Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Általános ismertető arrow V. A Missziós Gyermekek Társasága az egyházmegye és az egyházközösség programjaiban
V. A Missziós Gyermekek Társasága az egyházmegye és az egyházközösség programjaiban

Image

1. A Missziós Gyermekek Társaságának az egyházmegyei és a plébániai pasztorális programba való integrálódása alapvetően attól függ, hogy élő szervezet-e és hogy szolgálata tükrözi-e saját identitását:

 • egyházi, misszionárius és egyetemes sajátosságait

 • célkitűzéseit

 • buzdít-e, nevel-e és összetartozást mutat-e

 • megjeleníti-e az egyetemes missziós összetartozást a gyermekek között és az ő javukra.

2.  A Missziós Gyermekek Társaságának elsőrendű szerepe van a gyermekek missziós pasztorációjában, mert:

 • fő feladata a missziós buzdítás és a gyermekek nevelése (RM 84)

 • a gyermekek egyetemes missziós együttműködését támogatja, irányítja és összehangolja.

3.  A Missziós Gyermekek Társasága a missziós összetartozást szolgálja:

 • a gyermekek közötti élő és támogató missziós közösség révén

 • gyermekek érdekében végzett szolgálataival

 • azáltal, hogy minden gyermeket aktivizál

 • a gyermekek missziós szolgálatának támogatásával az egyetemes evangelizáció terén, különösen a világ legszegényebb gyermekeinek megsegítésében.

4.  A Missziós Gyermekek Társasága saját szervezettel, de világegyházi jellegét mindenkor szem előtt tartva vesz részt a helyi közösség életében.

5.  A missziós gyermekcsoportok beilleszkednek az egyházmegye és a plébánia átfogó pasztorációs programjába

 • az egyházközösség szervezetein és tagjain keresztül úgy, hogy saját programjaikat és feladataikat beépítik az egyházmegye és a plébánia pasztorációs tervébe, valamint képviselőik útján részt vesznek az egyházmegyei és egyházközségi tanácsban a pasztorációs terv kidolgozásában

 • azokon keresztül, akik felelősek a pasztorációs tervért a Missziós Gyermekek Társaságának tagjai barátsággal és tisztelettel vannak egymás iránt

 • az egyházmegye és egyházközség pasztorációs folyamatában saját, speciális célkitűzéseiknek megfelelő tevékenységeikkel működnek közre.

 • az egyházmegyei és egyházközségi katekézisbe, az iskolai nevelésbe, a missziós és egyéb gyermek-pasztorációs tevékenységbe egyénileg kapcsolódnak be.

6.  A Missziós Gyermekek Társasága minden gyermek, a gyermekcsoport, gyermekmozgalom, nevelők és gyermekintézmények szolgálatában áll, de mindenek előtt lényegét tekintve missziós kovász.

7.  A gyermekek érdekében, - mind egyházmegyéknek, mind egyházközösségeknek – támogatniuk és erősíteniük kell a Missziós Gyermekek Társaságát. Ilymódon napról napra több missziós lelkületű gyermekünk lesz és nagyobb missziós összefogás az egyetemes evangelizációban.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés