Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Pápák a gyermekekhez arrow II. János Pál pápa üzenete a Szent Gyermekség Műve - Missziós Gyermekek Társasága 160. évfordulóján
II. János Pál pápa üzenete a Szent Gyermekség Műve - Missziós Gyermekek Társasága 160. évfordulóján

ImageBátorítalak benneteket, hogy nyitott szívvel válaszoljatok a szegény országokból érkező sok segítség-kérésre. Milyen sok gyermek imádkozik és dolgozik Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Óceániában ugyanazért a célért!Kedves fiatal misszionáriusok!

A XIX. század első felében Európa a missziók nagy növekedésének lehett tanúja, és az Egyház, felsimerve a gyermekek missziós lehetőségeit, hívta  a gyermekeket, hogy vegyenek aktivan részt az evangélium hirdetésében kortársaik számára.

1843. május 9-én, Charles de Forbin-Janson Nancy püspöke, aki szerette volna támogatni a katolikusokat Kínában, azt javasolta a párizsi gyermekeknek, segítsenek olymódon távoli kis társaiknak, hogy minden nap elimádkozzák az Üdvözlény Máriát. Nemsokára ez a missziós kezdeményezés, amely anyagi és lelki támogatást nyújtott, átlépte Franciaország határait és más országokban is elterjedt.

1919. szeptember 30-án tiszteletreméltó elődöm, XV. Benedek ezt írta: “Melegen ajánljuk minden hívőnek a Szent Gyermekség Művét, melynek célja, hogy garantálja a keresztséget a nem-katolikus gyermekeknek is. Ajánljuk, hogy minden keresztény gyermek csatlakozzon ehhez a Műhöz, hogy ezáltal megtanulják, hogyan lehet az evangelizációval segíteni a felebarátoknak, és – már az ő korukban – megértik a hit nagy értékét” (Maximum illud).

Ebben az évben az Epifánia ünnepének különös jelentősége van, mert a 130 országban jelen lévő Szent Gyermekség Műve fennállásának 160. évfordulóját ünnepli. A missziós gyermekek a világ összes egyházmegyéjében imával, áldozattal, és a szolidaritás konkrét tetteivel evangelizálnak.

2. Kedves fiatal misszionáriusok, tudom, milyen komoly odafigyeléssel és nyitottsággal élitek meg ezt az apostoli munkát. Oly sok módon próbáltok osztozni azoknak a gyermekeknek sorsában, akiknek már gyermekként dolgozniuk kell, és segítetek könnyíteni a szükségben lévő gyermekek szenvedésén. Együttérzéseteket nyilvánítjátok a gyermekek gondjai és tragédiái iránt, akik a felnőttek háborúskodásába keveredtek, és akik gyakran a felnőtt erőszak áldozatai. Imádkozzatok minden nap, hogy a hit ajándékát, melyben nektek már részetek van, kis barátaitok milliói is megkaphassák, akik még nem ismerik Jézust.

Jogosan hisztek benne, hogy aki találkozik Jézussal és megismeri az Ő tanítását, sok lelki ajándékban részesül, úgymint: a kegyelmi élet, a testvéri szeretet, a másoknak szentelt élet, az adott és kapott megbocsátás, a szívélyes befogadás; a remény, mely feltárja számunkra az örök életet; a béke – ami ajándék és kötelesség.

A karácsonyi időben a Missziós Gyermekek sok helyen házról házra járnak, mágusnak vagy pásztornak öltözve, a karácsony örömét hirdetve. Ez a “Csillagjárás” szokása, amely német nyelvterületről származik és ma már sok más országban elterjedt: fiúk és lányok kopognak be, karácsonyi énekeket énekelnek, elmondják imádságaikat és elmagyarázzák a családoknak támogatási tervüket. Ilymódon a kicsinyek még a felnőtteket is evangelizálják.

3. Az evangelizáció és a támogatások gyűjtése - mint bizonyára tudjátok - nem korlátozódik csupán a karácsonyi időszakra, hanem egy egész életre szóló program. Ezért bátorítalak benneteket, hogy nyitott szívvel válaszoljatok a szegény országokból érkező sok segítség-kérésre.

Milyen sok gyermek imádkozik és dolgozik Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Óceániában ugyanazért a célért! Létrejött és növekszik egy világot átfogó szolidaritási alap, hála a világ minden részéből érkező adományoknak. Kis és nagy projekteket finanszíroz, melyek a kis gyermekeknek jelentenek segítséget.

Kedves történeteket ismerünk azokról a gyermekekről, akik szalmacsillagokat árulnak vagy bélyegeket gyűjtenek, hogy távoli kis barátaikat adoptálhassák; akik lemondanak egy drága játékról vagy szórakozásról, hogy kortársaikat a katonaság kényszeréből kiválthassák; akik a takarékosság legkülönbözőbb módjait találják ki, hogy hittankönyvek kiadását vagy iskolák felépítését támogathassák. Sok más példát is sorolhatnánk. A Misszós Gyermekek adományaikkal több mint 3000 projektet támogattak. Nem az Isten nagy és hangtalan szeretetének valóságos csodája-e ez, mely jel a világ számára?

Kedves misszionárius gyermekek, mindnyájatoknak részt kell venni ebben a csodában! És akiknek nincs miről lemondaniuk, ajándékozzák oda imáikat és ajánlják fel szegénységük fájdalmát.

4. Kedves fiúk és lányok, a missziós tevékenység segít nektek növekedni a hitben és Jézus boldog tanítványaivá tesz benneteket.

Együttérzésetek kimutatása a kevésbé szerencsések felé, megnyitja szíveteket az emberiség nagy bajai iránt. Felismeritek Jézus arcát a szegény és szűkölködő gyermekekben. Ezt tették olyan misszionáriusok is, mint Xavéri Szent Ferenc, Matteo Ricci, Charles de Foucauld, Kalkuttai Teréz anya és mások szerte a világon.

Őszintén remélem, hogy püspökötök és papjaitok, hitoktatóitok, lelki vezetőitek, szüleitek és tanáraitok szívükön viselik a Missziós Gyermekséget. A kezdet kezdetétől emberfeletti missziós eredmények születtek, melyek gyönyörű lapjai az egyháztörténelem könyvének. Az első kínai gyermekekből, akiket a “misszionárius gyermekek” mentettek meg, tanárok, hitoktatók, orvosok és papok lettek. A keresztség ajándéka számukra és családjaik számára fénnyé vált.

A fiatalok között, akiknek más gyermekek adományai és imái segítettek, van a mártír Paolo Tschen és Peking első püspöke, Tien Keshin érsek is. Az évek során számtalan ifjúban és leányban ébredt hivatástudat, hogy életüket teljesen a hit hirdetésének szenteljék.

Hogy is felejtkezhetnénk meg a kis Lisieux-i Terézről, aki hétéves korában, 1882. május 12-én, csatlakozott a Szent Gyermekség Művéhez, és már tizennégyéves korában elhatározta, hogy elkötelezi magát Jézusnak a világ megmentésére? Ez a lelki termékenység napjainkban is megtalálható az Egyházban.  Imádkozzunk azért, hogy mind több gyermek ne csak átmenetileg, hanem életre szólóan szentelje magát az evangélium hirdetésének. Hasonlóképpen, kérjük Istent, hogy a Szent Gyermekség Műve egyre szélesebb körben terjedjen el.

5. A világon oly nagy és oly sokféle ínségben szenvednek gyermekek, hogy nincs az a nagy persely, vagy a szolidaritás mégannyi gesztusa, mely ezek csillapítására elegendő lehetne.

Kedves kis misszionáriusok, a Szent Gyermekség Művének tagjai, legelőször is ígérjétek meg, hogy naponta elimádkoztok egy “Üdvözlégy Máriát”. Mint tudjátok, a misszió hatékonysága mindenek előtt az imádságon alapul, és ezért forduljatok a Szűzanyához, aki az evangelizálás csillaga. Százhatvan éve kéritek világszerte a gyermekek nevében az Ő közbenjárását. Folytassátok ezt a szép szokást tovább még nagyobb hittel a “Rózsafüzér évében”. A nagyobbak közületek egy-egy teljes tizedet is elimádkozhatnak vagy időnként akár a teljes Rózsafüzért is.

Különösen szép a Missziós Rózsafüzér, mely összeköt minket a misszióban. A fehér szemek Európát jelentik, hogy visszanyerje hithirdető erejét; a sárga tized Ázsiát jelenti, mely fiatalokkal és élettel teli; a zöld tized jelenti Afrikát, mely sok szenvedést átélt, de nyitott a hit hirdetésére; a piros tized Amerikát jelenti, tele sokat ígérő új misszionárius erőkkel; a kék tized Óceániát jelenti, mely az Evangélium további elmélyítésére vár.

Kedves misszionárius gyermekek, nagylelkű munkátokban kísérjen benneteket a Szűzanya! Őrá bízlak titeket, családotokkal és keresztény közösségetekkel együtt. Megáldalak benneteket teljes szívemből.

 Vatikán, 2003. január 6., Urunk megjelenésének ünnepén

II. JÁNOS PÁL

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés