Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Kik is azok a missziós gyermekek?

Imagekíváncsiak, bátrak, tettrekészek

Azok, akik azért gyűlnek csoportokba, hogy a tőlük távol élő, és többnyire személyesen nem ismert gyermekekért tegyenek valamit – Krisztus példáját követve, Krisztus felszólítására, sőt Krisztus kifejezett engedélyével.

A Magyar Missziós Gyermekek Társaságának jelmondata:


KIS IMÁVAL ÉS KIS ÁLDOZATTAL –
GYERMEKEK SEGÍTENEK A GYERMEKEKNEK

Missziós Gyermekek Társaságai a világ minden pontján léteznek. Még a szegény, rászoruló afrikai és ázsiai országokban is. A „gazdag” országok gyermekei által gyűjtött adományokból épült és működő iskolákban, közösségekben élő gyermekek ugyanazokat az imákat mondják miértünk, mint amelyeket mi mondjuk őértük. És meglepő módon a pénzügyi elszámolásokban azt láthatjuk, hogy Afrikából, Dél-Amerikából ugyanúgy érkeznek missziós adományok más területeken élők számára, mint ahogyan Észak-Amerikából, vagy Európából.

Milyenek a missziós gyermekek?

Kíváncsiak!

Kíváncsiak a világra, amelyben élnek. Kíváncsiak a közvetlen környezetükre, sőt a távoli, exotikus országokra, tájakra, és az ott élő emberekre, gyerekekre is. Meg akarják ismerni, hogy mások másutt hogyan élnek? Milyen a lakásuk, milyen szokásaik vannak? Milyen iskolába járnak, mit tanulnak? Miket játszanak, járnak-e templomba, és milyenek az ottani imádságok? Egyszerűen meg akarják ismerni őket. Nemcsak az internetről, könyvekből, hanem személyes kapcsolatba is akarnak kerülni velük.

Tudják, hogy minél jobban megismernek másokat, annál inkább megismerik saját magukat is. Rájönnek arra, hogy Isten milyen remek világot teremtett az embernek és milyen nagyszerű szerepet szánt ebben a missziós gyermekeknek.

Bátrak!

Nem ijednek meg attól, ha észreveszik: nem minden gyermek sorsa olyan, mint az övék! Vannak gyerekek, akik soha nem tanulnak meg írni, olvasni, vagy éheznek, betegek, társaik – gyakran a felnőttek is csúfolják, sőt bántják őket, kiskoruktól fogva dolgozniuk kell, hogy a családjukat segítsék. Nem ijednek meg attól, hogy észrevegyék: az Isten nem ilyen sorsot szánt az embernek!

Sőt! Attól sem ijednek meg, hogy keressék a lehetséges megoldásokat! Tudják, hogy ebben nincsenek egyedül, nagyon sok gyermek és felnőtt dolgozik azért, hogy minél kevesebb szomorú gyermek legyen a világban!

Tettrekészek!

Másképpen így mondhatjuk: kreatívak… Miután kíváncsiságukkal meg- és felismerték a környezetükben és a nagyvilágban rejlő missziós lehetőségeket, bátorságukkal és barátaikkal megkeresték azokat a pontokat, ahol ők maguk is tehetnek valamit, kitalálják és végre is hajtják elhatározásaikat. Ezáltal megerősödnek hitükben, bizalmukban egymás iránt és sikerélményt szereznek.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés