Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
A Világmisszió Országos Ünnepe

Image

2010. október 9-én immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a Világmisszió Országos Ünnepe a Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplomban az Isteni Ige Társasága és a Pápai Missziós Művek közös szervezésében.

Az idei ünnep mottójául Jézusnak a szőlőtőről szóló tanítása szolgált:
„Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz.” (Jn 15, 5)


Az ünnepen készült fotók itt,
a missziós gyermekek délutáni előadásáról készült rövid filmünk pedig itt látható

Ragyogó napfényes időben gyülekeztek a világmisszió iránt érdeklődő hívők a Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplomban, amely teljesen megtelt, talán még soha nem vettek részt ennyien ezen a jelentős missziós ünnepen.

A közös éneklés és nyitó imádság keretében, a misszióval kapcsolatosan rövid hírekre is sor került, kiemelten a cebui (Fülöp-szigetek) misszióról, ahol Lányi Béla SVD testvér dolgozik. A Pápai Missziós Művek szervezetéről, egyes ágazatairól is ismertetést kaptunk, főleg a mostanra megújult Szent Gyermekség Művéről. Ezt követően Juhos Ferenc SVD provinciális atyának és Sebastian Madassery SVD, a PMM országos igazgatójának köszöntője következett, majd Barsi Balázs OMF atya előadását hallhattuk.

 Balázs atya bevezetőjében utalt a ferences missziós szellemre. A ferencesek már Szent Ferenc életében bekapcsolódtak a világmisszióba, az ő biztatására indultak útnak az első rendtagok az Európán kívüli népekhez. Ma már hazánk is missziós területté vált, Európában egész egyházközségek halnak ki. Úgy kell megújulnunk, hogy újra Egyház legyen az Egyház! Az evangelizációhoz kapcsolódó gondolata, hogy legyünk a föld sója. Nem különálló sódarabkákról van szó, hanem képletesen nagy sókristályról, mely egészében belemerül a vízbe, és mint egybemaradó közösség, együtt ízesíti meg a környezetét.

Krisztus a világosság, mi mécsesek legyünk, akik a bennünk élő Krisztustól kapjuk a fényt, hogy aztán azt szétsugározzuk. Balázs atya többször is kitért Boldog Newman bíboros életére és munkásságára, aki azt üzeni nekünk, hogy „Vezess szelíd fény”… - az Isten felé, és hogy csak két valóság van: én és a hitem!

A teológia Istenről beszél, de egészen más az Istennel való beszéd. Két misszió van: az egyik az un. „pogányok” misszionálása, a másik a szekularizált világ újraevangelizálása. Vannak olyan szentek, akik ki sem léptek a kolostorból, mégis az egész emberiségre hatással voltak – utalva ezzel Boldog Newman atya életének egy jelentős szakaszára.

Az előadást követő ünnepi szentmise főcelebránsa Bíró László püspök atya volt. Homíliájában örömmel teli csodálkozásának adott hangot a missziós elkötelezettségű emberek tömege láttán. A missziónak sokféle meghatározása van. Úgy fogalmazott, hogy a misszió: kapcsolat Istennel, és ennek a kapcsolatnak a léte, helyreállítása mindnyájunk, az egész emberiség ügye.

Ezt az üzenetet vitte valamennyi misszionárius a zsidó-keresztény közegből kiindulva az egész világra, és viszi ma is. Ma azonban Európa újra az a hely, ahová az evangélium üzenetének különös erővel kell irányulnia, ahol az "agresszív szekularizáció" önző világa épült fel, és tudatosan, tervszerűen bomlasztja a családok, és az Egyház örömhír-hordozó erejét.

Az Egyháznak ma mégis - éppen ezért - az összefogásban kell megtalálnia a "kreatív kisebbség" szerepét, mely képes a Lélek erejében megújulva újra kovásszá lenni, hogy minden jó szándékunkkal, gondolatunkkal, tettünkkel és egész életünkkel az evangélium ügyét szolgáljuk.

A lelki táplálék mellett a szervezők a testi táplálékról sem feledkeztek meg, s egyszerű, ám annál finomabb zsíros kenyérrel várták vendégeiket. Ebéd közben volt idő a személyes találkozásokra és beszélgetésekre, hiszen Magyarország minden tájáról érkeztek az ünnepre a misszió barátai.

Délután a Szent Imre Gimnázium dísztermében folytatódtak a programok. Elsőként egy Fülöp-szigeteki táncegyüttes lépett színpadra, s kápráztatta el előadásával a jelenlévőket. Ezután a Pápai Missziós Művek tavaly újjáalakult ágának, a Szent Gyermekség Művének programja következett. A missziós gyerekek egy színdarab segítségével mutatták be az alapító, de Forbin-Janson püspök atya életét, s a mű megalapításának kezdeteit. Majd idei mottójukhoz híven („Szeretetmorzsák”) a szeretetről énekeltek egy dalt. Műsorukat az indiai származású József SVD atya által betanított körömi gyermekek tánca követte. Végül pedig az Ifjúsági Világmissziósok és a verbita testvérek közös pantomimja következett, amely a bűn mélységéről és Isten megbocsátó szeretetéről szólt.

A programot tanúságtételek valamint missziós rózsafüzér zárta, amelyben a világ különböző nyelvein kértük a Szűzanya közbenjárását.

Hálásan köszönjük a részvételt és a nagylelkű adományokat mindenkinek. Legyen ez a nap megerősítés számunkra, hogy megújult lelkesedéssel tudjuk folytatni missziónkat ott, abban a környezetben, ahol élünk, hogy – Jézus szavai szerint – majd mi is bő termést hozhassunk.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés