Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Isten a világban

Image

Isten a mindennapi élet közönséges dolgai révén igazíthat el bennünket és taníthat meg az útjaira, de csak ha nyitva tartjuk a szemünket.
Az Írás azt mondja, hogy az Isten hajunk szálait is számontartja, hogy minden a miénk és minden javunkra szolgál, akkor határozott bíztatás ez a számunkra, hogy mindenben, ami történik, legyen az még oly mindennapi is, kutassuk a jelenlétét.

Az élet eseményeiben nem úgy beszél Isten hozzánk, hogy másokat is meg tudnánk győzni arról, hogy Ő az, aki szól. Nem működik olyan világos törvények szerint, hogy azokat biztonsággal megállapíthatnánk. Elegendő jelt ad ugyan Önmagáról ahhoz, hogy hódolatot keltsen a lelkünkben Iránta.

A Gondviselésnek az a törvénye itt a földön, hogy leplezetten működik. A nap a maga törvénye szerint kel fel és hanyatlik le; megvan a dagály és apály idejének a szabálya. A föld vagy zölden virít, vagy az óceán sírjában rejtezik; állandó törvényszerűséggel elöregszik s azután újból megfiatalodik. Az élet, akár növényi, akár állati, hasonló külső és egyetemes törvényeknek van alávetve. Az emberek felnőnek, megöregednek és meghalnak.

Mindenkinek el kell ismernie, hogy ilyen ez a világ, melybe a mindenható Teremtő bennünket beléhelyezett.

Ha az isteni Gondviselés meg kíván nyilatkozni, akkor nem elölről kezdi, hanem a meglévő rendet használja fel; nem küld feltűnő módon angyalt, hanem közülünk bíz meg vagy sugalmaz valakit.

Ha áldani akar minket, a papjává tesz egy embert.

Ha meg akar szentelni vagy fel akar buzdítani, akkor e világ elemeit használja fel a szellemi befolyásolás láthatatlan, de valóságos eszközeiül.

Ha isteni közösséget akar alapítani, akkor már kész vagy alakulóban lévő közösséget használ fel.

Be sem avatkozik a természetes növekedésébe, fejlődésébe, vagy a látható dolgoktól való függésébe.… Csak módosítja, serkenti vagy irányítja a természet erőit vagy a társadalom törvényeit. Vagy ha csodát művel, még mindig nem hatálytalanítja vele a dolgok rendes menetét.

Ez a láthatatlan erő nem levetkőzteti, hanem felruházza a teremtményt. Az emberek álmodnak mindenhol. Ez az erő látomásokat ad. Az emberek utaznak mindenütt: most „összetalálkoznak az Isten angyalaival”. Máshol is lehetnek az emberek testvéreikkel vendégszeretők: most angyalokat vendégelnek. Valami munkához látnak az emberek: de most kezdetétől végeztéig rajtuk lebeg láthatatlanul valamelyik ős áldása.

Nem mondunk sokat, ha azt véljük, hogy ez az egyetlen nagy törvény, amelynek értelmében az isteni elhatározások az embereken eleitől fogva beteljesültek: hogy a látható világ eszköze, de egyúttal eltakaró fátyla is a láthatatlannak.

(Gondolatok Boldog Newman Breviáriumból).
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés