Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Az Istenanya tisztelete
Az Istenanya tisztelete

Image
Molnár C. Pál: Sziklás Madonna

Ki foghatja fel annak szentségét és tökéletességét, aki Krisztus anyjává volt kiválasztva? Milyen mennyei tisztaságúnak kellett akkor annak lennie, akit a Szentlélek titokzatos jelenlétével beárnyékolni méltónak talált?
Milyen adományainak kellett annak lennie, aki arra lett kiválasztva, hogy az egyedüli közvetlen földi rokona legyen az Isten Fiának, az egyedüli, akit tisztelni, akire feltekinteni természettől fogva kötelezve volt;

az egyedüli, aki hivatva volt napról-napra nevelésére és oktatására, amint bölcsességben és korban növekedett.

Az Egyház gyermekeinek szemében teljesen világos, hogy Mária dicsőítésének indoka Jézus. Máriát Jézusért tiszteljük oly rendkívüli módon. A Megtestesülés gondozása bízatott rá; ez neki juttatott hivatás: „Íme, a szűz fogan, és fiút szül, és nevét Emmánuelnek fogja hívni” (Iz 7,14).

Szívünk érzi a vonzóerejét ennek a tiszta Szűznek, ennek a jóságos Anyának, és üdvözléseink követik őt Názárettől és Efezustól az angyalok kapuin át az egek magasságában lévő trónusáig Őt,      aki oly gyenge és mégis oly erős,
    oly gyöngéd és mégis oly dicső,
    oly szerény és mégis oly hatalmas.

Saját képmását a Magnifikátban örökítette meg részünkre.

Máriát a mennyország kapujának mondjuk, mert az Úr általa jött a mennyből a földre… Üdvözítőnk és Megváltónk tőle testesült meg és lett Fiává; sőt, mi több, része van a megváltás művében; az Ige éppannyira betöltötte lelkét és akaratát, mint testét. … Ez abban a pillanatban történt, amikor az angyal, Gábriel, hozzájött és a neki szánt nagy méltóságot hírül adta neki. Így volt Isten akarata, hogy a legszentebb Szűz önkéntesen és teljes tudattal legyen az Úr anyja s nem csupán tétlen eszközként.

Mennél nagyobbak az adományaink, annál nagyobbak a kötelességeink. Nem volt könnyű sors az emberek Megváltójához oly közel állni, amint meg kellett ezt Máriának később tapasztalnia, amikor Vele együtt szenvedett. … „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk1,38). E beleegyezésével lett ő a mennyország kapuja.

Mária az emberek szokott sorsából kivétetett; meghalnia neki is kellett és meghalt, amint a Fia is meghalt, mert ember volt. … De teste nem maradt a sírban, hanem rövid idő múlva újból egyesült lelkével és Urunk által új és örök életre égi boldogságra felvétetett. …

Mária kiváltsága, hogy a hajnali csillag legyen, mely a nap jövetelét jelzi. Nem önmagáért és nem önmagából sugárzik, sokkal inkább az ő Megváltójának és a mi Megváltónknak visszasugárzása, és Őt dicsőíti. Amikor a homályban megjelenik, tudjuk, hogy közel van Ő.

Ő az Alfa és az Omega, az első és az Utolsó, Kezdet és Vég.

Gondolatok Boldog Newman-Breviáriumból.


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés