Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Hírek, cikkek, archivum arrow Archivum arrow A Vatikánból - archivum arrow XVI. Benedek pápa üzenete a 2010. évi missziós világnapra
XVI. Benedek pápa üzenete a 2010. évi missziós világnapra

Image

Az egyházi közösség építése a misszió kulcsa

A Szentatya idei üzenetében az egyházi közösségek és a misszió megújuló kapcsolatát állítja elénk. Az Egyház missziós jellegű, ezért Isten egész népe érezze magát megszólítva, és álljon készen az evangélium elkötelezett hirdetésére.


Az alábbiakban az üzenet néhány gondolatát emeljük ki, honlapunkon a teljes írás itt olvasható.Kedves Testvéreim!

Október hónap, amelyben a Misszió Világnapját ünnepeljük, alkalmat ad az egyházmegyei és plébániai közösségeknek, a megszentelt élet intézményeinek, az egyházi mozgalmaknak és Isten egész népének, hogy megújítsák elkötelezettségüket az evangélium hirdetésére, és hogy a pasztorális munkának nagyobb missziós távlatot adjanak.

Jézus Krisztus azt mondja nekünk: „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,21). Csak az Isten szeretetével való találkozás alapján, amely megváltoztatja életünket, tudunk közösségben élni Vele és egymással, így tudunk hitelesen tanúságot tenni és választ adni testvéreinknek a bennünk lévő reménység okáról (vö. 1Pét 3,15). Október hónapban az Egyház arra hív minket, hogy a rózsafüzér imádkozása által tanuljuk meg Máriától szemlélni az Atya emberiség iránti szeretet-tervét, és hív, hogy tanuljuk meg Máriát úgy szeretni, ahogy az Atya szereti őt. Nem éppen ez is a misszió szándéka?

Ez a hónap arra emlékeztet bennünket, hogy az evangélium hirdetése az egész Egyház feladata, és felszólít minket arra, hogy legyünk győztesei ennek a megújult életnek, amely megtalálható az evangéliumon alapuló közösségek hiteles kapcsolataiban. „Látni szeretnénk Jézust” (Jn 12,21) kérik Fülöp apostolt a görögök.

Az emberek ma is arra kérik a hívőket, hogy Krisztusról ne csak „beszéljenek”, hanem „mutassák” is meg nekik; ragyogtassák fel a Megváltó arcát az egész világon az új évezred generációinak.

Azt kell felismerniük, hogy a keresztények Isten igéjét adják hírül, mert Ő az igazság, mert Benne találták meg saját életük értelmét és igazságát.

Ezek a gondolatok rámutatnak a missziós feladatra, amelyet bár minden megkeresztelt ember és az egész Egyház megkapott, de hiteles személyes, közösségi és pasztorális átalakulás nélkül nem lehet megvalósítani. Közösséggé az Egyház az Eucharisztia által válik, amelyben Krisztus, aki a kenyér és bor színe alatt van jelen, szeretet-áldozatával az Egyházat saját testévé alakítja át, egyesítve bennünket a Szentháromság egy Istennel és egymással (vö. 1Kor 10, 16). Egy igazán eucharisztikus Egyház missziós egyház.

Kedves barátaim! Ezen a Missziós Világnapon, amikor szívünket a misszió végtelen tere felé irányítjuk, érezzük magunkat megszólítva, és álljunk készen, hogy az evangélium hirdetésére elkötelezzük magunkat. Köszönetet mondok a Pápai Missziós Műveknek, akik értékes szolgálatuk által gondoskodnak arról, hogy a szeretetnek és az osztozásnak ezek a gesztusai a missziók távoli országaiban a papnevelés, a szemináriumok és a katekéták számára kézzelfoghatóvá váljanak, és a fiatal egyházi közösségek számára is bátorítást jelentsenek.

Az idei Missziós Világnapi üzenetem végén szeretném különös elismerésemet és köszönetemet kifejezni a misszionáriusoknak, akik gyakran életük árán tesznek tanúságot Isten országának eljöveteléről a legtávolabbi és legnagyobb erőpróbát jelentő helyeken is.

XVI. Benedek pápa

Image

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés