugodtan elmélkedve az eseményekről. Erre a belső békére vágyunk lelkünkben a történelem zaklatott és zűrzavaros időszakában, amikor olyan dolgok történnek velünk, amelyeknek gyakran nem fogjuk fel értelmét.

A Szentírás azt tanítja, hogy Isten arcának szemlélése a legnagyobb boldogság. Ebből fakad az öröm, a biztonság és a béke. Az Újszövetség szerint az Úr arcát szemlélni annyit jelent, mint a lehetőségekhez képest a legjobban megismerni őt Jézus Krisztus által, akiben kinyilatkoztatta magát. A megtestesült Isten Fia megismertette velünk az Atyát, látható emberi arcában felvillantotta az Atya láthatatlan arcát. A szívünket elárasztó Szentlélek ajándéka révén tudatta velünk, hogy Őbenne mi is Isten gyermekei vagyunk.

A mi békénk alapja tehát a következő: annak a bizonyossága, hogy Jézus Krisztusban az Atya Isten arcának ragyogását szemléljük, hogy a Fiúban Isten gyermekei vagyunk, és így az élet útján ugyanazt a bizonyosságot érezzük, mint amit a gyermek érez egy jó és mindenható Atya karjában. Az Úr ránk ragyogtatja arcát, megadja a béke ajándékát, kinyilvánítja atyaságát. Ez annak a mélyreható békének az alapelve, amely megbonthatatlanul kapcsolódik a hithez és a kegyelemhez.

Semmi sem veheti el ezt a békét a hívőktől, még az élet nehézségei és szenvedései sem. A szenvedések, a megpróbáltatások és a sötétség nem tesznek kárt reménységünkben, hanem inkább növelik azt. Olyan a mi reménységünk, amely soha nem csal meg, mert „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm 5,5).

Szűz Mária, akit ma Isten Anyja névvel tisztelünk, segítsen bennünket, hogy szemléljük Jézus, a Béke Fejedelmének arcát. Támogasson bennünket és kísérjen el minket ebben az újévben; eszközölje ki számunkra és az egész világ számára a béke ajándékát – mondta végül homíliájában XVI. Benedek pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés