Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Hírek, cikkek, archivum arrow Archivum arrow A Vatikánból - archivum arrow "Az Egyház keresse az új nyelvi kifejezésmódok adta lehetőségeket a hit átadása érdekében"
"Az Egyház keresse az új nyelvi kifejezésmódok adta lehetőségeket a hit átadása érdekében"

Image

a Szentatya beszéde a Kultúra Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőihez

A Kultúra Pápai Tanácsa november 10-e és 13-a között tartotta plenáris ülését a Vatikánban, amelynek lezárásakor XVI. Benedek fogadta a tanácskozás résztvevőit és beszédet intézett hozzájuk. A „Kommunikáció kultúrája és új nyelvezetek” címmel megtartott összejövetel alkalmat adott az Egyház küldetését jelentős mértékben érintő téma további elmélyítésére.

A Szentatya a pápai dikasztérium plenáris ülése résztvevőinek mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a kommunikáció, a közlés és az erre használt nyelvezetek világunk és kultúránk egyik kritikus pontját jelentik. Nekünk híveknek azonban nagyon fontos eszköz arra, hogy közelebb tudjunk kerülni Isten misztériumához, akinek „a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát” (v.ö. Dei Verbum, 2).

A kommunikáció és a nyelvezet két alapvető tényezője az emberi kultúrának. Ez számos tényezőből áll össze, így információkból és koncepciókból, hitvallásokból és eltérő életvitelekből, valamint szabályok sokaságából, amelyek nélkül nehezen lehetne a társadalomban érvényesülni – állapította meg a pápa...

…A globalizált világra összpontosítva észrevesszük, hogy egy új nyelvezetekkel és közlési formákkal jellemezhető kulturális átalakulási folyamatnak vagyunk szemtanúi, amely azonban új és problematikus antropológiai modelleket támogat. Ebben a kontextusban természetesen az evangéliumi üzenet átadása is nehéz feladat. A valódi problémák a hit és vallási tapasztalatokkal szemben érdektelenséget mutató emberekkel kapcsolatban jelentkeznek, akikhez Krisztus tanítása nem elég hathatós és meggyőző módon jut el. Egy olyan világban – amely a kommunikációt, mint győztes célra vezető eszközt használja – az egyháznak is tudnia kell hathatósan cselekednie. Küldetésének egyike az is, hogy az üdvösség örömhírét minden néphez el tudja juttatni – hangsúlyozta XVI. Benedek.

A hit mélységével és szépségével kapcsolatos tapasztalatok átadására való képtelenség nagyban hozzájárul az érdektelenség jelenségének növeléséhez, különösen a fiatalok körében… Manapság a fiatalok nem kis hányada olyan közlési formákat alakít ki, amelyek nem segítik az emberi fejlődés folyamatát, hanem sokkal inkább a magány és az elhagyatottság érzését növelik bennük. E jelenségek rávilágítanak az oktatás, és a nevelés hiányosságaira, és erre kreatív módon kell választ adni…

…A keresztény élet szépségének felmutatása jelentős szerepet tölt be az evangéliumi üzenet átadásakor… a teljességgel megélt keresztény élet szavak nélkül is képes beszélni – jelentette ki a Szentatya. Olyan nőkre és férfiakra van szükségünk, akik életükkel adnak példát és tudják hogy, hogyan kell hirdetni az Evangéliumot: bátorsággal és érthetően, tiszta szívvel és szeretettel.

Santiago de Compostela-ba tett zarándokutam alatt is, ahol sok fiatalt és emberek ezreit láttam, tanúságot kaptam arról, hogy mekkora öröm a szépség és az igazság felfedezésére vezető utat választani és azon haladni. Minden kortársunknak kívánom az emmauszi tanítványok élményét: „Ugye lángolt a szívünk, mikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat?” (v.ö. Lk 24,32)…


Forrás: Vatikáni Rádió
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés