Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow A Szentatya imaszándékai arrow A Szentatya imaszándékai a 2012. évre
A Szentatya imaszándékai a 2012. évre

JANUÁR

Általános imaszándék: A természeti katasztrófák áldozataiért
hogy a természeti katasztrófák áldozatai életük újjáépítéséhez megkapják a szükséges lelki és anyagi támogatást.

Missziós imaszándék: Kiállás a béke mellett
hogy a keresztények kiállása a béke mellett legyen Krisztus nevének tanubizonysága minden jóakaratú ember előtt.

Image

-----

FEBRUÁR

Általános imaszándék: Az ivóvízért
hogy minden ember hozzájuthasson ivóvízhez és a mindennapi élethez szükséges egyéb feltételekhez.

Missziós imaszándék: Az egészségügyi dolgozókért
hogy az Úr adjon kitartást a világ legszegényebb térségeiben a betegekért és idősekért dolgozók erőfeszítéseiben.

-----

MÁRCIUS

Általános imaszándék: A nők szerepéért a társadalomban
hogy az egész világ ismerje fel a nők szerepének jelentőségét a társadalom fejlődésében.

Missziós imaszándék: Az üldözött keresztényekért
hogy a Szentlélek adjon állhatatosságot mindazoknak, akik Krisztus nevéért diszkrimináció, üldöztetés vagy életveszély áldozatai, különösen Ázsiában.

-----

ÁPRILIS

Általános imaszándék: A hivatásokért
hogy minél több fiatal hallja meg Krisztus hívását és papként vagy szerzetesként kövesse azt.

Missziós imaszándék: Krisztus, Afrika reménysége
hogy a feltámadt Krisztus legyen a hit bizonyosságának jele az afrikai kontinensen élők számára.

-----

MÁJUS

Általános imaszándék: A családokért
hogy a család fontosságának védelmére és megtartására irányuló kezdeményezéseket társadalom széles körében megismerjék.

Missziós imaszándék: Mária, a misszionáriusok iránymutatója
hogy Mária, a Világ Királynője és az Evangelizáció Csillaga kísérje a misszionáriusokat Fiának, Jézus Krisztusnak hirdetésének közepette.

-----

JÚNIUS

Általános imaszándék: Az Eukarisztiában jelenlévő Krisztus
hogy a hívek az Eukarisztiában felismerjék a Feltámadott élő jelenvalóságát, Aki velük van életük minden napján.

Missziós imaszándék: Az európai keresztényekért
hogy az európai keresztények újra felismerjék valódi önazonosságukat és nagyobb lelkesedéssel vegyenek részt az Evangélium hirdetésében.

-----

JÚLIUS

Általános imaszándék: A munka biztonságáért
hogy mindenki biztonságos és nyugodt körülmények között dolgozhasson.

Missziós imaszándék: A keresztény önkéntesekért
hogy a missziós területeken dolgozó keresztény önkéntesek legyenek Krisztus szeretetének tanú.

-----

AUGUSZTUS

Általános imaszándék:

hogy a börtönben fogvatartottak az igazságosság és az emberi méltóság szerinti bánásmódban részesüljenek.

Missziós imaszándék: Krisztus ifjú tanúi
hogy a Krisztus követésére meghívott fiatalok készséggel hirdessék az Evangéliumot és tegyenek róla tanúságot a föld végső határáig.

-----

SZEPTEMBER

Általános imaszándék:

hogy a politikusok mindenkor tisztességgel, becsületességgel és az igazság iránti szeretettel cselekedjenek.

Missziós imaszándék: A legszegényebb egyházak megsegítéséért
hogy a keresztény közösségekben növekedjék a készség arra, hogy misszionáriusokat, papokat és laikusokat küldjenek konkrét támogatásokkal a legszegényebb egyházakba.

-----

OKTÓBER

Általános imaszándék: Az új evangelizációért
hogy a legrégibb keresztény országokban tovább folytatódjon az új evangelizáció.

Missziós imaszándék: A Világmisszió Napjáért
hogy a Világmisszió Napjának ünnepe az evangelizáció iránti kötelezettségvállalás megújulását eredményezze.

-----

NOVEMBER

Általános imaszándék: Az Evangélium szolgálóiért
hogy a püspökök, papok és az Evangélium minden szolgálója bátran tegyenek tanuságot a megfeszített és feltámadott Úr iránti hűségükről.

Missziós imaszándék: A zarándok Egyházért
hogy a földi zarándokútját járó Egyház világosságként ragyogjon a nemzetek előtt.

-----

DECEMBER

Általános imaszándék:

hogy a világon otthontalanul vándorlók nagylelkű és hiteles szeretettel teljes befogadást nyerjenek – különösen a keresztény közösségekben.

Missziós imaszándék: Krisztusért, minden ember világosságáért
hogy Krisztus a Betlehembe vezető fény ragyogásával mutatkozzék meg minden ember előtt, amely Egyházának arcában tükröződik vissza.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés