Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow A gyermeki lelkület
A gyermeki lelkület

Image

Ne feledkezzünk meg róla soha, hogy a gyermekben, keresztségben való újjászületése ellenére, ha csak csírájában is, van valami rosszaság, megvan azonban az a nagy adománya, hogy látszik rajta: nemrégen került ki az Isten színe elől és nem érti e látható világ nyelvét.
A gyermek szándékainak és értelmének egyszerűsége, készséges hite mindenben, amit mondanak neki, ártatlan szeretete, korlátlan bizalma, gyámoltalanságának bevallása, a rossz nem ismerése, képtelensége gondolatainak eltitkolására, megelégedettsége, bajnak gyors feledése, vágyódás nélküli csodálkozása és mindenekelőtt áhítatos lelkülete, mely mindent valami csodálatosnak, mintegy az Egyetlen Láthatatlanra emlékeztető jelnek lát maga körül: mindez bizonyság rá, hogy még nemrégen a dolgok magasabb rendjében volt mintegy látogatóban.


Gondoljunk arra a határozottságra is, amellyel a gyermek lelkiismerete a jó és rossz között különbséget tesz. Amint az ember éveinek a száma növekszik és enged az őt érő kísértéseknek: elveszíti ezt a veleszületett tehetséget és a puszta ésszel kényszerül tapogatódzni.


Krisztus azt akarta, hogy az igazsághoz ne szellemes okoskodások, fontolgatások, vagy a magunk módján való kutatások által, hanem oktatás útján jussunk el. Az Anyaszentegyház kezdettől fogva mint komoly szent valóság áll előttünk… a másvilág kinyilatkoztatása. Azoknak a lelkülete tehát, akik eleve elfogadják az Egyház igéit, olyan, mint a gyermekeké, akik nem okoskodnak, hanem engedelmeskednek anyjuknak. … Gyermekkori állapotunk vigasztalásunkra történő boldogító tudtuladása annak, hogy mivé akar tenni bennünket az Isten, ha szívünket alárendeljük Szentlelke vezetésének.


A gyermekség a halhatatlanság ígérete, mert képletesen magában hordja azokat a magasztos és örök kiválóságokat, melyekből a mennyei boldogság áll. A gyermekkor a tökéletes keresztény állapot példaképe. Üdvözítőnk tette azzá, mikor azt mondta, hogy kis gyermekké kell válnunk, hogy bemehessünk az országába. Kötelezve vagyunk ebben látni a keresztény tökéletességet és szemünk előtt tartva, törekednünk kell rá.


Gondolatok a Boldog Newman Breviáriumból
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés