Pápai Missziós muvek
MISSZIÓS UNIÓ
PONTIFICIUM OPUS
A UNIONE MISSIONARIA


"Mindenki misszionárius"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Missziós Unió arrow Hírek arrow Látható misszós únió - a Magyarországon szolgáló külföldi papok és szerzetesek találkozója
Látható misszós únió - a Magyarországon szolgáló külföldi papok és szerzetesek találkozója

Image

Szeptember 17-én, szombaton, közel hatvan, külföldről érkezett, de Magyarországon élő és szolgáló szerzetes, nővér és világi pap gyűlt össze az Isteni Ige Társaságának budatétényi rendházában, konkrétan szemmel láthatóvá téve a missziós egységet.

A találkozón készült felvételek a Fotogalériában láthatók

A Pápai Missziós Művek igazgatóinak legutóbbi konferenciája kiemelten foglalkozott a Missziós Unió – azaz a missziós öntudat erősítése és az együttműködés fontosságával az Egyházon belül. A római konferencián megfogalmazott gondolatok nyomán a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatósága találkozóra hívta mindazokat a papokat és szerzeteseket, akik a határon túlról vagy a tengeren túlról érkeztek Magyarországra, és jelenleg itt teljesítik missziós küldetésüket.

A találkozó fő célja az volt, hogy a hazánkban élő és különböző területeken szolgáló papok és szerzetesek közvetlen, személyes kapcsolatba kerülhessenek egymással és a magyar egyház képviselőivel, megosztva egymással missziós munkájukkal kapcsolatos aktuális kérdéseiket és tapasztalataikat. Az alkalom lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy elbeszélgessenek arról, hogyan tudnák missziós szolgálatukat még hatékonyabban végezni a szerzetesi közösségeken belül és kívül, hogy azzal a magyar egyházat még jobban erősítsék, valamint hogy keressék az együttműködés lehetőségeit Magyarország újra evangelizálásában.

A találkozó alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők személyesen is megismerkedhessenek a Szentszék Magyarországra akkreditált új apostoli nunciusával, Alberto Bottari de Castello érsekkel, Msgr. Kurian Matthew-val a nunciatúra tanácsosával és dr. Kiss Rigó László szeged-csanádi megyéspüspükkel is.

A találkozó első előadásában Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius beszélt hivatásáról, a világ számos országában – köztük Ecuadorban, Szíriában, Zaire-ban és az Amerikai Egyesült Államokban, majd Afrika számos országában, végül legutóbbi állomáshelyén, Japánban végzett misszionáriusi és szentszéki diplomáciai szolgálatáról. „Mindegyik ország más kulturális jellegzetességet hordozott, mindenütt más örömök, más nehézségek, nem egyszer ellenségeskedések és komoly veszélyek között szolgáltam Krisztust, szolgáltam az Egyházat, szolgáltam a Pápát és szolgáltam az embereket A hosszú évek tapasztalatával mondhatom, hogy a különbözőségek mellett egy dolog mindenütt azonos: az emberek sóvárgása a béke, a szeretet és az elfogadás iránt. Bárhol a világon, a különböző gazdasági környezetben vagy szociális helyzetben élők számára Krisztust csak saját hiteles életünkkel tudjuk felmutatni.”

Image
 
Image

Az előadást követően az apostoli nuncius szentmisét mutatott be a jelenlévő papok koncelebrálásával, majd családias hangulatú ebéd következett.

Délután dr. Kiss Rigó László püspök úr beszélt a magyarországi egyház jelenlegi helyzetéről, és arról, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a hazánkban működő külföldi papok és szerzetesek. „Legújabbkori történelmünkben az Egyház együtt viselte a társadalommal az üldöztetés, elnyomás majd az általános közömbösség terhét. Hazánkat az elmúlt 20 év után most már ismét keresztény országnak lehet nevezni, de nagyon sajnálatos, hogy az emberek még mindig nem vállalják, hogy nyíltan megvallják a hitüket. Ilyen körülmények között fontos, hogy a szerzetesközösségek, a papok hitelesen vonzó példát nyújtsanak, és hitelesen sugározzák az Evangélium örömét. Ezzel tudják átadni Krisztus vonzását, ami által megsokszorozódhat azok száma, akik válaszolnak a hívó szóra. Az igazi tanúságtevő keresztény élet, hit csak abból a személyes kapcsolatból fakadhat, ami Jézussal köt össze. Sokat tanulhatnánk abból a mentalitásból, ami a «fiatal egyházakból»főleg Afrikából és Ázsiából jött embereket jellemzi, akik az Evangélium frissességét sugározzák a világba.”

A nap folyamán többször nyílt alkalom arra is, hogy a különböző szerzetesrendek képviselői külön is beszélgessenek, és közelebbi személyes kapcsolatba kerülhessenek. A találkozót lezáró közös ima után Sebastian atya, a PMM magyarországi igazgatója fogalmazta meg a beszélgetések során kialakult általános következtetést: Ezt a találkozót tekintsük a rendszeres találkozások első állomásának, és ismételjük meg minden évben.

A találkozót a legnagyobb létszámmal képviselt két szerzetesrend a szaléziek és a verbiták közötti barátságos futballmérkőzés zárta, amelyben – természetesen Kiss Rigó püspök úr is felöltötte kapusmezét.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés