Pápai Missziós muvek
HITTERJESZTÉS MŰVE
PONTIFICIUM OPUS
A PROPAGANDA FIDEI


„… hogy az Evangélium minél jobban elterjedjen…”
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Hitterjesztés Műve arrow Alapítása, céljai, támogatása arrow A Hitterjesztés Művének támogatása
A Hitterjesztés Művének támogatása

Image

Lelki, gyakorlati és anyagi támogatási lehetőségek

Lelki támogatás


 • A Szentírás egyéni vagy csoportos olvasása, hogy felismerjék, csodálják és segítsék elő Isten irgalmas, emberiséget megváltó tervét. Az elmélkedésben és az imában hálát adunk azért, hogy „Isten (…) úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16)

 • Az Oltáriszentség gyakori imádása, hogy újra átéljük Krisztussal apostoli aggódását, missziós munkáját, és kínszenvedésének pillanatait: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24)

 • Jézus Anyja, a mi Anyánk közbenjárását kérve, a Missziós Rózsafüzér gyöngyszemeinek színe emlékeztessen minket a különböző földrészekre, népeik lelki és anyagi támogatásának szükségességére.

Gyakorlati és anyagi támogatás


 • A világ evangelizálása érdekében hozzájárulás az „Általános Szolidaritási Alaphoz” a havonkénti, különösen a Missziós Vasárnapi felajánlással.

 • Részvétel az Egyház egész világon való elterjesztésében azáltal, hogy anyagiakkal is támogatják a missziós országokban lévő egyházak szerzeteseit, valamint a szociális és nevelési munkát.

  Különösen fontos az új missziós közösségek katekétáinak és laikus vezetőinek képzésére felajánlott támogatás.

 • Szolidaritás minden nép és nemzet szegényeivel és elhagyottjaival. Küzdelem velük együtt az éhség, az AIDS csapása és az erőszak ellen … támogatni őket sajnálatos életkörülményeik között. „Bizony, mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek” (Mt 25, 40)

 • Az egyetemes testvériség elősegítése/ösztönzése: törődés az elnyomottakkal, a menekültekkel, az emigránsokkal.

  Részvétel a plébániai és civil megmozdulásokban, amelyek az igazságos és szolidáris fejlődés útján megteremtik a földön az igazságosságot és a békét.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés