Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Új Evangelizáció arrow A hit évének hivatalos programja
A hit évének hivatalos programja

Image

XVI. Benedek pápa október 11-én, csütörtökön délelőtt ünnepélyes szentmisével nyitja meg a Szent Péter téren a hit évét, amely 2013. november 24-én fejeződik be. A fontos világegyházi eseményhez a következő programok kapcsolódnak:
Október 6-án Szent Ferenc városában, Assisiben a Kultúra Pápai Tanácsa a Pogányok Udvara elnevezésű programsorozatának keretében rendez találkozót a hívők és nem hívők között, hogy párbeszédet folytassanak a hit témájáról.

A Vatikánban október 7-e és 28-a között kerül sor a XIII. rendes püspöki szinódusra a következő témáról: Új evangelizáció a keresztény hit átadása céljából.

Október 11-én, délelőtt 10 órakor XVI. Benedek pápa a szinódusi atyákkal és a püspöki konferenciák elnökeivel ünnepélyes szentmise keretében megnyitja a hit évét. Az Olasz Katolikus Akció este fél 7 és fél 10 között fáklyás felvonulást tart az Angyalvártól a Szent Péter térig, emlékezve a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójára.

Október 12-én Rómában az Il Gesù templomban Dante hite címmel kulturális és művészeti estre kerül sor a Kultúra Pápai Tanácsa kezdeményezésére. Az elbeszélő költemény Paradicsom című fejezetének XXIV. énekét olvassák fel, amely tartalmazza Itália első nemzeti költőjének hitvallását.

Október 20-án Rómában a Népek Evangelizációja Kongregáció szervezésében zarándoklatot és missziós imavirrasztást tartanak a Gianicolo-dombon.

Október 21-én a Vatikánban XVI. Benedek pápa hét vértanút illetve hitvallót avat szentté. A következő boldogokról van szó:

Jacques Berthieu, jezsuita pap, 1896-ban Madagaszkáron vértanúságot szenvedett misszionárius; Pedro Calungsod, világi katekéta, aki 1672-ben halt vértanúhalált a Fülöp-szigeteken; Giovanni Battista Piamarta, hitvalló olasz pap, az ifjúság nevelője, 1913-ban hunyt el. A német származású Marianne Barbara Cope hitvalló, aki 1918-ban halt meg Molokai-sziget lepratelepén; Maria del Monte Carmelo (világi nevén Carmen Sallés Barangueras) spanyol rendalapítónő, 1911-ben hunyt el; Kateri Tekakwitha, kanadai indián konvertita, 1680-ban hunyt el; végül Anna Schäffer, bajor világi hívő, aki Krisztus szeretetéről tett tanúságot. Hosszú éveken át ágyhoz kötött betegként folytatta misszionáriusi tevékenységét. 1925-ben hunyt el.

Október 26-a és 30-a között kerül sor Rómában a katolikus oktatók világszövetségének kongresszusára a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció részvételével.

November 15-e és 17-e között tartják meg a Vatikánban az Egészségügy Pápai Tanácsa XXVII. Nemzetközi konferenciáját, amelynek témája: A kórház, mint az evangelizáció helye: emberi és spirituális küldetés.

December elsején XVI. Benedek pápa vezeti Advent első vasárnapjának vesperását a római pápai egyetemek, szemináriumok és egyházi kollégiumok, valamint római egyetemek számára a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció szervezésében.

December 20-án Rómában kiállítás nyílik az Angyalvárban a hit évéről. A kiállítás 2013. május elsejéig tekinthető meg.

December 28-án Rómában kezdetét veszi a Taizéi közösség szokásos év végi találkozója, amelyet idén a római vikariátussal közösen szervez az európai fiatalok számára. A találkozó 2013. január másodikán ér véget.

2013. január 25-én Rómában a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában XVI. Benedek pápa ökumenikus szertartást vezet. A bazilika képtárában 2013. november 24-ig megtekinthető a Sanctus Paulus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II. című kiállítás.

Február 2-án, a vatikáni Szent Péter-bazilikában XVI. Benedek pápa szentmisét mutat be a szerzetesi világnap alkalmából.

Február 25-én és 26-án Rómában nemzetközi kongresszusra kerül sor a következő témáról: Szent Cirill és Metód a szláv népek között: 1150 évvel küldetésük megkezdése után. A kongresszust 25-én a Pápai Keleti Intézetben, 26-án pedig a Pápai Gergely Egyetemen tartják.

Március 24-én XVI. Benedek pápa bemutatja a virágvasárnapi szentmisét. Ez a nap hagyományosan a fiatalokat készíti elő az Ifjúsági Világtalálkozóra.

Április 4-e és 6-a között Rómában nemzetközi konferenciát rendeznek a Neveléstudományok Nemzetközi Katolikus Szövetsége és a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció szervezésében.

Április 13-án a vatikáni VI. Pál kihallgatási teremben Oh My Son (Ó, Fiam) címmel hangversenyre kerül sor.

Április 15-e és 17-e között tartják a szemináriumok napját megalapításuk 450. évfordulója alkalmából.

A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció tanulmányi napot rendez a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak jelentőségéről, valamint a Katolikus Egyház Katekizmusáról, a papjelöltek képzésében betöltött szerepéről.

Április 28-án a Vatikánban a bérmálkozott fiatalok napját tartják meg. A Szentatya néhány fiatalnak kiszolgáltatja a bérmálás szentségét.

Május 5-én a pápa szentmisét mutat be a konfraternitások és a népi ájtatosság napja alkalmából.

Május 18-án XVI. Benedek pápa vezeti Pünkösd vigíliájának szertartását, amelyet az egyházi mozgalmaknak szentelnek. A szertartás során elzarándokolnak Péter sírjához és a Szentlélekért fohászkodnak.

Június 2-án a Szentatya ünnepélyes szentségimádást vezet. Az adorációt az egész világon egyszerre végzik Corpus Domini ünnepe alkalmából.

Június 16-át az élet evangéliumának (Evangelium vitae) szentelik a pápa vezetésével. Tanúságtételek hangzanak el az élet evangéliumáról a személy méltóságának védelme érdekében, amely a fogantatás pillanatától kezdve az élet természetes befejeződéséig tart.

Június 22-én a Vatikánban nagyszabású koncertet tartanak a Szent Péter téren a hit éve alkalmából.

Július 7-én a pápa jelenlétében, a Szent Péter téren lezárul a szeminaristák, novíciusok és novíciák zarándoklata.

Július 23-a és 28-a között Rio de Janeiro-ban XVI. Benedek pápa részvételével megtartják az Ifjúsági Világtalálkozót.

Szeptember 18-án és 19-én a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció szervezésében tanulmányi szemináriumra kerül sor. A katolikus egyetemek képviselői elmélyítik, hogy milyen értéket jelent a Katolikus Egyház Katekizmusa a teológiai oktatásban a katolikus egyetemeken.

Szeptember 29-én a Vatikánban megtartják a katekéták napját XVI. Benedek pápa jelenlétében. Ezen a napon egyben megemlékeznek a Katolikus Egyház Katekizmusa megjelenésének 20. évfordulójáról.

Október 13-án Mária napot tartanak a Vatikánban XVI. Benedek pápa jelenlétében minden máriás szövetség részvételével.

November 24-én XVI. Benedek pápa a Vatikánban ünnepélyes szertartással lezárja a hit évét.Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés