Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Mindenszentek ünnepe

Image

Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat, akiket az Egyház külön szentnek nyilvánított – egy közös napon ünnepeljük.

Összeállításunkban kitérünk korunk egyik ellentmondásos konzum-ünnepére a Halloween-re is, és ismertetjük azt az angliai kezdeményezést is, amelynek célja, hogy „hogy Halloweent visszafoglaljuk Krisztus számára”
Mindenszentek ünnepi miséjének könyörgése kinyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat!”

Image

Szent Béda (673-735) így ír az ünnepről: E mai napon, szeretteim, mind valamennyi szenteknek emlékezetét egy közös ünneplésnek vígságával üljük. Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt a szenvedésben, annál ragyogóbb most a tisztességben.

Mindenszentek napját Keleten már 380-ban megtartották; ezen a napon az összes vértanúra emlékeztek. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont Szűz Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte. Ennek emléknapját, május 13-át III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) az ünnepet november 1-jére helyezte át.


Mindenszentek ünnepéhez és Halottak napjához kapcsolódó népszokások

Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen – szokás, hogy az emberek meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak Mindenszentek napján, illetve a Halottak napján. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el.

E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe, osztogatják az arrajárók és a szegények között. Otthon gyertyát gyújtanak, annyit, amennyi halottja van a családnak. Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud temetőbe menni, az otthon gyújt gyertyát Mindenszentek napján..

Halottak napján a közeli rokonság együtt fogyasztotta el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére.

Image

Mindenszentek és a Halottak napja ma városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe: a temetőbe járás, a sírok rendbehozatala, a gyertyával való világítás szinte mindenki számára kötelező. A Halottak napjának világítással egybekötött megünneplése néhol csak újabb szokásként, a második világháború után terjedt el.

Magyarországon nagyon sok templomot szenteltek a mindenszenteknek és sok oltárkép ábrázolja őket. A Mindszent nevet számos településünk is viseli: pl. a Baranya megyei Okrimindszent és Mindszentgodisa, a Szepes vármegyei Szepesmindszent, vagy a Csongrád megyei Mindszent.

A mindenszentek tiszteletét őrzi Mindszenty József hercegprímás felvett neve.


Az angolszász országokban a mindenszentek napját megelőző este a Halloween („All Hallow's Eve = minden szent estéje”).

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon elterjedt. A boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosódik a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak napja.

A druidák idejében, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet - egyszerre hódolva a Napisten és a holtak Ura előtt. Az Amerikába irányuló tömeges kivándorlás 1840 körül hozta létre a Halloween ünnepet. Kelet-Európában a vasfüggöny leomlása után kezdték el ünnepelni Halloweent.

Sok országban felmerült már a kérdés, hogy a keresztények hogyan viszonyuljanak a Halloweenhez.

Angliában 2010-ben a „Fény Éjszakája” elnevezésű új kezdeményezés indult el annak érdekében, „hogy Halloweent visszafoglaljuk Krisztus számára”. A kezdeményezést az angol és walesi katolikus püspöki konferencia is támogatja.

„Halloween ma a legnagyobb fogyasztói ünnep karácsony és húsvét után, itt az idő hát, hogy emlékeztessük a keresztényeket ennek az ünnepnek az eredetére. Ez az ünnepnap fontos a katolikus kultúrában. Október 31-e estéjén csináljunk valami olyat, amely tanúságot tesz hitünkről, s amely hallható és látható. Gyújtsuk gyertyát, vagy más fényt, amely Krisztust szimbolizálja. Ez erőteljes jele lehet annak, hogy megmutassunk az embereknek, hogy mi Krisztusba és nem magunkba vetettük a reményünket. Mindezek kérdéseket fognak provokálni, s ezáltal lehetőségünk nyílik Krisztusra mutatni. Mindenkit bíztatok a részvételre.” (Kieran Conry püspök, a CBCEW Evangelizáció és Hitoktatás Részlegének elnöke)

„A hit láthatóvá tétele egy olyan küldetés, amelyet a Mennyei Atya bízott ránk.” (Vincent Nichols érsek pasztorális körleveléből)

"Halloween az Istennek az ő szentjeiben megnyilvánuló  dicsőségének való örvendezés ideje, de mi engedtük, hogy a hangsúly a boszorkányokra és örögökre tolódjon. Részemről üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hogy Halloweent visszafoglaljuk Krisztus számára." (Ambrose Griffiths, OSB, Hexham és Newcastle püspöke)

A Fény éjszakája (Night of Light) kezdeményezés Damian Stayne-től, a Cor et Lumen Christi közösség alapítójától ered.A Fény éjszakája esemény nemzetközi kezdeményezés arra, hogy a Halloweent egy örömteli keresztény ünneppé tegyük”-mondta D.S. Világszerte több országban gyermekeknek rendeznek ünnepet, mely kapcsán összegyűlnek imádkozni és fényt gyújtanak az ablakukban, ezzel hirdetve a Krisztushoz tartozásukat szomszédaiknak és barátaiknak.

Október 31-ét Halloween ünnepének tarjuk, mely az All Hallows Eve (Minden szentek estéje) kifejezésből ered, s amely ünnepi előestje Mindenszentek ünnepének-amely ünnepen a katolikusok Isten dicsőségét és minden mennyei szentjét ünneplik, és Isten világosságnak a győzelmét minden szentjének életében a sötétség felett. Jézus a világ világossága. A szentek ebben a világosságban éltek és ezáltal kortársaik irányfényévé váltak. Jézus napjainkban mindenkit hív, hogy a világító fény legyen mások számára.

Mindenszentek előestéjének és éjszakájának méltó, keresztény megünnepléséhez az alábbiakat javasoljuk:

* Mindenszentek ünnepe előestéjén vegyünk részt a szentmisén

* Mindenszentek éjszakáján vegyünk részt az éjszakai Szentségimádásban

* Mindenszentek estéjén szervezzünk közös programot a gyermekeknek (pl gyertygyújtás, öltözzenek be szenteknek, vagy közös tűzgyújtás, szentekkel kapcsolatos vetélkedő, gyertya- vagy fáklyakészítés, a világító tökfejre keresztény szimbólum faragása stb. – további ötletek gyermekekkel való ünnepléshez ITT találhatók angolul)

Image

* Mindenszentek éjszakáján helyezzünk fényt az ablakba, jelezve ezzel a járókelőknek, hogy a mi otthonunk keresztény otthon és a mi világosságunk Krisztus

* Közösségi eseményeken viseljünk fehér ruhadarabot hűségünk szimbolizálásra Krisztus a Mi Világosságunk iránt

Források: katolikus.hu, mek.oszk.hu, karizmatikus.hu, nightoflife.org
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés