Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Új Evangelizáció arrow Misszió - Új Evangelizáció
Misszió - Új Evangelizáció

Image

Honlapunk e sorozatának témája a misszió és az új evangelizáció – korunk egyik legaktuálisabb egyházi kérdésköre.

Írásainkban a Szentszék, a magyarországi és a világegyház püspökeinek megnyilatkozásait dolgozzuk fel, és tudósítunk az új evangelizációval kapcsolatos legjelentősebb eseményekről.Az egyházban minden az evangelizációt szolgálja” – mondta Benedek pápa a Pápai Missziós Művek igazgatóinak 2012. évi közgyűlésén, ezzel is jelezve, hogy Krisztus missziós parancsa egyformán érvényes mind a „régi” keresztény országokban mind a „fiatal helyi egyházakban”.


A II. Vatikáni Zsinatot követően minden pápa hangsúlyozta az evangelizáció sürgető voltát és fontosságát:

VI. Pál pápa már a zsinat lezárásának 10. évfordulóján, 1975-ben kiadott Evangelii Nuntiandi (Az evangéliumot hirdetni) c. apostoli buzdításának első szavaival így int: „Az evangéliumot hirdetni korunkban kétségkívül nemcsak a keresztény világ számára fontos, de az egész emberiség javát is szolgálja. Az evangelizáció azokhoz a mai emberekhez szól, akik tele vannak ugyan reménnyel, de mégis félelmek és szorongások között élnek.”

(Az Evangelii Nuntiandi c. apostoli buzdítás teljes terjedelmében
honlapunkon ITT olvasható
)

Az új evangelizáció sürgető gondolata Boldog II. János Pál pápánál is hangot kapott a Redemptoris missio (Az Üdvözítő missziója) című enciklikájában: „A métely sújtotta ősi keresztény világot újra kell evangelizálni”(RM 32), majd „az ősi keresztény országokban, … ahol a megkereszteltek egész csoportja elvesztette az eleven hit erejét, vagy már nem is vallja magát az Egyház tagjának, mert életükben eltávolodtak Krisztustól és az Evangéliumtól … új evangelizációra vagy ismételt evangelizációra van szükség.” (RM 33).

(A Redeptoris Missio c. enciklika teljes terjedelmében
honlapunkon ITT olvasható
)

XVI. Benedek pápa 2012. január 27-én beszédet intézett a Hittani Kongregáció ülésén, amely az Új Evangelizáció Pápai Tanácsával együttműködve előkészíti a Hit évét: „Földünk nagy részét az a veszély fenyegeti, hogy kialszik a hit, mint egy olyan láng, amelyet nem táplál többé semmi. A hit mély válságával, a vallásos érzék elveszítésével találjuk szemben magunkat, ami ma az egyház számára a legnagyobb kihívást jelenti. A hit megújulása legyen tehát napjaink egyházának elsődleges feladata.”

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójára 2012. október 11-től kezdődően meghirdette a Hit Évét. Az ezen alkalomból megjelent Porta Fidei (A Hit Kapuja) c. motu proprio dokumentumban a Szentatya így fogalmazza meg a Hit Évének legfontosabb célját: „újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

A Porta Fidei (A Hit kapuja) c. motu proprio összefoglalása
honlapunkon ITT olvasható

Benedek pápa a Hit Évének meghirdetését megelőzően, már 2010-ben új pápai intézményt állított fel, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát, amely a történelmileg keresztény, de egyre inkább szekularizálódó területeken élők újra evangelizálásáért hivatott dolgozni. Vezetője Salvatore Fisichella érsek, akinek feladata a hit hirdetésének megújítása azokban az országokban, amelyekben a társadalom előrehaladott szekularizációja miatt elhomályosult az Isten-tudat.

A hit évének hivatalos programja ITT olvasható

Végül álljon itt Boldog Paolo Manna, a Missziós Unió alapítójának egyszerű, de mindenkire mindenkor érvényes megállapítása:

MINDENKI MISSZIONÁRIUS!


Tovább a sorozat cikkeihez

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés