Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kik vagyunk? (2)

Image … egy újabb katolikus gyermekszervezet? Nem elég a cserkészet, a Regnum Marianum, az iskola, a hittancsoport és a többi?... - kérdezhetné bárki.


Nyugodtan válaszolhatjuk: nem! 

Mindenekelőtt fontos, hogy jól értsük, mi a Missziós Gyermekek Társasága
– és mi az, ami nem?


NEM

IGEN

Nem akar oktatni

hanem ismereteket, információkat adni, figyelmet felhívni, hivatást ébresztgetni

Nem akar irányítani

hanem a gyermekek önálló vállalásait segíteni, koordinálni

A csoportok nem előírt terv vagy utasítás szerint működnek

hanem maguk választják ki és állítják fel éves programjaikat - projektjeiket

Nem szabadidős foglalkozás

hanem felelősségteljes önálló tevékenység

Nem „konkurenciája” a katolikus gyermekmozgalmaknak (cserkészet, Regnum Marianum), nem elvenni akar

hanem egy, az egész világra kiterjedő mozgalom része, amely kiegészíti a más közösségekben végzett tevékenységeket.


A Missziós Gyermekek Társaságának célja, feladata, missziója

  • a 8-14 éves korú gyermekek-kamaszok-fiatalok körében megismertetni és felébreszteni a missziós tudatot.

  • Felkelteni az igényt a mai kor által sugallt önző befelé-fordulás helyett a nyitott szívvel és nyitott szemmel való élet iránt.

  • Mindezt nemcsak az általános szolidaritás és a lelkiismeretet megnyugtató alkalmankénti adakozás szintjén, hanem a Krisztust követő keresztény, katolikus szemléletből fakadó – elfogadó szeretetből – megélt életformaként

  • Ebben a mai világban úgy megszólítani a gyerekeket, hogy az számukra kívánatos legyen. A missziós területekről való ismeretek a kíváncsiságukat ébresszék fel, a szolidaritás elve a szívüket érintse meg. A katolikus alapértékek pedig a vallási hovatartozásukat erősítse meg. ez a három együtt pedig indítsa őket cselekvésre.

  • Rávezetni őket az összetartozás, a közösség – communio – megérzésére, megélésére, örömére: a legszűkebb körtől (család, iskola) egészen a teremtett világig és a benne bárhol élő gyerekekig.

  • Rávezetni őket arra, hogy a közvetlen közelükben és tőlük távol is vannak olyan testvéreik, akiknek ők tudnak segíteni. Imával, barátsággal, elfogadással, adománnyal.

  • Rávezetni őket arra, hogy az imának nagy ereje van, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy az, akiért imádkozunk nem is tud róla, vagy „nem érdemli meg”. Ők is mindnyájan Isten gyermekei, a mi testvéreink Jézus Krisztussal együtt, és mindannyiuknak Szűz Mária az égi édesanyja.

  • Rávezetni őket az egyszerű adománygyűjtés lehetőségeire és az adakozás örömére.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés