Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Az apostoli keresztény
Az apostoli keresztény

Image

Milyen is egy apostoli keresztény?
Virraszt, imádkozik és vidám még a tekintete is.Helyes meghatározás szerint az a keresztény, aki Krisztusra ügyel, aki nem jutalom vagy kitüntetés, nem hatalom, élvezet vagy kényelem után, hanem Megváltónk, a mi Urunk Jézus Krisztus után vágyódik. Ez az Írás szerint a keresztény lényegének az ismérve; ez az alap, amiből minden más következik. Hogy valaki gazdag-e vagy szegény, magas vagy alacsony társadalmi állású-e, más lapra tartozó kérdés.

A virrasztás különös ismertetőjele az Írás keresztényének. ”Tehát legyetek éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13) mikor az Emberfia jön. „Legyetek tehát okosak, és virrasszatok imádságokban!” (1Pét 4,7)

Így az ima, amint Szent Péter lelkünkre köti, a másik jellemző vonása az Írás keresztényeinek. Nem tudták, hogy mely órában jön el Urunk, és ezért virrasztottak és imádkoztak minden órában, hogy kísértésbe ne essenek. „Naponta egy szívvel-lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyérszegést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt.” (Csel 2,46) .

Tehát ez az imádságos életmód, az ismétlődő ima: reggel, délben és éjjel, az egyik megkülönböztető jele az Írásban a keresztényeknek. Egyszóval: semmi korlát, semmi felhő, semmi földi dolog nem ékelődött az őskeresztény lelke és Üdvözítője, Megváltója közé. Krisztus volt a szívében, és ezért Krisztust sugározta minden, ami a szívéből jött: gondolatai, szavai, tettei. Az Úr volt a világossága: ezért tündökölt ragyogásban.

Jól figyeljétek ezt meg, testvéreim. A vallásosság, mint látjátok, a szívvel kezdődik, de nem végződik a szívvel. Nem itt végződött az Írásban jellemzett keresztényekben, akiket a mi Urunk parancsai alakítottak: melyek a lélek összes képességeit, a test összes tagjait Hozzá vonzották, aki a szívükben volt…A keresztények tehát, amint az Újszövetség minden lapja tanúsítja, egyszerű, ártatlan, komoly, szerény, türelmes, igénytelen és szeretetteljes test voltak, földi előnyök vagy világi tekintély nélkül.

És ezzel elérkeztünk az Újszövetség kereszténységének harmadik és legjellemzőbb vonásához, ami szükségszerűleg következik a másik kettőből. … Az őskereszténység harmadik kiváló kegyelme: a vidámság, ennek minden alakjában. Nem csupán a tiszta szív, nem csupán a mocsoktalan kéz, de a vidám tekintet is. Az igazi vidámság sok kiválóságot rejt magában. A vidám emberek ragaszkodók, a vidám emberek megbocsátók, a vidám emberek bőkezűek.

Az öröm békét és derűt áraszt, hálássá, gyöngéddé, finomérzésűvé, szelíddé, vidámmá és reménykedővé tesz; kedvességgel és gyöngédséggel telt, megnyerő és lebilincselő. Ilyenek voltak az Evangélium keresztényei. Mert elnyerték, amit óhajtva kívántak. Boldogok voltak, háromszorosan boldogok, mert éltük napjai bajjal teltek, de vigasztalódtak azután.


Gondolatok Boldog Newman Breviáriumból
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés