Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

A kereszt

Image

... komoly, gondolkodó emberek gúnyolódtak rajta...Tudjuk az Írásból, hogy „a kereszt igéje” a világ számára kezdettől fogva „oktalanság” (1Kor 1,18) volt; komoly, gondolkodó emberek gúnyolódtak rajta, mert lehetetlennek tartották, hogy az Isten, aki oly hatalmas, ilyen mélyen megalázza magát, és hogy valakit, aki egy gonosztevő halálával halt meg, imádni kellene büntetése tulajdonképpeni eszközén. Nem értették meg az önkéntes megalázkodást ezek az emberek abban az időben, nem értik meg ma sem; hogy valóságban mit gondolnak Krisztusról, megérezhető a hangon, amit Jézus gyarlóbb vagy tökéletesebb követőivel szemben használnak.

De azok, akik részesülnek az Ő teljességéből, hivatva érzik magukat a kapott kegyelem mértéke szerint, hogy… utánozzák példaképüket. Ezek áldozatul adják magukat, és így összeütközésbe kerülnek a világ életelveivel. Krisztus halála nem pusztán vértanúság volt. … Krisztus ugyan az Evangélium hirdetéséért szenvedett halált, de mégsem vértanú volt, hanem sokkal több, mint vértanú. Ember vértanúként hal meg, de az Isten Fia mint Engesztelő Áldozat…

„… kiüresítette önmagát” (Fil 2,7).. „feláldoztatott, mert ő maga akarta. És így fenségének végtelenségénél fogva sokkal szebb gyengeségében, mint erejében. Sebei fénylenek, mint a ragyogó csillagok. Még keresztje is tisztelet tárgya lesz. Szenvedésének eszközei, a szegek s a töviskorona csodás hatalommal teltek. És erősen megparancsolta Véres Áldozata emlékezetének megismétlését napról-napra az egész földkerekségen, s Ő maga ott van személyesen, hogy megelevenítse és megszentelje a világot.

Felállítja keserves, de megváltó keresztjét minden templomban és minden oltáron. Megkínzottan és vérezve mutatja Önmagát a keresztfán minden útkereszteződésnél és minden falu terén. Vallása jelképévé tette a keresztet. A győzelem e jelével jelöli meg homlokunkat, ajkunkat és keblünket. Ezzel kezdi és végzi napunkat, és vele szenteli meg sírunkat. És amikor újból eljön, az Emberek Fiának e Jele lesz látható az égen.

(Gondolatok Nemman-Breviáriumból)
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés