Pápai Missziós muvek
MISSZIÓS UNIÓ
PONTIFICIUM OPUS
A UNIONE MISSIONARIA


"Mindenki misszionárius"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Missziós Unió arrow Hírek arrow Egy keresztény csak akkor hiteles, ha egyben misszionárius is
Egy keresztény csak akkor hiteles, ha egyben misszionárius is

Image

Gianfranco Maronese verbita beszélget Joachim Meisner kölni bíborossalEgy keresztény csak akkor hiteles, ha egyben misszionárius is. Mit gondol, melyek a helyi egyház elsőbbségei ennek az igazságnak a vonatkozásában?

A mai egyház az ótestamentumi nép örököse. Izrael népe más népekkel szemben Isten népe volt, s az egyház mint Isten újszövetségi népe hivatott a nem-hívők számára megmutatni az utat. Józsefet kiválasztották, hogy megmentse tizenegy testvérét. Ő maga is megszabadított, és megmenti testvéreit is. Ez érvényes az egyházra is: csak akkor képviseli hitelesen Jézus Krisztust, ha állandóan hivatása útján halad. Mindazt, amivel az egyház rendelkezik, Jézus Krisztustól kapta. Semmije sincs önmagától, de mindene megvan Jézus Krisztustól. S mindaz, amivel rendelkezik, nem önmagáért, hanem másokért van. Jézus Krisztus egyháza egyik kezébe kapta az Üdvözítő ajándékait, a másikkal pedig szétosztja azokat. Ez kell hogy legyen minden keresztény alapvető tapasztalata: ő küldött és misszionárius.

Hogyan járulhatnának hozzá a katolikus főiskolák/egyetemek a hit terjesztőinek jobb felkészítéséhez?

Néha az az érzésem, hogy mi, keresztény katolikusok, kisebbrendűségi érzésben szenvedünk, s a középkor afféle utolsó maradványainak tartjuk magunkat. De mi egy olyan világ elődei vagyunk, amelyről a nagy többség még nem tud. Az egyetemistáknak pontosan, kézzelfoghatóan kell a hitterjesztés, a pasztoráció módszereiről beszélnünk.

Ön szerint mekkora hatása volt, van a fatimai üzenetnek a keresztény misszionáriusi lelkületre?

Mária az első misszionárius. A názáreti házban elfogadta Krisztust a Szentlélek ereje által. Azonnal Erzsébethez sietett, hogy mellette legyen a nehéz pillanatokban. S ebből a hitterjesztés szempontjából fontos dolgot tanulhatunk: amikor eltelünk Szentlélekkel, nem maradunk veszteg, hanem otthonunkból kilépve felkeresünk másokat, mások segítségére sietünk. Mária segített Erzsébeten, s közben elhangzott Isten első dicsőítése az újszövetségi Szentírásban. Erzsébet a következő szavakkal fogadta Máriát: „Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked." Mária válaszul énekelni kezdte a legszebb dicsőítő éneket: elhangzott az első Mária-antifóna, a Magnificat. Ez a jelenet azt üzeni nekünk, hogy a Szentlélek maga a segítség, aki megoldja a nyelveket, s életet ad. Ha azt mondom, hogy Mária az első misszionárius, akkor egyben azt is mondom, hogy a Szentlélek a legelső misszionárius. Felismerjük tehát Máriában a Szentlélek művét. Biztat ez a felismerés az elindulásban, segít rajtunk, életet ad, megoldozza a nyelveket Krisztus dicséretére. A két nő énekel, nem panaszkodik. Mária által előrehalad, nem hátratekint az egyház.

Mennyire időszerű a fatimai Mária-üzenet a mai Európa és az egész világ számára?

Annak idején II. János Pál pápa felkért, hogy elnököljek 1990. május 13-án, a kommunizmus bukása utáni első nagy fatimai zarándoklaton. Azt mondta, mivel Berlin püspöke vagyok, két társadalmi modell, a kommunista meg a kapitalista rendszer püspöke. Azt mondta: te vagy a legmegfelelőbb erre a feladatra. Akkor értettem meg igazán, mi is volt a lényege, jellegzetessége a fatimai üzenetnek, ami a hitterjesztést illeti a modern világban.

XVI. Benedek pápát régóta ismeri. Milyen lendületet tud ő adni az egyháznak e küldetése elmélyítésében?

Hiszem, hogy a szentatya, teológusi karizmájával, az egyházatyák stílusában, hatalmas távlatokat tud nyitni az egyház számára, megértetve mindenkivel, hogy mind a társadalomban, mind a nagyvilágban rendkívül fontos az egyház: ugyanis mi vagyunk Krisztus üzenetének hordozói. Krisztus pedig megoldás minden ember bármiféle emberi problémájára.

Image

Az a véleményem, hogy az egyre inkább teret hódító elvilágiasodásban és globalizációban mindinkább rájövünk arra, hogy egyetlen megoldás létezik: az, amelyet az evangélium kínál fel nekünk. Ezt XVI. Benedek kinyilvánította már első enciklikájában, s ezt alapjában véve elfogadják az összes keresztények, nem-keresztények és a hitetlenek is. Egy német újság így cikkezett erről: a Biblia kivételével eddig még senki sem írt ennyire szépen és meggyőzően a szeretetről, mint ahogyan Ratzinger pápa tette. Mindenképpen a Szentléleknek köszönhető az is, hogy 78 éves korában pápává választották. Bizonyosra veszem, hogy az isteni gondviselésnek különleges tervei vannak vele, s a világ még tapasztalni fog meglepetéseket e pápa részéről.

Fordította Fodor György


Forrás: Vasárnap - online keresztény kulturális hetilap archivuma
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés