Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow A Szentatya imaszándékai arrow A Szentatya imaszándékai a 2011. évre
A Szentatya imaszándékai a 2011. évre

JANUÁR

Általános imaszándék:

hogy  a teremtett javakat megőrizzék, megbecsüljék és mint Isten drága ajándékát az emberiségnek, mindenki számára hozzáférhetővé tegyék.

Missziós imaszándék:

hogy a  keresztények teljes egységre jussanak, és az egész emberiség számára tanúsítsák Isten egyetemes atyaságát.

Image

-----

FEBRUÁR

Általános imaszándék:

hogy a családot a maga egyediségében tisztelje mindenki, és ismerjék fel, hogy az egész társadalom számára pótolhatatlan érték.

Missziós imaszándék:

hogy a missziós területeken, ahol a betegségek elleni küzdelem a legsürgetőbb, a keresztény közösségek tanúságot tegyenek a szenvedőknek Krisztus jelenlétéről.

-----

MÁRCIUS

Általános imaszándék:

hogy Latin-Amerika népei legyenek hűségesek az Evangéliumhoz és tanúsítsanak nagylelkűséget  a társadalmi igazságosságban és békében.  

Missziós imaszándék:

hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt a keresztény közösségeknek és a hívőknek, akiket az Evangélium miatt  üldöznek és megbélyegeznek.

-----

ÁPRILIS

Általános imaszándék:

hogy az egyház, az Evangélium hiteles hirdetése által kínálja fel az új nemzedékeknek az élet mindig megújuló értelmét és nyújtson reményt.

Missziós imaszándék:

hogy a misszionáriusok, az Evangélium hirdetésével és életük tanúságával  vigyék el Krisztust mindazokhoz, akik még nem ismerik Őt.

-----

MÁJUS

Általános imaszándék:

hogy azok, akik  a médiában dolgoznak, mindig tiszteljék az igazságot, a szolidaritást és minden egyes személy méltóságát.

Missziós imaszándék:

hogy adja meg az Úr az egyháznak Kínában az erőt, hogy kitartson az Evangélium  iránti hűségben és növekedjen az egységben.

-----

JÚNIUS

Általános imaszándék:

hogy a papok, Jézus Szívével egyesülve, mindig hű tanúi legyenek Isten gondoskodó és irgalmas szeretetének.

Missziós imaszándék:

hogy a Szentlélek teremtsen közösségeinkből számos missziós hivatást, akik magukat teljesen Isten országa terjesztésének akarják szentelni.

-----

JÚLIUS

Általános imaszándék:

hogy a keresztények járuljanak hozzá az AIDS-betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítéséhez, különösen a legszegényebb országokban.

Missziós imaszándék:

a missziós területeken szolgáló szerzetesekért, hogy az Evangélium örömének tanúi és Krisztus szeretetének élő jelei legyenek.

-----

AUGUSZTUS

Általános imaszándék:

hogy a madridi Ifjúsági Világtalálkozó arra buzdítsa a világ fiataljait, hogy életüket Krisztusra alapozzák.

Missziós imaszándék:

hogy a nyugati világ keresztényei engedve a Szentlélek működésének újra felfedezzék hitüket, annak frissességét és az iránta való lelkesedésüket.

-----

SZEPTEMBER

Általános imaszándék:

valamennyi tanárért, hogy az igazságban gyökerező szeretetet közvetítsék, és hiteles erkölcsiséget és szellemi értékeket tanítsanak.

Missziós imaszándék:

hogy a keresztény közösségek szerte az ázsiai kontinensen, buzgón hirdessék az Evangéliumot, a hit örömével téve tanúságot annak szépségéről.

-----

OKTÓBER

Általános imaszándék:

a halálos betegekért, hogy Istenbe vetett hitük és embertársaik szeretete adjon erőt szenvedéseikben.

Missziós imaszándék:

hogy a Missziós Vasárnap megünneplése növelje Isten népében az evangelizálás iránti lelkesedést, és buzdítson a missziós tevékenység támogatására imával és a legszegényebb egyházak gazdasági megsegítése által.

-----

NOVEMBER

Általános imaszándék:

hogy a keleti egyházak tiszteletreméltó hagyományait az egész egyház szellemi kincseiként ismerjék el és becsüljék meg.

Missziós imaszándék:

hogy az afrikai kontinens találja meg Krisztusban az erőt, mely által a kiengesztelődés és igazságosság útját járja, ahogy a Második Afrika-Szinódus javasolta.

-----

DECEMBER

Általános imaszándék:

hogy a Föld népei, egymás megismerése és  kölcsönös tisztelete által, harmóniában és békében növekedjenek.

Missziós imaszándék:

hogy a gyermekek és a fiatalok az Evangélium hírnökei legyenek, és hogy méltóságukat mindig tiszteletben tartsák és megóvják őket minden erőszaktól és kizsákmányolástól.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés