Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Misszió arrow Újkori missziók arrow Mégis van kiút - a börtönlelkészek a kiútkeresés szolgái
Mégis van kiút - a börtönlelkészek a kiútkeresés szolgái

ImageJuhász Tibor szegedi római katolikus börtönlelkész gondolatai a Iustitia et Pax Bizottság előtt a „megélhetési bűnelkövetők” lelkipásztori gondozásáról

Pál apostol írja az Efezusi levélben a következőket:

"… Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert… Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek… Ne adjatok teret a sátánnak… Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is”. (Ef 4, 17-28)

Szent Ágoston püspök figyelmeztetését választottam börtönlelkészi szolgálatom kezdetén: „Serva legem, et lex servabit te! Tartsd meg a törvényt és a törvény is megtart téged!”

A Szegedi Fegyház és Börtönben a velem kapcsolatba kerülő fogvatartottak főleg az első bűntényesek. Ők - de a visszaesők is - kapaszkodnak a legutolsó szalmaszálba is. Jézus Krisztus megismerése és evangéliumának követése az igazi kapaszkodó: Ő a kiút, a teljes igazság és az új élet számukra…

Pontos meghatározás híján vegyük sorra azokat az élethelyzeteket, amelyekről elmondhatjuk, hogy a megélhetési bűnözés kategóriájába sorolhatók. A fogvatartottakkal folytatott interjúk során szinte minden esetben elhangzik a „nem volt más választásom” mondat.

A lecsúszás folyamata:

Megfigyelhető, hogy ezek az emberek szinte kivétel nélkül alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Sokan kisgyermek korukban megismerkednek a bűnözéssel, nem ritka, hogy már szüleik is büntetett előéletűek voltak, nevelőintézetekben nevelkedtek. Eleinte kisebb értékű lopásokat követtek el. Mire elérik a fiatal felnőtt kort, a bűnözés, mint problémamegoldó lehetőség teljesen elfogadottá válik számukra. Mivel környezetük hasonló életvitelű emberekből áll, nincs olyan közösségi kontroll, ahol elítélnék deviáns cselekedetüket.. Csoportnormává válik a bűnözői életforma. Ezzel párhuzamosan a társadalom toleranciája is megszűnik velük szemben…

Image

A lecsúszás következménye: szabadságvesztés

A bűnelkövetés, lebukás, büntetésletöltés körforgásába kerülnek és ebből a „mókuskerékből” már képtelenek kitörni kívülről jövő segítség nélkül. Bezárulnak azok a lehetőségek, amelyek még a normális beilleszkedést elősegítenék. Nem találnak munkát, segélyezésre szorulnak, így a társadalom perifériájára kerülve nem találnak más lehetőséget, mint újabb bűncselekmények elkövetését, melyek sok esetben súlyosabbak az előzőknél. Szabadulásuk után, a börtönben keresett pénzük fogytával ismét bűncselekményt követnek el azért, hogy visszatérhessenek a börtönbe, ahol előzőleg már otthonosan berendezkedtek, ahol már nincs megélhetési gond, miden adott számára, kivéve a szabadságot. Hihetetlen, de igaz, találkoztam olyanokkal, akik itt jobban érzik magukat szabadságvesztésük ideje alatt a börtönben, mint „kinn”, a bizonytalan társadalomban.

A szabadulás előtt álló fogvatartottakkal való beszélgetések során nagyon gyakran találkozhatunk a jövőtől való félelemmel. Félnek attól, hogy nem fogadja vissza őket a család, nem találnak majd munkát, nem lesznek képesek családjuk eltartására, hiszen a munkaerőpiac még a szakképzett munkaerőt is nehezen tudja foglalkoztatni.

Mindezeket figyelembe véve a börtönpasztoráció helyzete ebben a mai bonyolult világban nem könnyű. Nehéz a már felnőtt, rossz élettapasztalattal, kudarcokkal terhelt embereket meggyőzni arról, hogy mégis van számura kiút…

Kiútkeresés:

Minden fogvatartottról elmondható, hogy a börtön személyzetével szemben, a pszichológusok előtt bizalmatlanok, velünk, lelkészekkel viszont egy bizonyos idő eltelte után nyitottabbá válnak. Olyan problémákkal is hozzánk fordulnak, amelyeket börtön személyzete előtt titokban tartanak.

Háromévi börtönpasztorációs szolgálatom ideje alatt jó néhány elítélt jelentkezett, ösztönzésemre, középfokú, szakmai képzésre, valamint felsőfokú tanulmányok elkezdésére.

A szabadultakkal szemben az egyháznak is nehéz dolga van, a velük szemben megmutatkozó bizalmatlanságnak sokszor van alapja. Azonban a börtönpasztoráció reményét az a fogvatartottunk erősíti, aki tagja volt Katolikus Kultúrkörünknek és az énekkarnak, szabadulása után pedig Budapesten az egyik egyházközség oszlopos tagjává vált.

Adjunk mi is még egy esélyt a kiútkeresőknek, hiszen Jézus előbb adott nekik is, nekünk is. „Jobban örülnek a mennyben egyetlen megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs szüksége megtérésre!” (Lk 15, 7)

----------

A börtönpasztorációról a Népek Missziója Magazin korábbi számában ( a 11. oldalon) is olvashatunk írást itt.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés