Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Misszió arrow Mi a misszió? arrow A misszió mai értelmezése
A misszió mai értelmezése

Image

Összeállításunkban a világmisszió egyik jelentős szervezetének, a Steyler Missionare (azaz az Isteni Ige Társasága) német nyelvterületen működő honlapjáról származó írásokból szemezgetünk

A misszió isteni küldetés, amelyre meghívást kaptunk, hogy részt vegyünk benne. Nem az Egyház a misszió eredete, hiszen ő maga is az isteni küldetésnek köszönheti létezését.

Minden keresztény, aki az Egyház tagja, személyében maga is misszionárius, és nem vonhatja ki magát e küldetés alól. A misszió nemcsak az erre „specializáltak” feladata.

A missziót nem tekinthetjük az Egyház felségterülete kiterjesztésének, hanem az életre és az üdvösségre irányuló szolgálatnak kell lennie. A misszió célja az Isten Országának megvalósítása. Ezért a szegények, a jogfosztottak és a kiközösítettek oldalán állást, az emberi méltóság és az eszerinti élet iránti elkötelezettséget jelenti.

A misszió olyan átfogó, mint Isten Teremtő munkája. Isten szeretetének a teljes valóságot, az emberi élet és a természet minden területét át kell hatnia. Ez egyformán érvényes az ember lelkére és az emberi együttélésre, a társadalom, a gazdaság és a politika struktúráira. A világ szerteágazó összefüggései közepette széles tere nylik a különböző missziós tevékenységeknek.

A keresztény misszió látja az „idők jeleit”, és azokat az Evangélium fényében értelmezi. A „kultúrpesszimizmussal” szöges ellentétben megpróbál az Isten Országa továbbterjedésére mutató jeleket találni, ezekhez hozzákapcsolódni és e célból „minden jóakaratú emberrel” együttműködni. A misszió útja (módszere) a párbeszéd.

A misszió abból a meggyőződésből él, hogy a Lélek ott fúj, ahol akar, és hogy Krisztusban minden kiengesztelődést nyert. E meggyőződésből a vallások és kultúrák iránti mély tisztelet fakad. A misszió alapvető gyakorlata a más vallások és kultúrák képviselőivel  folytatott tiszteletteljes és tanulásra kész párbeszéd.

A keresztény misszió célja, hogy a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra vezessen. Hozzá, aki az Isten szeretetének végső Szentsége a világban. Ezért a Jézushoz való csatlakozás a szegények, betegek és elutasítottak felé éppen olyan fontos, mint a hitoktatás és a szentségek megünneplése. Sőt: ahol a hitoktatás és a szentségek ünneplése nem vezetnek a Jézushoz való  csatlakozáshoz – nem tesznek tanítvánnyá – ott mindezek hiábavaló cselekedetek maradnak.

Forrás: Steyler Missionare

Image

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés