Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Története, céljai, támogatása arrow A Szent Gyermekség Műve magyarországi története 1948-ig
A Szent Gyermekség Műve magyarországi története 1948-ig

Image

A Szent Gyermekség Művének virágzása Magyarországon - a kezdetektől a XX. század első feléig

A Szent Gyermekség Művének híre igen korán eljutott Magyarországra, és a korabeli híradásokból kitűnik, hogy nagyon gyorsan meggyökerezett a magyar társadalomban.

„A Szent Gyermekség Társulatának alapszabályai és imádságai” c. könyv már röviddel Forbin-Janson püspök alapítását követően, 1852-ben megjelent. A mozgalom széles elterjedését jelzi, hogy 1890-ben már „Évi jelentés” készült „Jézus Szt Gyermekségének Művéről Magyarországon” címmel Esztergomban.

Korabeli feljegyzések alapján tudjuk, hogy 1886-ban Alsószölnök községben (Örség) Zsemlics István író „Rózsafűzér egyletet és „Jézus szent gyermekségének műve nevű társulatot alapított. Előbbinek hetvenöt, míg utóbbinak 43 tagja volt.”

A Pallas Nagylexikon 1893-1897 közötti kiadása így írja le a Társulatot:

„Jézus Szent Gyermekségének Műve (Opus Sanctae Infantiae), kat. egyesület, melynek célja az elhagyott szegény pogány gyermekek életének megmentése, megkereszteltetése és felneveltetése. Alapította Forbin-Janson Károly nancy-i püspök 1843. Megerősítették, és ismételten felajánlották XVI. Gergely, IX. Pius és XIII. Leo pápák. Az egyesület tagjai havonkint 2 kr. tagsági dijat fizetnek, vagy pedig elhasznált levélbélyegeket és szivarvégeket gyüjtenek, melyek értékesítettnek. A legutolsó számadás szerint 1 438 399 frt. 16 kr gyült össze a szent célra (ebből Magyarország 10 186 frt 58 kr., 4 db cs. és k. arany és 256 napoleindorral van képviselve), amelyből 687 árvaház, 3103 iskola, 393 műhely, 131 major és 1096 gyógyszertár tartatott fenn. A megkeresztelt pogány gyermekek száma 441 993, a felnevelteké 166 123.”

A két világháború közötti időszak közoktatási rendszerben a vallásos nevelés kiemelt szerepet kapott. A Budapesti isk. értesítő 1925/26. c. évkönyv így ír erről: „…Az iskolákban vallásos egyesületek is működtek. A pesti intézetben missziós társaságok néven futottak: Jézus szent Gyermeksége Egyesület és Katholikus Hitterjesztés Egyesülete néven. Debrecenben: Ifjúsági Missziós Társulat és Szűzmáriás Gárda, Vácott: Oratórium. Ezekhez hasonló neveken más intézetekben is megtalálhatjuk őket. Vallásos folyóíratokat és újságokat járattak (Missziók, Kis Hitterjesztő, Négergyermek), s az egyetemes egyházban állandóan figyelemmel kisérték a hitterjesztés ügyét. A missziók számára kisebb adományokat is gyűjtöttek (parafa dugókat, használt tollakat, szivarvégeket, régi pénzeket, rózsafüzéreket, képeslapokat, szentképeket), melyeket a megfelelő helyekre eljuttatták.”

Waigand József, a kiváló teológus, professzor és a missziós gondolkodás elhivatott hirdetője több művében is foglalkozik a gyermekek missziós lelkületének fejlesztésével. Így az 1941-ben megjelent „Ismerd meg és dolgozzál érte!” c. és a 1943-ban kiadott „Mit tehet a hitoktató a missziókért?” c. könyve. (A művekből hamarosan részleteket is megjelentetünk honlapunkon!)

A lendületes missziós nevelési munka 1948-ban – az egyházi szervezetek betiltásával és az Egyháznak az iskolákból történt teljes kirekesztésével teljesen megszűnt; a külföldről érkező híradások, és levelek cenzúrázásával a távoli tájakon működő missziókról szóló információk hosszú évtizedekre ellehetetlenültek.

A Szent Gyermekség Művének 2009-es újjászületésének, újraindulásának hírére idősebb olvasóink elküldték visszaemlékezéseiket, amelyekből részleteket itt olvashatunk

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés