Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat arrow Az apostolok missziójáról - Boldog Newman bíboros
Az apostolok missziójáról - Boldog Newman bíboros

Image

Az apostolok az emberek szívéhez fordultak és olyan választ kaptak, amilyenek azok a szívek voltak."Az, hogy Megváltója származik az emberi nemnek a zsidó népből, emlékezet előtti idők óta ígéret volt. Elérkezett a nap, mikor meg kellett jelennie. És Egy valaki valóban fellépett ebben az időben Palesztínában és igényt támasztott rá, hogy Ő az, akit oly epedve vártak. S elhagyta a földet, anélkül, hogy látszólagosan sokat tett volna eljövetele céljából. Mégis, amikor elment, tanítványai arra vállalkoztak, hogy útra kelnek, hogy a föld minden országában hirdessék Őt, és megtérőket gyűjtsenek az Ő nevében. Számuk állandóan növekedett, végül magát a római birodalmat is megtérítették. Mindez történelmi tény.

Mi volt az oka megtérésüknek, más szavakkal, mi volt ebben a hithirdetésben, ami annyira hódított?

Ha elhisszük, amit hirdetői és követői elbeszélnek, világos a válasz. „Hirdették Krisztust”, buzdították az embereket, hogy higgyenek, reméljenek Benne és szeressék ezt a Megváltót, aki jött – és távozott. És a mód, amivel rábeszélték őket, e Megváltó életének, személyiségének, küldetésének és hatalmának az elbeszélése volt, láthatatlan jelenlétének és segítségének ígérete itt a földön és boldogító látásának reménye a másvilágon.

Az apostolok abban az időben a következőképpen jártak el: - nem érveléssel alapozták meg ügyüket, nem bíztak ékesszólásban bölcsességben vagy hírnévben. Hallgatóik közül „Egyesek hittek szavainak, mások viszont nem hittek” (ApCsel 28,24). Azok hittek, akiknek a szíve „nyitva” volt, azok nem hittek, akiknek a szíve megkeményedett volt…

Az apostolok komolyan az emberek lelkére beszéltek, az emberek szívéhez fordultak és olyan választ kaptak, amilyenek azok a szívek voltak."


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés