Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Hírek, cikkek, archivum arrow Archivum arrow A Vatikánból - archivum arrow "A NÉPEK UDVARA" eseménysorozat hívők és nemhívők részvételével
"A NÉPEK UDVARA" eseménysorozat hívők és nemhívők részvételével

Image

„Mélyen hiszem, hogy a hit és az értelem találkozása teszi lehetővé számunkra, hogy önmagunkra találjunk”
XVI. Benedek pápa üzenete, amellyel a Notre Dame székesegyház előtti téren összegyűlt többezer fiatalhoz - hívőkhöz és nemhívőkhöz fordult.
A videó üzenet hívők és nemhívők közötti nyílt, őszinte és félelem nélküli párbeszédre szóló felhívás. „Az «Isten kérdés» nem fenyegetés a társadalom számára, nem veszélyezteti az igazi emberi életet!” És mert a „vallásoknak nincs mitől félniük egy igazságos világban, olyanban, amely nyitott és lehetővé teszi, hogy az egyének hitük és lelkiismeretük szerint éljenek.”

„Ha a szabadság, az egyenlőség és a testvériség világát akarjuk megvalósítani, akkor abban a hívőknek és nemhívőknek egyaránt biztosnak kell lenniük, hogy egyenlő jogokkal rendelkeznek akár egyénekként, akár meggyőződésük és testvéri kapcsolataik szerint fennálló közösségeikben.”

XVI Benedek pápa emlékeztetett arra, hogy a „a népek udvara egy hatalmas nyitott tér a jeruzsálemi templom közelében, ahol mindazok, akik nem vallották Izrael hitét, azok is megközelíthették a Templomot, és kérdéseket tehettek fel azzal kapcsolatban”.

                                                                       Image

Tehát ma „Ti, akik nem vagytok hívők, bizonyos fokig megkérdőjelezitek a hívőket, amiért hitükkel összhangban élnek, és ezt Ti visszautasítjátok, mint vallásos eltorzulást, ami pedig méltatlan az emberhez".

És „Ti hívők, akik vágytok arra, hogy elmondjátok barátaitoknak, hogy a kincset, amely bennetek lakik, meg kell osztanotok másokkal; mindez kérdéseket vet fel és gondolkodásra hív.”

„Az «Isten kérdés », röviden szólva, nem hiányozhat korunk többi nagy kérdései közül.”

Több ezer ember gyűlt össze a párizsi Notre Dame székesegyház előtti téren, hogy hallják a pápát, mindenekelőtt fiatalok. Nekik a következőket mondta: „Kedves barátaim, Ti vagytok azok, akiknek hidakat kell építenetek egymás között. Használjátok ki ezt a lehetőséget, hogy szívetek mélyén felfedezzétek, és komoly érvekkel megerősítsétek a mélyreható párbeszédhez vezető utakat. Annyi mindent kellene mondanotok egymásnak! Ne forduljatok el az előttetek álló kihívásoktól és nehézségektől!"

„Mélyen hiszem, hogy a hit és az értelem találkozása teszi lehetővé számunkra, hogy megtaláljuk önmagunkat. De túl gyakran olyan okok, mint az önérdek és a profit csábítása, arra kényszerítenek, hogy ezeket tekintsük a legfontosabb szempontnak. Az igazságra való törekvés nem könnyű. De mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy bátran induljunk el és keressük az igazságot; pontosan azért, mert nincs szép és boldog élet valódi teljesítmény nélkül. Jézus oly sokszor mondja az Evangéliumban: "Az igazság szabaddá tesz titeket".

„A «NÉPEK UDVARA» kezdeményezés egyik célja, hogy sarkallja a testvériség szellemének kialakulását, mindenekelőtt a saját egyéni meggyőződésünkben, de nem tagadva meg a létező különbségeket. És egy még mélyebb szinten: annak felismerését, hogy egyedül Isten, Krisztusban ad nekünk belső szabadságot és a lehetőséget, hogy valóban testvérekként tekintsük egymást.”

"Az első lépésünk, az első dolog, amit együtt tehetünk, hogy tiszteletben tartunk, segítünk és szeretünk minden egyes embert, mert ő az Isten teremtménye, és valamilyen módon az Istenhez vezető út része. Ahogy a ma este tapasztalatai alapján folytatni fogjátok életeteket, munkálkodjatok azon, hogy áttöritek a félelem korlátait, amelyek elválasztanak másoktól, az idegenektől, vagy azoktól, akik különböznek tőletek. Ez a félelem gyakran a kölcsönös tudatlanságból, szkepticizmusból, vagy közömbösségből született. Munkálkodjatok azon, hogy kötelékeket szőttök más fiatalokkal, megkülönböztetés nélkül, különösen szem előtt tartva a szegényeket vagy magányosakat, munkanélkülieket, betegeket vagy a társadalom peremén élőket.”

"Kedves fiatalok, nemcsak az életetek tapasztalatait tudjátok megosztani a többiekkel, hanem azt is, ahogyan imádkoztok. Hívők és nem hívők, ahogy itt álltok az «Ismeretlen udvarában» arra is hívlak Beneteket, hogy lépjetek be a megszentelt térbe. Lépjetek be a Notre Dame csodálatos kapuján egy pillanatnyi imára. Ez az ima néhányatok részéről ahhoz az Istenhez fog szólni, akit már ismertek hitetek folytán, mások részéről pedig «az Ismeretlen Isten» megszólítása. Kedves fiatal barátaim, akik nem hívők, amint csatlakoztok azokhoz, akik ma, az Angyali üdvözlet napján a Notre Dame-ban imádkoznak, nyissátok meg szíveteket a szent szövegek előtt, engedjétek át magatokat a zene szépségének, és ha igazán akarjátok, hagyjátok, hogy legmélyebb érzéseitek elindljon felfelé, «az Ismeretlen Isten felé»”.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés