Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Az eucharisztikus jelenlét
Az eucharisztikus jelenlét

Image

„Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon.” (Jn 6,50)
E szavak a hit által adott összes szentségi titkok közül a legnagyobbról és legmagasztosabbról szólnak, vagyis a szentáldozásról. Krisztus, aki meghalt és utána feltámadt értünk, szellemileg halálának és feltámadásának teljességével van jelen benne. Hogy ez mi módon történik, természetesen titok. Amit tudunk és tudnunk szükséges, mindössze annyi, hogy Ő nekünk adja magát s hogy a szentáldozás szentségében vesszük.


Kafarnaumban ünnepélyesen kijelentette apostolainak, hogy senki sem élhet örökké, hacsak nem eszi és issza az Ő testét és vérét. Később, közvetlenül keresztrefeszítése előtt, megmondja nekik, hogy mi módon teljesedik be nekik a kegyelem e titka. A megszentelt kenyeret jelöli ki, mint azt a testet, amelyről szólott és a megszentelt bort, mint vérét és megmondja, hogy a kenyérből és kehelyből részesülve testéből és véréből részesülnek.


Krisztus ezt mondja: „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszik az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital.” (Jn 6,53-56)


Kérjük Őt, hogy vonzzon minket magához és adjon hitet nekünk. Ha titkait nagyon nehezeknek érezzük a számunkra, és kételyt támasztanak bennünk, kérjük Őt az alázatosság és a szeretet adományaiért. Azok, akik szeretnek és alázatosak, meg fogják azokat érteni.


Kérjük őt, hogy töltsön el komoly sóvárgással Utána, hogy szomjúhozzuk jelenlétét, hogy nyugtalanul keressük Őt és örüljünk, ha halljuk, hogy megtalálható még most is az érzékelhető dolgok leple alatt, és töltsön el áhítatos bizakodással, hogy meg is találjuk Őt ott.

Boldogok valóban, akik nem látnak és hisznek.


(Gondolatok a Boldog Newman Breviáriumból)


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés