Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Krisztus keresztje a világ mércéje
Krisztus keresztje a világ mércéje

Image

Mi a valóságos nyitja a világnak, kérdezitek most már, hogyan értelmezi a keresztény? Mit adott nekünk a kinyilatkoztatás e világ felbecsülésére és megmérésére?
A nagyböjti idő eseményét: az Isten Fiának a keresztrefeszítését.




Az Isten megtestesült Örök Igéjének a halála nagy oktatásunk arra, hogy miként gondolkozzunk és hogyan beszéljünk e világról. Keresztje ráütötte minden dologra, amit látunk, a maga kellő értékét. Értelmet adott e földi lét különböző, változó folyásának, megpróbáltatásainak, kísértéseinek, szenvedéseinek. A kereszt az a hangnem, amelybe e világ zenéje összes dallamainak végül fel kell oldódnia.

Tekintsetek körül és nézzétek meg, mit nyújt a világ fent és lent. Menjetek a fejedelmek udvaraiba. Figyeljétek a tömegek térdreborulását a kevesek előtt. Nézzétek a formaságokat… a pompát…a hiú dicsőséget. Meg akarjátok ismerni mindezek értékét?
Tekintsetek Krisztus keresztjére!

Nézzétek az egyik nemzetnek a másikkal szembeni féltékenységét… Tekintsd meg a különböző társadalmi osztályokat… vetekedéseiket, a nagyravágyók törekedését. Mi a vége ennek a háborgásnak? A sír. Mi a mércéje?
A Kereszt.

Forduljatok a szellem és tudomány világa felé: pillantsatok az emberi szellem által tett csodálatos felfedezésekre… melyek által hatalmát mutatja; é azután nézzétek, mi a következménye: az értelem fennhéjázása és önbizalma.… Akartok helyesen ítélkezni mindezekről?
Tekintsetek a Keresztre!

Pillantsatok a nyomorúságra, a szegénységre és elhagyatottságra, lássátok meg az elnyomást és rabszolgaságot; menjetek oda, ahol szűkös az étel és egészségtelen a lakás. Vegyétek fontolóra a gyötrelmeket és szenvedést. Akarjátok tudni, miként kell mindezeket értékelni?
Függesszétek szemeiteket a Keresztre!

Ott a Kereszten és Attól, aki azon függött, kapunk választ minden dologra. Ő a központjuk és magyarázatuk. Mert Ő felemeltetett rá, hogy minden embert és minden dolgot magához vonzzon. Krisztus Keresztjének nagy és megrettentő tanítása, amelyről most emlékezünk meg, képletesen szólva teljességgel a vallás szívének mondható. A szívet tekinthetjük az élet forrásának. Ő, akit annak idején keresztre feszítettek, valóságosan és ténylegesen testével és vérével örökre lelkünknek és testünknek adatik. Krisztus megváltó halálának tana nem olyan, amiről beszélnek, hanem amiből élnek; nem beszélni kell róla, hanem magányosan imádni kell.

Nem kell azt képzelni, hogy mivel a Kereszt tanítása elszomorít, az Evangélium ezért szomorú vallás. A Zsoltáros azt mondja: „Akik könnyek között vetnek, majd újjongva aratnak (Zs 125,5) és Uruk így szól: „Akik szomorkodnak, vigasztalást nyernek.”
Krisztus Keresztjével kell kezdenünk, és ebben a keresztben kezdetben szomorúságot érzünk, de egy idő után ebből a szomorúságból öröm és vigasz támad.
Csak azok képesek igazában örülni e világnak, kik a láthatatlan világgal kelnek.

(Gondolatok Boldog Newman Breviáriumból)
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés