Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Program és projekt javaslatok

Imagea missziós gyermekcsoportok számára,
egyéni és csoportos feldolgozásra

Egyéni vállalásokhoz

I. „Védenceim” program – szigorúan titkos!

 • Keress magad körül (a családban, az iskolában, ismerőseid között, vagy olyant, akit csak láttál valahol – fontos, hogy valóban létező személy és ne kitalált személy legyen!) egy olyan gyereket, akiről úgy gondolod, hogy neki valami miatt rosszabb, mint neked! Pl. szegény, nincs édesapja vagy édesanyja, beteg-rokkant, „ügyetlen”, „buta”, csúfolják, elkerülik, cigány stb. Egy hétig titokban figyeld őt, majd vedd fel a „védenceim” listára

 • Mondj el érte mindennap egy Üdvözlégy Máriát – kérd a Szűzanyát, hogy vegye oltalmába

 • Próbálj meg valami apróságban segíteni neki, de úgy, hogy ő ne érezze tolakodónak. Lehet, hogy elsőre úgy kellene segíteni rajta, hogy ő ne is tudjon róla – „titokban”. Ha gorombán visszautasít, ne bántsd vissza! Továbbra is imádkozz érte magadban.

 • Hívd el magaddal a csoport összejövetelre és mutasd be a többieknek. Lássátok őt vendégül, mutassátok be neki a csoport munkáját!

II. Távoli gyermekek élete

 • Figyelj arra, hogy mi történik a világban! (árvíz, tűzvész, földrengés, háború, robbantás, gyerekmunka, gyerekrablás, gyermek-katonák stb.) – kisebbeknek: mi okozza az árvizet, földrengést? hogyan lehetne megelőzni? mi történik az ott élőkkel?

 • Gondold végig, hogy ha Te lennél ilyen helyzetben, mire lenne a legnagyobb szükséged?

 • Beszéljétek meg a csoportban, hogy mit lehetne tenni?


Csoportos feldolgozásra:

 I. „Én és Ők = MI” program

 • Saját közösség felismerése (család, iskola, helyi egyházközösség)

 • Másik közösség felismerése (másik család, másik iskola, másik egyházközösség)

 • Magyarország, magyarság – mint közösség felismerése (más szokások, vidéki rokonok, ismerősök, a Magyarországi Katolikus Egyház – Esztergom; Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Várvidék, tengeren túli magyar közösségek stb.)

 • A nagyvilágban élő emberek - gyerekek

 • Hol van ebben a mi helyünk?

 • Mik a különbségek? (más vallások, más gazdasági helyzetek, gazdagok-szegények, árvák-nagy családosok, csonka családban élők, egészségesek-betegek, háború – béke, természeti katasztrófák, fehérbőrű – színesbőrű, cigányok – magyarok ….)

 • Mik az azonosságok? (mindnyájan Isten gyermekei, Krisztus testvérei, és mindannyiuknak Szűz Mária az égi édesanyja. Az Istennek fáj, ha valamelyik gyermeke éhes, szomorú, beteg, nincs senkije vagy semmije.) Ebben a felfogásban a gyermekek semmiben nem különböznek egymástól! Ugyanaz a probléma bánt a világ bármely pontján élő minden gyermeket!

 • Miben tudok segíteni?

 • a közvetlen kapcsolatban élőknek: egy jó szó, egy simogatás, egy mosoly, megvédem, ha bántják, de legalábbis én nem bántom). Mindezt bárki megteheti, a klubtag pedig megmutatja, hogy meg is teszi!

 • a távol élőknek: gondolok rá, imádkozom érte Istenhez, mert ő fontos nekem, küldök neki valami kedveset, amiről úgy gondolom, hogy örülne neki (nem a számomra fölöslegeset!!)

II. „Otthon – Magyarország – Európa – Nagyvilág”

 • Megismerkedni és kapcsolatot kiépíteni egymással, a környezetükben élő többi gyerekkel

 • Megismerkedni a környéken vagy a közeli településeken működő missziós gyermekcsoportokkal, közös programok, projektek

 • Megismerni a világ többi országában működő Missziós Gyermekek Társulatait, működésüket (internet, levelezés, esetleg meghívás…)

 • Megismerni a missziós országokat: természetrajz, néprajz, vallási élet, sajátosságok

III. Missziós élet

 • Megismerkedni a missziók történelmével

 • Magyar misszionáriusok

 • Interjú egy mai misszionáriussal (magyar külföldön, vagy külföldi Magyarországon)

 • Missziós intézmények Magyarországon és a világban (iskolák, kórházak, szerzetes-közösségek stb.)

 • Missziós történetek gyűjtése

IV. Adományok gyűjtése

 • A missziós csoportok maguk találják ki, hogy milyen módon tudnak adományokat gyűjteni.

 • Az „Adományok” menüpont alatt és más országbeli Missziós Gyermekek Társaságai honlapjain ötletek olvashatók az adománygyűjtésre! (nyelvgyakorlásnak sem utolsó…)

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés