Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Mit csinálunk?

ImageA címet most még úgy kellett volna írnunk: Mit szeretnénk csinálni? – mivel a Szent Gyermekség Műve – Missziós Gyermekek Társasága (újra) megalakításának éppen az elején vagyunk, Néhány alapvető szempont azonban már most világos:


A missziós gyermekcsoportok legfontosabb tevékenysége a Társaság jelszavában rejlik


"Kis imával, kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"

  • A Szent Gyermekség Műve – Missziós Gyermekek Társasága tagjai kis csoportokban, saját programtervük szerint működnek, rendszeresen találkoznak, együtt imádkoznak, és adománygyűjtést végeznek.

  • Az önálló csoportok laza kapcsolatba léphetnek egymással, és közös programokat is szervezhetnek. Ezekből alakul majd ki a PMM Szent Gyermekség Klubja.

  • A csoportok vezetőikkel együtt résztvesznek a PMM éves nagyprogramjain és saját maguk alakítják a Missziós Gyermekek Társasága arculatát.

  • A missziós gyermekcsoportok tagjai maguk választják ki egyéni és csoportos feladatvállalásaikat, projektjeiket, amelyeknek végrehajtásában a PMM segít és a külső kapcsolatokat koordinálja – amennyiben a csoportok ezt igénylik.

  • A felkínált „központi” programok közül maguk választják ki a számukra legjobban tetszőt, amelyet feldolgoznak.

  • A fő hangsúly az önkéntességen, a vállalások komolyan-vételén, az örömteli együttléten és az elért eredmények feletti közös örömben van.

A magyarországi Missziós Gyermekek Társasága hármas missziós célkitűzése nyomán hármas feladat-csoport áll a gyermekcsoportok előtt:

  • egyéni vállalások az egyéni misszió mentén (családjuk és közvetlen környezetükben élők felé)

  • csoportszintű projektek a magyarországi és Kárpát medencei misszió keretében (a nehézségek között élő gyermekek felé)

  • csoportszintű projektek a világmisszió céljára (más földrészeken élő gyermekek felé)

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés