Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hit és szeretet

Image

"A hit legfeljebb hősöket teremt, a szeretet azonban szenteket szül. Hittel csak e világ fölé tudunk emelkedni, szeretettel azonban az Isten trónja elé…"

Boldog H. Newman gondolataiból
”Legyen bár olyan teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem, ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok”. (1Kor 13,2)

Mi a szeretet?

Szent Pál csupa különböző és sajátszerű tulajdonságai nagy számának a felsorolásával válaszol…  Ha mindezt jelenti egyszerre, kétségtelen, hogy az összes erények neve egyben. Üdvözítőnk mondja, hogy az Isten szeretetén és felebarátaink szeretetén függ az egész törvény (vö. Mt 22,40).

A szeretet bizonyos értelemben minden erény egyben. Ezért, ha szeretetről szólunk, szükségszerűen említést kell tennünk róluk. A szeretet mintegy az az anyag, amelyből az összes kegyelmi adományok kialakulnak; a léleknek az a sajátsága, amely az újjászületés gyümölcse és amiben a Szentlélek lakozik. Szent János szavai szerint: „Mindaz, aki szeret, Istentől született,… aki a szeretetben marad, Istenben marad és Isten őbenne”. (1Jn 4,7; 16)….Szeretünk anélkül, hogy okunk lenne rá: szeretünk, mert a természetünkhöz tartozik, hogy szeressünk; és a természetünk, mert a Szentlélek Isten tette természetünkké.

A szeretet mindig az újjászületés jele. A szeretet a szentség magva, beléfonódik minden kiválóságba, nem fojtja el őket, hanem lényeget ad nekik. … A léleknek, amelyet a szeretet szelleme éltet, hite és reménye van, és magáénak vallhatja a tehetségek és képességek egész sorát, melyek közül talán az egyik vagy másik szeretet nélkül is lehetséges lenne, a többi azonban nem.

Szent Pál ezt mondja: „A parancs célja a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a tettetés nélküli hitből származó szeretet”. (’1Tim 1,5) A hit a vallás, a szeretet pedig a szentség első eleme. A szeretet tehát a szent és megújult szívnek a fellángolása bennünk, ami a Szentlélek Isten adománya. És mert az, megértjük, hogy miért lehet meg a gyermekekben is, akik anélkül, hogy tudnák, követik a bennük lakozó törvényt, mintegy természetes ösztönből.

A hit legfeljebb hősöket teremt, a szeretet azonban szenteket szül. Hittel csak e világ fölé tudunk emelkedni, szeretettel azonban az Isten trónja elé…  Rettenetes intés ez mindenkinek, akiben nincs szeretet, aki nagyra van fáradalmaival, szenvedéseivel, áldozataival és tetteivel! Nem egyedül a hit révén vagyunk Krisztuséi, nem egyedül tettek révén, hanem a szeretet által… a szeretet építi a hitet és nem a hit a szeretetet. Nem e dolgok egyike révén üdvözülünk, hanem a bennünk égő égi láng által, mely midőn elemészti, ami látható, a láthatatlan felé tör.

A szeretet a lélek nemes, nyugodt, kielégült megnyugvása és odaadása Isten szemléletében; nemcsak mindenek fölött való értékelése Istennek, hanem gyönyörködés Benne, mert Ő Isten és parancsai jók. Szent Pál írja: a szeretet türelmes, nyájas, szerény, igénytelen, mesterkéletlen, egyszerű, békés, önzetlen, szelíd, tisztaszívű, megnyerő, állhatatos és kitartó. A hit szeretet nélkül száraz, zord és erőtlen; hiányzik belőle az édesség, nem megkapó, nem megnyerő, nem kellemes.

Az volt a szeretet, ami Krisztust a földre hozta. A szeretet csak a másik neve a Vigasztalónak. Az örök szeretet az, ami az összes dolgok köteléke égen és földön. A szeretet az, amiben az Atya és a Fiú egy a Lélek egységében, ami által az ég angyalai egyek, ami által az összes szentek egyek Istennel, ami által az Egyház egy a földön.

(Gondolatok Boldog Newman Breviáriumból)
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés