Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Hírek, cikkek, archivum arrow Archivum arrow A Vatikánból - archivum arrow * ... az igazságtalanság és a korrupció gyökerében az Istennel szembeni bezárkózás áll ...
* ... az igazságtalanság és a korrupció gyökerében az Istennel szembeni bezárkózás áll ...

ImageXVI. Benedek pápa hétfőn megnyitotta az Afrikával foglalkozó püspöki szinódus első ülését

Isten szeretete szüntesse meg Afrikában a törzsek, etnikumok és vallások közötti határokat. Isten visszautasítása lerombolja a békét a társadalomban

A Szentatya október 5-én, hétfőn reggel kilenc órakor a vatikáni szinódusi aulában elmélkedésével megnyitotta az Afrikával foglalkozó püspöki szinódus megbeszéléseit. Arra szólította a földrész főpásztorait, hogy a Szentlélekre nyitott szívvel vegyenek részt a szinóduson, hiszen e nélkül a valóság pusztán emberi elemzése nem elegendő. A Szentlélek segítségével az emberi történéseket Isten fényében ismerhetjük meg, ereje által követhetjük a helyes utat - mondta a pápa. Az afrikai helyzet pusztán szociológiai megközelítése, vagyis a "horizontális" dimenzió mellett szükség van a "vertikális" dimenzióra is. Isten fényében vizsgálva a világot rájövünk arra, hogy az igazságtalanság és a korrupció gyökerében az Istennel szembeni bezárkózás áll. Ha az Istennel való kapcsolat helytelen, akkor alapjaiban válik működésképtelenné az összes többi kapcsolat.

Ezután a pápa a napközi imaóra himnuszáról elmélkedett, amelyet az ülés elején imádkoztak el. A himnusz a Szentlélek három fő adományáért könyörög. Az első a hitvallás, mely egyrészt azt jelenti, hogy megvalljuk Isten előtt emberi gyarlóságunkat. Ebből ered ugyanis minden bűn, amely szétrombolja a társadalmi hálót és a békét a világban. Másrészt e vallomás hálaadás Istennek ajándékaiért, és egyben elkötelezettség a tanúságtételre - fejtette ki a pápa.

A tudomány és a technika vívmányai nagy befektetéseket igényelnek, lelki és anyagi értelemben is költségesek és nehézségekkel járnak. Isten azonban ingyen kínálja magát. Az élet legnagyobb értékei: Isten, a szeretet és az igazság ingyenesek. Nincs szükség nagy anyagi vagy intellektuális képességekre ahhoz, hogy közel legyünk Istenhez: Isten bennem van, a szívemben és az ajkamon - folytatta beszédét a Szentatya.

A Szentlélek második ajándéka az elsőből következik: az ember fölfedezi közelségét Istennel és erről teljes valójával tanúskodik. Isten szeretetének igazságát kell hirdetnie, mert ez a keresztény vallás lényege. A kereszténység ugyanis nem eszmék összessége, nem filozófia vagy elmélet, hanem egy életmód, maga a szeretet. Csak így válhatunk kereszténnyé: ha a hit átalakul szeretetté. A mi Istenünk egyrészt Logosz, örök értelem, de egyben szeretet is. Nem a hideg matematika építi a világegyetemet: ez az örök értelem tűz, szeretet. Már bennünk, emberekben is meg kellene, hogy valósuljon az értelemnek és a szeretetnek az egysége.

A Szentlélek harmadik ajándéka is összefügg az előzőkkel. Isten szeretetét minden embernek hirdetni kell, hiszen egy keresztény számára mindenki felebarát és testvér. Az irgalmas szamaritánus példabeszédét a pápa az afrikai valóságra vonatkoztatta: A szeretet nem egyéni, hanem egyetemes és konkrét dolog. Meg kell nyitni a törzseket, népeket és vallásokat elválasztó határokat Isten egyetemes szeretetének az élet minden területén. "Imádkozzunk az Úrhoz, hogy ajándékozza nekünk a Szentlelket, egy új Pünkösdöt, és segítsen, hogy szolgái legyünk a történelemnek ebben az órájában".

A Szentatya elmélkedése után a közgyűlés soros elnöke, Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció nyugalmazott prefektusa köszöntötte a pápát és a résztvevőket. Ezután került sor Nikola Eterovic érsek, szinódusi főtitkár beszámolójára, majd a főrelátor, Peter Turkson bíboros, a ghánai Cape Coast érseke olvasta fel a szinódusi vita előtti jelentését, az ún. „Relatio ante disceptationem” dokumentumot.XVI. Benedek pápa részt vett a hétfő délután fél öt órakor kezdődött közgyűlésen is.

Forrás: Vatikáni Rádió
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés