Pápai Missziós muvek
MISSZIÓS UNIÓ
PONTIFICIUM OPUS
A UNIONE MISSIONARIA


"Mindenki misszionárius"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Missziós Unió arrow Hírek arrow Ökumenikus és vallásközi eredmények Magyarországon
Ökumenikus és vallásközi eredmények Magyarországon

Image

Kránitz Mihály a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke. A különböző felekezetek, vallások közötti párbeszéd folytatása, a vallásszabadság érvényesülése érdekében végzett tevékenysége, oktatói, nevelői és vezetői munkássága elismeréseként 2011. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesültMagyarország különösen is alkalmas területe a különböző keresztény felekezetek párbeszédének, mivel az országban nagy számban élnek katolikusok és protestánsok, és ennélfogva a vallások közötti dialógus is rendkívül kedvező. Az ökumenizmus nem katolikus kezdeményezés. Mintegy száz évvel ezelőtt Edinburghban indult el a protestáns missziós szervezetek nagy tanácskozásával, majd pedig 1948-ban Amszterdamban az Egyházak Világtanácsa megalakulásával intézményesült. Ehhez a szervezethez 1961-ben az ortodox egyházak is kapcsolódtak.

A római katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal (1962–1965) nyílt meg a keresztény egységtörekvés felé. XXIII. János pápa a zsinat egyik céljául tűzte ki a protestáns egyházakhoz való közeledést, utóda pedig, VI. Pál pápa a Nostra aetate kezdetű zsinati határozatban le is fektette a katolikus ökumenizmus alapelveit.

Magyarországon már 1943-ban létrejött a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), és képviselőin keresztül részt vett az Egyházak Világtanácsa munkájában. Az 1908-ban alapított januári imahét a magyarországi keresztény felekezetek számára is jó alkalom egymás megismerésére és a közös imádságra. Az 1989-es rendszerváltással még több alkalom nyílt közös programokra, és nemzetközi ökumenikus találkozókon való közös részvételre. Ez utóbbiak közül kiemelkedik az 1997-ben Grazban tartott II. Európai Ökumenikus Nagygyűlés, és 2007-ben Nagyszebenben a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlésen való közös jelenlét a magyarországi egyházak részéről.

2001-ben két nagy európai keresztény szervezet, az Európai Katolikus Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Protestáns Egyházak Konferenciája (KEK) megszövegezte és aláírta a Charta Oecumenicát, mely az európai, és beleértve a magyar egyházak számára is, ökumenikus cselekvési útmutató. Ezt az európai ökumenikus „alkotmányt” nyolc magyarországi egyház írta alá 2002-ben, kifejezve szándékát egymás tiszteletére és a közös cselekvésre.

2006-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán megalakult az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet, mely előadások formájában ad lehetőséget mind az ökumenikus, mind a vallásközi párbeszéd megvalósítására hazai és külföldi előadók meghívásával. Az ökumenikus intézet munkáját nemcsak az egyházak, hanem más közéleti szervezetek is értékelik, hiszen a keresztények egysége és a felekezetek közti megbékélés a társadalom egészének a javát szolgálja.

Imádkozzunk együtt a keresztények egységéért! Imádkozzunk együtt minden ember üdvösségéért!


A témáról szóló korábbi írásaink itt és itt olvashatók
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés