Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Hírek, cikkek, archivum arrow Archivum arrow A Vatikánból - archivum arrow II. János Pál pápa homíliája Teréz anya boldoggá avatási szentmiséjén 2003. október 20-án
II. János Pál pápa homíliája Teréz anya boldoggá avatási szentmiséjén 2003. október 20-án

Image

 „Aki első akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája!” (Mk 10,44)

1. „Aki első akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája!” (Mk 10,44) Jézusnak ezek a tanítványaihoz intézett szavai visszhangoztak itt a Szent Péter téren pár másodperccel ezelőtt. Azt mutatják e szavak, milyen úton lehet eljutni az evangéliumi „nagyság” felé. Ez ugyanaz az út, amelyet Krisztus Urunk maga is megtett egészen a keresztig; a szeretet és a szolgálat útja, amely minden emberi logikát meghalad. Szolgája lenni mindenkinek!

Ez a gondolkodásmód vezette Kalkuttai Teréz anyát, a Szeretet Misszionáriusainak alapítónőjét, akit ma nagy örömmel írtam bele a Boldogok Könyvébe. Személyesen is nagyon hálás vagyok ennek a bátor nőnek, akit mindig magam mellett éreztem. Az irgalmas szamaritánus ikonja volt ő, bárhol is szolgálta Krisztust a szegények között a legszegényebbekben. Sem a politikai konfliktusok, sem a háborúk nem tudták visszatartani ettől.

Sokszor jött el hozzám, hogy beszámoljon az evangéliumi értékek szolgálatában szerzett tapasztalatairól. Emlékszem például, amikor a Béke Nobel-díjat átvette, ezt mondta: „Ha megtudjátok, hogy valamely asszony nem akarja megtartani a gyermekét és abortálni akar, próbáljátok meggyőzni és hozzátok ide nekem a gyermeket. Szeretni fogom őt, meglátva benne Isten szeretetének jelét” (Oslo, 1979. december 10).

2. Mit gondoltok, nincs abban valami különleges üzenet, hogy éppen akkor van az ő boldoggá avatása, amikor az egyház a Világmissziók Napját tartja?

Teréz anya élete tanúságtételével mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy az Egyház evangelizáló missziója a szeretet gyakorlásán keresztül valósul meg, amelyet az imádság és Isten igéjének hallgatása táplálnak. Példás módon jelzi ezt a misszionáló stílust az az új boldogról készült kép, amint az egyik kezébe szorít egy gyermeket, a másikkal pedig a rózsafüzér szemeit morzsolja.

Szemlélés és cselekedet, evangelizáció és emberi fejlődés: Teréz anya így hirdette az evangéliumot, miközben egész életét a szegényeknek ajándékozta, ugyanakkor önmagát az imádságnak szentelte.

3. „Aki nagyobb akar lenni köztetek, legyen a többi szolgája” (Mk 10,43). Különös meghatottsággal emlékezünk ma Teréz anyára, a szegények, az Egyház és az egész világ kiemelkedő szolgálójára. Élete az alázatos szolgálat fenségességének és kitüntetett voltának tanúságtétele. Nem csupán azt választotta, hogy utolsó legyen, hanem, hogy az utolsók szolgálója. Mint a szegények igazi anyja hajolt le azokhoz, akik a szegénység legkülönbözőbb formáitól szenvedtek. Nagysága abban az adakozásban áll, mely sose nézi, mennyit kell adni, mely addig ad, amíg "szükség van". Élete az Evangélium felhívásának radikális megélése volt.

Krisztus kiáltása a kereszten – „Szomjazom" (Jn 19,28), amely kifejezi az Isten ember utáni vágyakozásának, sóvárgásának mélységét, mélyen átjárta Teréz anya lelkét és termékeny talajra talál benne. Jézus a lelkek és a szeretet utáni szomjának oltása Máriával, Jézus anyjával egyesülve vezette őt arra a lázas futásra, mely körbeérte a földet a szegények legszegényebbjeinek megváltásáért és megszenteléséért.

4. „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek” (Mt 25,40). Ez az evangéliumi mondat, amely egészen alapvető Teréz anya szegények iránti szolgálatának megértésében, forrása annak a hittel teli meggyőződésnek, hogy a szegények összetört, meggyötört testének érintése magának Krisztus testének érintése. Maga Jézus volt, elrejtőzve a szegények legszegényebbjeinek visszataszító nyomorában, akik felé szolgálata irányult. Teréz anya felvillantja a szolgálat legmélyebb jelentését: minden cselekedet, amely az éhezőknek, szomjazóknak, idegeneknek, mezíteleneknek, betegeknek és bebörtönözötteknek szól, magának Krisztusnak szól.

Felismerve Őt, azzal a teljes, szívből fakadó elkötelezettséggel szolgálta őket, ami jegyesi szeretetéből fakadt. Így, Istennek és felebarátainak szóló teljes önátadásban Teréz anya teljesen beteljesítette hivatását és megélte a nőiség legnemesebb értékeit. Azt kívánta, hogy "Isten szeretetének, Isten jelenlétének, Isten együttérzésének" jele legyen, és ezzel emlékeztessen mindenkit Isten gyermekeinek értékére és méltóságára, akik arra teremtettek, hogy "szeretetet adjanak és kapjanak". Így volt képes Teréz anya arra, hogy "lelkeket vigyen Istenhez, és Istent a lelkekhez". Így volt képes Krisztus szomját csillapítani, különösen a legrászorulóbbak körében, akik számára Isten arcát elhomályosították a szenvedések.

5. „Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45). Teréz anya részesült a Megfeszített szenvedéséből, különleges módon is „a belső sötétség” hosszú évein át Ez a megpróbáltatás ideje volt számára, rendkívüli „ajándék és privilégium”.

A legsötétebb órákban a legszentebb Eucharisztia szentségének imádásába menekült. Ez a kemény lelki képzés vezette el ahhoz, hogy mind jobban azonosulni tudjon mindazokkal, akiket naponta szolgált, megtapasztalva sokszor a büntetést és a visszautasítást is. Nagyon szerette ismételni, hogy a legsúlyosabb szegénység az, ha valakit nem kívánnak, nincs senki, aki gondot viselne rá.

6. „Add, Urunk, nekünk kegyelmedet, Benned remélünk!” Hányszor ismételte, akár a zsoltáros, Teréz anya is a belső elhagyatottság idején az Úrnak: „Benned, Tebenned remélek, Istenem!”

Dicsőítsük ezt a piciny, Istent annyira szerető asszonyt, az Evangélium alázatos és fáradhatatlan hirdetőjét, az emberiség nagy jótevőjét. Benne korunk egyik kiemelkedően hatalmas személyiségét tiszteljük. Fogadjuk be üzenetét és kövessük példáját.

Szent Szűz, minden szentek királynéja, segíts minket, hogy szelídek és alázatos szívűek lehessünk, amint a Szeretet rendíthetetlen hírnöke. Segíts minket, hogy örömmel és mosollyal szolgáljuk azokat az embereket, akikkel találkozunk. Segíts, hogy Krisztus, a mi békénk és reményünk misszionáriusai lehessünk. Ámen.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés