Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Hírek, írások arrow Marcell atyával Nagymaroson
Marcell atyával Nagymaroson

Image

A bakonyjákói és pápakovácsi missziós gyermekcsoportok kísérője, egyben a helyi egyházközösségek „lelkes motorja”, Nyőgér Anna világi karmelita írása egyben tanúságtétel is a ráhagyatkozás gyümölcseiről.

Cikkünkben olvashatjuk az újonnan szerveződő Ifjúsági Missziós Társulat egyik tagjának élménybeszámolóját is a nagymarosi találkozóról.
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó már régóta célként lebegett a szemem előtt. Az idén nyáron elterveztem, hogy a Missziós Ifjúsági Csoporttal megszervezzük az utazást. Tervünk szerint, hívtuk a fiatalokat, hogy a Hit évének kezdetén felébredjen a szívükben a hit, és környezetükben is megmutassák ezt.

A szervezés már a Találkozó előtt két hónappal elkezdődött, hirdettük a környékbeli templomokban és hittanórákon. Kezdetben lehangolóan kevés jelentkező akadt, és volt, aki azt tanácsolta, hogy mondjak le erről az utazásról. Nem mondtam le róla. Rábíztam az egészet Marcell atyára, mondván: „most már én nem tudok tenni semmit, szervezze tovább Ő”. Megtette.

Egyik napról a másikra felugrott a jelentkezők létszám. Bár mindig voltak lemondások is, de akkor helyettük kétszer annyian jöttek. Papi kísérettel és áldással indulhattunk. Volt velünk alsós, felsős gyerek is, kamaszok, fiatalok, idősebbek. Missziós Csoportunkat az aktív tagok képviselték. Útközben szintén Marcell atya segített bennünket.

Az Ifjúsági Találkozó mottója: „Égni kell, annak, aki gyújtani akar...” A választott énekünk pedig: „Szentlélek jöjj, lobogó láng...” Lelkesedésünk nem hagyott el minket, és a programokon való részvétel tovább erősítette és lobogtatta a kis lángunkat.

Image

A hazafelé való utunk újabb meglepetést tartogatott. Egyik társunk, aki a buszon útközben hallott először a kármelita Marcell atyáról, elmondta, hogy egy beteg három gyermekes édesanyáért szeretné kérni imánkat, akiről már lemondtak az orvosok. Nagy bizalommal kérte imánkat, és még nagyobb lelkesedéssel mondogatta többször is: „Ez nem lehet véletlen! Éppen itt van velünk, éppen Marcell atyáról hall, és éppen kapja a jó hírt otthonról!”

Köszönjük Marcell atyának közbenjárását a szervezés és a lebonyolítás sikeréért. Imádkozunk, hogy mielőbb boldoggá és szentté avassák. Kérjük, hogy járjon közben értünk továbbra is, erősítse bennünk a Szűzanya iránti szeretetet és bizalmat, hogy a Hit évében is Jézus Anyja vezessen bennünket Szent Fia felé!

Image

Nyőgér Dezsőné, Anna


A bakonyjákói missziós ifjúsági csoport 2012. október 6-án ellátogatott a nagymarosi ifjúsági találkozóra. A kiránduláson sok fiatal és felnőtt vett részt, még Péter atya is eljött velünk. Az út egy kicsit hosszú volt, de nem unatkoztunk a buszon sem. Odafelé énekeltünk, imádkoztunk, s az induláskor Péter atya áldásában is részesültünk.

Meghallgattuk Kerényi Lajos atya rendhagyó előadását, amelyből nekem főleg az tetszett ahogyan elmondta a dolgokat. Idős kora ellenére nagyon sokat tud a fiatalokról. Az előadásán is sokat viccelődött és engem ez fogott meg leginkább.

A további programok is nagyon jók voltak, még a zöld sapkánkat is felvettük. A plébánia udvarán a Regnum Christi Mozgalom fiataljai által vezetett szentségimádáson vettünk részt. Több éneket már mi is ismertünk. Ezután a szentmise következett, melyet Bábel Balázs - a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke - celebrált. Ő is buzdította a fiatalokat a hit fontosságára.

Image

A kirándulásra elvittem a missziós adománygyűjtő dobozkát is, melybe a buszon mindenki, aki a nap folyamán lemondott valamilyen felesleges vásárlásról (fagyi, vattacukor ...), bedobhatta adományát a missziók javára.

Fülöp Krisztina
a bakonyjákói missziós ifjúsági csoport tagja


Image
MARCELL ATYA (MARTON BOLDIZSÁR) 1887. szeptember 9-én született Zalakomár községben. Keszthelyen és Nagyszombatban tanult, 1910-ben magyar-latin-görög nyelvszakos tanári diplomát szerzett. Petrozsényban és Zalaegerszegen tanított (itt megismerkedett Mindszenty Józseffel). Fiatalkori eltávolodás után megtért, és 1925-ben a Sarutlan Kármelita Rendbe lépett.
A képzési idő elteltével 1930-ban szentelték pappá. 13 évig volt Győrben a novíciusok magisztere. Saját példaadásával és igazi atyai szeretettel nevelve őket sok kármelita növendék hivatásához járult hozzá hatékonyan. A 40-es évek második felében országos hírű prédikátor és gyóntató lett. Számos egyházi és világi elöljáró tartozott lelki gyermekei közé, mint például a győri vértanú-püspök, Boldog Apor Vilmos vagy Mindszenty József hercegprímás, bíboros, aki boldoggá avatási eljárásának megkezdését később személyes közbelépésével is sürgette.
1950-ben a rendeket feloszlatták, ő visszavonult. Eltiltották a nyilvános gyóntatástól, ő titokban, veszélyes körülmények között is gyóntatott és áldoztatot. Halálos betegségét határtalan türelemmel viselte, Isten kezéből fogadta. 1966. május 29-én hunyt el, először a budapesti Farkasréti temetőbe, majd június 2-án győrben a karmeliták templomába temették el. 1975-ben a Rendfőnökség engedélyezte a boldoggáavatási eljárás beindítását, de politikai okokból csak 1990-ben dönthetett a Tartományfőnökség az eljárás bevezetéséről.
„Mennyei Atyánk. Te megőrizted Marcell Atyánkat a világháború viharaiban és meghívtad a Kármelhegyi Szűzanya rendjébe, hogy ott szavával és példájával tiszteletének apostola legyen. Alázattal azért imádkozunk, hogy közbenjárására gyógyítsd meg a sérülteket, betegeket és Marcell atyát minél előbb szentjeid között tisztelhessük. Lángoló Mária-tisztelete, mint követendő példa álljon mindnyájunk előtt. Amen.”
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés