Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Misszió arrow Mindenki misszionárius arrow Teréz misszió - a papokért
Teréz misszió - a papokért

Image

Hazánkban is évek óta működik a Teréz-misszió, amely - Kis Szent Teréz példájára - név szerint naponta imádkozik papokért, leendő papokért és szerzetesekért.
A Teréz misszió magyar papi vezetője Verőczei Gábor atya, farkasréti plébános így beszél az imádság erejéről:

A Teréz-misszió tagjai naponta imádkoznak egy általuk nem ismert papnövendékért, papért vagy szerzetesért. Kis Szent Teréz maga is megtapasztalta az ima erejét, amikor a halálra ítélt gyilkosért – Pranziniért – imádkozott. A történet közismert. Teréz még gyermek volt, amikor halálra ítéltek egy elvetemült gyilkost, Pranzinit. Teréz elhatározta, hogy imádkozni fog a gyilkos megtéréséért. Sokáig úgy tűnt, eredmény nélkül imádkozott. A gyilkos visszautasította a börtönlelkész szolgálatait. Ám a nyaktiló alatt, közvetlenül a lefejezés előtt, hirtelen a pap kezében lévő feszülethez nyúlt és megcsókolta azt. Amikor a kivégzés után Kis Szent Teréz értesült erről az epizódról, úgy értékelte, hogy Jézus meghallgatta az ő imáját. Imáival elért egy csodát: a halálra ítélt megtért. Úgy gondolta, hogy ezt minden keresztény megteheti, azaz imáival kiesdhet egy-egy csodát, imameghallgatást.

A Teréz-misszió léte is bizonyítja az imádság erejét. Alapítója, a francia Bruno Thevenin atya így mondta el a történetet:

A Teréz Misszió gondolata egy gyermektelen asszony szívében született meg. Az asszonyt Charles-nak hívták. Több, mint húsz évvel ezelőtt egy napon Charles asszony levelet írt Lisieux püspökéhez: „Kegyelmes uram, házasságom során soha nem született gyermekem, jóllehet mindig arra vágyódtam, hogy pap fiam legyen. Kérem, nevezze meg az egyik papját, s én megígérem, hogy életem végéig minden nap imádkozom érte a rózsafüzért!” A püspök így válaszolt: „Asszonyom, imádkozzon egy papnövendékért, hogy pap váljon belőle. A diszkréció miatt csak a nevét adom meg: Bruno. Mindazért, amit az Egyházért tesz, fogadja atyai áldásomat.” Charles asszony megtartotta ígéretét és minden nap imádkozott az ő kispapjáért.

Eközben – folytatja páter Thevenin – elvégeztem a papi szemináriumot és Kis Szent Teréz születésének Századik évfordulóján pappá szenteltek. Első szolgálati helyem a Lisieuxi-i plébánia volt. Egy év múltán még mint fiatal pap rövid zarándoklatra mentem Ars-ba, Szent Vianney plébános tiszteletére, aki minden pap példaképe.

Amikor visszajöttem a zarándokútról, senkit sem találtam a plébánián. A sekrestyés és az orgonista elmentek, a plébános pedig egy cédulát hagyott ott: "három nap múlva jövök" - soha nem tért vissza!

Egyedül maradtam a plébánián tízezer hívővel és száz hittanos gyerekkel. Minden munkát nekem kellett elvégeznem a templomban is és otthon is. Ez a helyzet tarthatatlan volt, sürgősen segítséget kellett találnom úgy a templomi, mint a házi tennivalókra a plébánián.

Isteni sugallatra éppen azt a hölgyet kértem meg a feladatra, aki akkor már nyolc éve imádkozott értem. Ismétlem, nekem erről fogalmam sem volt. Sőt, ő sem volt egészen biztos benne, hogy én vagyok az a Bruno atya, akiért imádkozik. Amikor végül lelepleződött a nagy „titok”, megfogalmazódott bennem egy gondolat. Arra kértem néhány gyereket, nem sokkal később pedig felnőtteket is, hogy imádkozzanak a környéken szolgáló papokért – éppen úgy, ahogy Lisieux-i Szent Teréznek is volt két paptestvére, akiket imádságaiban hordozott. Mivel az értem éveken keresztül imádkozó asszony szintén Lisieuxben élt, nyilvánvaló, hogy az indíttatást ő is Kis Szent Teréz példájából kapta.”

ImageA Teréz misszió célja az, hogy minden korosztály imádkozzon a papokért és a papnövendékekért, és e munkában különös hangsúlyt kap a gyerekek bekapcsolódása. „Esetükben a misszió szépsége, hogy a kicsi, a gyönge, a gyermek védelmezi a nagyobbat, az erősebbet, a felnőttet. A papot, aki kiszolgáltatja számára a beavató szentségeket. Vagyis különleges csere történik: a gyermek imádságával isteni megerősítést szerez a papnak, a pap pedig a szentségeken keresztül Istent adja a gyermeknek.”

A Teréz-misszió Lisieuxben indult. A lisieux-i indulást követően a misszió hamarosan elterjedt Normandiában, később Bretagne-ban, sőt egész Franciaországban. Jelenleg húsz országban létezik – túlnyomórészt Közép-Kelet-Európában, például Horvátországban, Boszniában, Romániában, Litvániában, de Kanadában és néhány ázsiai és afrikai országban is. A magyarországi missziónak most tízezer tagja van, vagyis minden magyar papért és papnövendékért legalább három ember imádkozik. „Ám ez a misszió nem csupán emberi mű. Egy értem imádkozó asszony szívéből indult, a valódi szerzője viszont Kis Szent Teréz.” – mondja Bruno Thevenin atya

A papság az Egyház szíve. Minden pap az Egyház kincse. Ezért szeretettel, gondoskodással, figyelmességgel kell őket körülvennünk. Ők szolgáltatják ki a szentségeket, Isten erejét az ősi ellenség a sátán ellen, aki el akarja pusztítani Isten teremtményeit. A mi Missziónk alázatos imával, szeretetből való lemondással és áldozattal igazi védőpajzsot von minden pap köré. Az imádság a mi legerősebb fegyverünk.

Szerintem igen jó, ha a pap tudja, hogy valaki imádkozik érte, és érte hoz áldozatot. Másfelől pedig szintén jó, ha a hívek imádkoznak azért, hogy papjaik legyenek és megköszönik a Jóistennek, hogy papokkal ajándékozta meg őket."

Teréz Misszió felelős szervezője Magyarországon HOLLÓ MIHÁLYNÉ (TÖRÖKSZENTMIKLÓS)

Jelentkezni a következő e-mail cimen lehet: Lugosi Margit - Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges


Ha szeretnénk jelentkezni a misszióba, írjuk meg az életkorunkat, hogy nagyjából hasonló korú atyáért imádkozhassunk. (Ez is csak azért szükséges, hogy például egy 70 éves néninek ne egy szeminarista kis pap nevét adják ajándékba, s egy fiatalnak mondjuk egy idős atyáét.) Az "ajándékba kapott atyáról "semmi információt nem fogunk tudni - csak a keresztnevét.(Nincs semmi egyéb kötelezettsége a jelentkezésnek)

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés