Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
XVI. Benedek pápa levele

ImageXVI. Benedek pápa levele az ausztriai missziós gyermekekhez, Mariazell 850. jubileumára tett látogatása alkalmával

Kedves Gyermekek!

Örülök, hogy ausztriai apostoli utam alkalmával külön is szólhatok hozzátok - hozzátok, akik aktívan részt vesztek a Pápai Missziós Művek kezdeményezéseiben. Szívből köszönöm nektek a leveleket és rajzokat, melyeket munkám iránti rokonszenvetek és a munkámban való osztozás jeleként nekem ajándékoztatok. Ezekben kifejezésre jut mindaz a hit és szeretet, amelyekért Jézus a legkisebbeket annyira szerette, őket tárt karokkal fogadta és akiket tanítványai elé mint példaképeket állított „..hisz ilyeneké az Isten országa„ mondta. (Mk 10,14).

Szeretném nektek elmondani, hogy a gyermekmisszióban való munkátokat igen nagyra értékelem. Bennetek látom a kis munkatársakat abban a szolgálatban, amelyet a pápa nyújt az Egyház és a világ részére: ti támogattok engem az imáitokkal és tettrekészségetekkel az evangélium terjesztésében.

Ugyanis sok gyermek van, aki még nem ismeri Jézust. És sajnos ugyanilyen sokan vannak, akiknek hiányoznak a legalapvetőbb életfeltételek is: élelem, egészségügyi ellátás, oktatás; sokan nem élnek békében és gondtalanul. Az Egyház különös figyelmet szentel nekik, mindenekelőtt a misszionáriusokon keresztül. És ti is magatokénak érzitek a felhívást, hogy járuljatok hozzá ehhez a gondoskodáshoz, akár egyénileg, akár csoportban. Jézus barátsága olyan szép ajándék, nem tarthatjuk meg magunknak! Aki ennek az adománynak részesévé válik, szükségét érzi, hogy továbbadja. És a megosztott ajándék nem lesz kisebb, hanem megsokszorozódik!

Csak így tovább! Felnőttök, és nemsokára fiatalok és fiatal felnőttek lesztek; ne veszítsétek el missziós lelkületeteket! Őrizzétek mindig a tiszta és hamisítatlan hiteteket, mint Szent Péter!

Kedves kis barátaim, a Szűzanya oltalmába helyezlek benneteket. Imádkozom értetek, szüleitekért és testvéreitekért. Imádkozom missziós csoportotokért és nevelőitekért és mindnyájatokat teljes szívemből apostoli áldásomban részesítelek.

Castel Gandolfo,  2007. szeptember 3.

XVI. BENEDEK PÁPA

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés