Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Közeledjünk Jézus Krisztushoz, hogy megszentelődjünk - Karácsonyi elmélkedés
Közeledjünk Jézus Krisztushoz, hogy megszentelődjünk - Karácsonyi elmélkedés

Image

Megváltónk testi születése a mi Szentlélekből való újjászületésünket előlegezi meg, és azt mintegy bevezeti. Ahogyan Ő született, úgy születünk mi is… Ahogy Ő Isten Fia természeténél fogva, úgy mi is Isten fiai vagyunk kegyelemből, és Ő az, aki azzá tesz minket… Jézus Krisztus fölvette a mi természetünket, hogy benne és általa megszenteljen minket.
Ez a kegyelem csodálatos műve… A Legszentebb a mi testünket elfogadta egy „tiszta Szűztől”, „a Szentlélek erejéből, a bűn szeplője nélkül, hogy megtisztítson minket minden bűntől.” A Fiú „az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött” (Jn 1,9). Szent Pál azt mondja róla, hogy „Ő a láthatatlan Isten képmása” (Kol 1,15). Ő az egyszülött Fiú, akinek isteni természete van, és az Atyával egylényegű…

Fontoljuk csak meg: mivel Ő Isten szent Fia, bár leereszkedett, hogy beleszülessen ebbe a világba, szükségképpen Szenthez méltó módon jött el: másképp, mint a többi ember. Magára véve természetünket – de nem a bűneinket – a mi természetünket valamiképpen a természet fölé rendelte. … „asszonytól született” … hogy az emberi természetet vegye magára. … Úgy rendeltetett, hogy az Örök Ige asszony közreműködésével jöjjön a világra, de nem test szerinti származás útján.

Új és eleven módon jött el, és Ő maga lett az út.

Izajás próféta volt az első, aki hírül adta: „Ezért az Úr maga ad majd jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni” (Iz 7,14)…. Mindez Szűz Máriában beteljesedett….. Később két külön angyal adja hírül – az egyik Máriának, a másik Józsefnek – hogy ki az az imádandó Közbenjáró, aki által történik ez a csoda.

Ez az a nagy Titok, amelyet karácsonykor ünneplünk, melynek irgalom a kezdete és szentség a vége.

Gondolatok Boldog Newman beszédéből
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés