Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Visszaemlékezések

Image

A misszió alapértékei Magyarországon igen mélyen gyökereznek a társadalmi gondolkodásban. Hazánkban a hitterjesztés különböző ágai - közvetlenül megalakulásukat követően - a 20-as évektől kezdve nagyon gyorsan közismertté váltak, és robbanásszerűen terjedtek el a társadalom legszélesebb rétegeiben.

Ennek bizonyítékai azok az újabb és újabb visszaemlékezések, az évtizedeken át megőrzött tagsági kártyák, amelyeket olvasóinktól, barátainktól kapunk, és amelyeket örömmel teszünk közzé.

Kedves önkéntes barátunk, Dombai László immár több, mint 60 éve tagja a Hitterjesztés Művének. Nem kizárt, hogy ezzel ő a laikus (nem pap) misszionáriusok magyar-országi doyenje!

 Image

Image


Image

S. Ferencné:

… Már idős nyugdíjas vagyok, elmúltam 70 éves és jóleső gondolatokat ébresztett bennem a Szent Gyermekség Művének létrehozása.

Kislány koromból emlékszem, hogy pogány gyermekek keresztelésére gyűjtöttünk az iskolában és a nevemre érkezett ennek eredményeképpen egy szép színes keresztelői lap, amiben a megkeresztelt neve a mi választásunk alapján Gellért. Akkor társaimmal úgy vitattuk, választottuk ezt a nevet, mert arra gondoltunk, hogy bennünket, magyarokat Szent Gellért térített a katolikus hitre.

Elszégyellem magam a mostani gondolkodás miatt, mert akkor 10 évesen lelkesebb voltam és ez nem mindig folytatódott életem során. Szerencsére az Istentől nem távolodtam el, de gyerekeim már nem ennyire stabilak.

Most látok reményt az Önök híradásában. Jó lenne valóban minél több gyereket bevonni ebbe a mozgalomba.

Én is a helyi zárdaiskolába jártam, akkor szerzetesnővérek tanítottak. Isten jutalmazza meg őket százszorosan. Unokáim is ugyanabba az épületbe jártak miután ismét egyházi iskola lett, de sajnos szerzetes pedagógus nincs itt. Talán jobb, mint az állami de nem a régi. Jó lenne, ha az egyházi iskolák ezt a célt felvállalnák és a fiatalokat, gyerekeket a missziós gondolatokra elvezetnék.

Köszönöm még egyszer a szép képes beszámolókat, tehetségemhez képest segítek munkájukhoz, soraimmal egyidőben utaltam át számukra néhány Ft-ot.

Image 

 Image

Korbély Erzsébet:

1949-ben az általános iskola VII. osztályába jártam. Ebben a tanévben már nem volt kötelező tantárgy a hittan.
A hittanórákat tanítás után tartotta Zóni István lelkiatya. Egyik órán elmesélte, hogy vannak a világon olyan országok, ahol éheznek az emberek. Képeket is mutatott nagyon sovány gyermekekről. Megdöbbentő volt, hogy sokan betegek és meghalnak, mert nincs gyógyszer és élelem. Elmondta, hogy van egy szervezet, a Pápai Missziós Művek, amelynek az a feladata, hogy ezeken az országokon segítsen.
Magyarországon sajnos 1948-ban betiltották a működését. Segíteni azért mi is tudtunk, kaptunk egy kis képet „A Szent Gyermekség Társasága” felirattal, amelyre a nevünket is felírtuk. Imakönyvünkben őriztük. Elhatároztuk, hogy sokat imádkozunk együtt és egyénileg is. Felajánljuk a szentmiséket, szentáldozásainkat.
Lélekben testvérünknek fogadtunk egy ilyen országban élő fiút és leányt. Értük külön is imádkoztunk.
Lelkiatyánk szerint ezekkel az imádságokkal és felajánlásokkal is nagyon sokat segítettünk.
Örültünk, hogy egy kicsit mi is misszionáriusok tudtunk lenni.

   
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés