Pápai Missziós muvek
HITTERJESZTÉS MŰVE
PONTIFICIUM OPUS
A PROPAGANDA FIDEI


„… hogy az Evangélium minél jobban elterjedjen…”
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
A Hittejesztés Műve céljai

Image

A Hitterjesztés Műve, annak tudatában, hogy az evangelizáció mindenek előtt a Szentlélek működése, buzdítja a hivőket, hogy a missziókért elsősorban imádkozzanak és áldozatot hozzanak.Céljai - A Pápai Missziós Művek Alapszabálya alapján - a következők:

  • felkészíteni Isten Népét arra, hogy felismerjék egyetemes missziós hivatásukat;

  • tájékoztatni a keresztényeket a missziós területeken lévő helyi egyházak életéről és szükségleteiről, a hírek terjesztésével, a lelki értékek megosztásával, a szolidaritás kimutatásával megpróbáltatások idején, és morális és anyagi támogatással a nyomorban;

  • növelni a lelki és anyagi támogatást az egyes helyi egyházak között, különös tekintettel az apostoli személyzet cseréjére tekintve az egész világ evangelizálását;

  • az egész életre szóló ad gentes missziós hivatások előmozdítása;

  • segíteni, különösen a fiatalok igazságosságra való nevelését az Egyház szociális tanításának megismertetésével; buzdítani őket a segítségnyújtásra; fokozni a missziós tudatosságot, amely elvezeti őket az odaadó missziós életre;  e célból ez a Mű „missziós ifjúsági szolgálatot” működtet;

  • támogatni a gazdasági jellegű szolidaritást, kérve a keresztények nagylelkűségét világszerte, és fejleszteni a szociális érzékenységet és segítőkészséget, amely rendszeresen segít kielégíteni a missziós területeken élő helyi egyházak alapvető szükségleteit.

  

A Hitterjesztés Műve általános céljai a Népek Evangelizációja Kongregáció ismertetője alapján


  • Ébren tartani az Egyházban Pünkösd lelkületét, amely elvezette az apostolokat a föld végső határáig, és misszionáriusokká (küldöttekké) tette őket: ez a „katolikus” vagy egyetemes lelkület, amely az Egyház igazi természete.

  • A megváltás egyetemes missziójának megélése az Egyházban egyesülve Krisztussal; ez a közös apostoli felelősség alapja: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21).

  • Részvétel az evangélium hirdetésében, ki-ki saját életpéldája által, saját hivatásában és személyes képességeivel, vagy akár pénzbeli felajánlással.


Az Egyház elismeri a Mű missziós szolgálatát, a Hitterjesztés Pápai Műve nemcsak „pápai”, hanem „püspöki” címet is visel egyben, vagyis az egyetemes Egyháznak egy olyan része, amely világszerte koordinálja a missziós munkát. A Mű ugyanakkor része a helyi egyháznak is, amelynek joga és kötelessége, hogy „tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19). Valójában mélyen igaz minden Pápai Missziós Műre: „Bár a Pápa Művei, de a teljes Püspöki Kollégiumnak és Isten egész népének Művei is”. (VI. Pál, Missziós Vasárnapi Üzenet 1968).

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés