Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Szimpózium Boldog Newman bíborosról - a Szentatya üzenete a tanácskozás résztvevőihez
Szimpózium Boldog Newman bíborosról - a Szentatya üzenete a tanácskozás résztvevőihez

Image

„Isten elsőbbsége Boldog John Henry Newman életében és írásaiban” – e címmel folyt nemzetközi szimpózium a római Pápai Gergely Egyetemen november 22-én és 23-án. A Newman Barátai Nemzetközi Központ (International Center of Newman Friends) által szervezett tudományos konferenciát, az előadókat és a résztvevőket XVI. Benedek pápa üzenetével köszöntötteA Szentatya elismerését fejezi ki a tudományos tanácskozás témaválasztását illetően, amely jól kiemeli a nagy angol teológus személyiségének és munkásságának alapvető perspektíváját, vagyis a teocentrizmust.

Jól tudjuk, hogy a fiatal Newman annak ellenére, hogy édesanyjának köszönhetően megismerte a „Biblia vallását”, mégis egy nehézségekkel és kételyekkel teli időszakot élt át életének e fázisában. Már 14 évesen Hume és Voltaire filozófiája hatott rá, és mivel a vallással kapcsolatos kifogásaikat illetően egyetértésben érezte magát velük, ezért a kor liberális és humanista gondolkodásmódjának megfelelően egyfajta deizmus irányába indult el. Nem sokkal később azonban a megtérés adományában részesült megtalálva belső nyugalmát a két abszolút lény vagyis az ember és Teremtője közötti kapcsolatban. Ezt követően felfedezte a személyes és élő Isten igazságát, aki a lelkiismeretet szólítja meg és felfedi az ember számára teremtményi létét. Newman megértette, hogy Istentől függ megtalálva benne identitásának és személyiségének értelmét és eredőjét.

Newman megtérését követően két alapvető szabályt követett, amely jól mutatja Isten elsőbbrendűségét életében. Az egyik a békére és életszentségre irányult, miszerint bizalommal átadta életét az Úrnak és ráhagyatkozva neki, vagyis az Egyetlen Igazságnak élt. A másik pedig az életet kifejező folyamatos „fejlődés”-re vonatkozik, amellyel Newman egyértelműen kifejezte akaratát a folyamatos megtérésre, átalakulásra és belső fejlődésre Istenbe vetett bizalma által. Felfedezte Isten Szavának hirdetésére irányuló hivatását, amelyhez az egyházatyák tanítását használta fel. Reformot javasol az anglikánoknak, amely a katolikus egyházhoz való csatlakozást támogatja. Newman egész életén át egy olyan ember volt, aki megtért, aki átformálódott, de ugyanaz az ember maradt és egyre inkább önmagává vált – írja üzenetében a Szentatya.

Isten elsőbbrendűsége világosan megmutatkozik Newman írásaiban is. Az igazság mindennél előbb van, ezt azonban keresni kell úgy, hogy bensőnket befogadóvá alakítjuk a másokkal való őszinte és nyitott párbeszéden keresztül. Mindez a Krisztussal való találkozásban éri el csúcspontját, aki „az út, az igazság és az élet” (Jn 12,6).

Newman mindig figyelmesen kereste a megfelelő nyelvezetet, beszédstílust és kifejezési formákat, soha nem volt megbántó, hanem mindig alázattal, örömmel és türelemmel szólt az emberekhez. Boldog John Henry Newman megtanította nekünk, hogy Isten elsőbbsége nem más, mint az igazság és a szeretet elsőbbsége – írja az angol teológus munkásságával foglalkozó nemzetközi szimpózium résztvevőinek a Szentatya Szűz Mária közbenjárását kérve munkájukra és apostoli áldását küldve minden résztvevőnek.

Forrás: Vatikáni Rádió
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés