Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow A Pápai Missziós Művek arrow A PMM Magyarországon arrow Mozaikok a Pápai Missziós Művek hazai történetéből
Mozaikok a Pápai Missziós Művek hazai történetéből
 

Image

A Papság Missziós Uniója

Serédi Jusztinián hercegprímás,

az UNIO CLERI PRO MISSIONIBUS magyarországi általános elnöke

A PMM egyik legjelentősebb hazai támogatója és vezetője Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek volt, akit a nagy missziós pápaként ismert XI. Pius 1927-ben esztergomi érsekké nevezett ki. Ezt követően a katolikus világmisszió legfőbb szerve, a római központú Hitterjesztési Kongregáció, az UNIO CLERI PRO MISSIONIBUS magyarországi általános elnökévé rendelte.

         
          A kinevezési határozat - latinból ford. Rihmer Zoltán  
         
 
A kinevezési határozat
- latinból fordította Rihmer Zoltán -
(nagyításhoz kattintsunk a képre)
 

Közvetlenül kinevezése után Serédi hercegprímás programadó üzenettel fordult a magyar papsághoz, amely az „UNIO CLERI PRO MISSIONIBUS” című Évkönyvben jelent meg. Az írás gyakorlatilag meghatározta az akkori és a következő néhány évtized hazai- és világmissziós életének főbb irányvonalát és feladatait - meglátásai a laikusok számára is a mai napig időszerűek. Terjedelme miatt csak a legfontosabb gondolatokat idézzük.

„Az UNIO CLERI elnökének szózata a magyar papsághoz

Nagy örömmel fogadtam ezt a megbízást, amely újabb lelki kötelékkel fűz engem minden magyar paptestvéremhez s ez évkönyv útján intézem buzdító szavaimat hozzájuk.

Az utolsó évtizedekben újra, meg újra fölhangzik az Egyház Fejének fölhívása, toborzó szava, sürgető kérése minden hívőhöz a szent és fölséges gondolatnak, a nagy katolikus kötelességnek: a világmissziónak érdekében. Újfajta keresztes mozgalom indult meg ezek nyomán, amely azonban nem területeket akar meghódítani, hanem lelkeket; amely nem múló, földi érdekeket szolgál, hanem az Isten országáét; amelyet nem nyers erővel, nem gyilkoló fegyverrel vívnak meg, hanem az élő hitnek, a testvéri szeretetnek, az imádságnak és az apostolkodásnak lelki fegyverzetével.

Szentatyánk, XI. Pius … egységesen szervezi meg a világmissziót szolgáló egyesületeket. Szabályzatot ad az Unio Clerinek, a hívek Hitterjesztési Egyesületének, a gyermekek apostolkodását célzó Szent Gyermekség Művének és a bennszülött papságot nevelő Szent Péter Egyesületnek (Megjegyzésünk: a PMM négy ágazata).

Az ’Euntes docete…’ – ’menjetek és tanítsatok’, missziós felhívás - ugyan elsősorban az Egyház fejének és püspökeinek, mint az apostolok utódainak szól, de e küldetés végrehajtásának külső föltételeit és eszközeit előteremteni, misszionáriusi és papi hivatásokat érlelni és fejleszteni mindnyájunk kötelessége.

Hiszen amikor az Üdvözítő az Olajfák hegyén e végső rendelkezést tette, nemcsak Szent Péternek és az apostoloknak, hanem mind az ötszáz ott megjelent hívének szólt. Mintha azt mondotta volna: enyém az Ég és Föld és minden, ami rajta van. Enyém minden idő, minden kor, enyém minden földrész, minden ország, minden nép, minden egyes lélek, enyém minden és mindenki. Az egész világ az én szántóföldem, amelybe bele kell vetni az Evangélium magvait.

Menjetek világrészről világrészre, országról országra, mert ’nincs többé sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfiú és nincs asszony, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban’.

Menjetek, hogy minden nép tényleg az én népem, minden város az én városom legyen, minden ember az Isten gyermeke, mindnyájoknak egy legyen Istene, egy a hite, egy a keresztsége.

Menjetek mindnyájan: ti, kiket apostolaimmá tettelek, s ti is, kik hisztek Bennem, menjetek, kiki tehetsége és körülményei szerint, s mindannyian vállvetve, kezet kézben fogva dolgozzatok az Isten országa terjesztésén. Vigyétek szét az örömhírt mindenfelé és gyújtsátok fel minden lélekben a hitnek lángját.

A legújabb missziós enciklikák és azok az intézkedések, amelyek a Hitterjesztés Egyesületét, a Szent Gyermekséget, valamint a Szent Péter Művét az Egyház hivatalos missziós egyesületévé tették, azért korszakalkotók a világmissziók történelmében, mert úgy állítják be az Egyház legnagyobb feladatát és legemésztőbb gondját: a világ megtérítését, mint az összes hívek egyetemes kötelességét. Papokat és világiakat, felnőtteket és gyermekeket, tehát minden egyes hívőt be kell kapcsolni az apostolkodás e művébe…

Nagy örömmel állapítom meg, hogy… a papnevelő intézeteinkben nagy gondot fordítanak arra, hogy a missziós gondolatot az ifjabb papi nemzedék aszketikus életének középpontjába helyezzék.

Az adatok igazolják, hogy a missziós tavasz – hála Istennek – nálunk is beköszöntött. Ha mindannyian munkába fogunk állni… akkor a tavasz bíztató rügyei bő termést fognak hozni”.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés