Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Általános ismertető arrow IV. A gyermekek részvétele a Missziós Gyermekek Társaságában
IV. A gyermekek részvétele a Missziós Gyermekek Társaságában

A Társaság a gyermekek missziós közreműködését három módon segíti elő:


Image

Spirituális támogatás: keresztény életük példamutatásával (tanúságtétel), a missziókért való állandó imádsággal, áldozathozatalukkal, amely Jézusnak a gyermekekért és a világért hozott áldozatához kapcsolja őket;

Anyagi segítség: pénzbeli adományok, vagy más anyagi javak felajánlása a missziók javára;

Együttműködés missziós szolgálatban: Istennek szüksége van a mi részvételünkre; szüksége van ránk mint misszionáriusokra. Továbbá szüksége van arra, hogy segítsünk neki misszionáriusi hivatásokat támasztani.

Az gyermekek közreműködésének elősegítése és megfelelő irányba terelése céljából, a Világegyház a PMM Alapszabályában rögzítette, hogy „figyelembe véve a helyi lehetőségeket, a Missziós Gyermekség Társasága évente megrendezi a Gyermekek Világnapját. Ez az alkalom a gyermekek figyelmét a földkerekség gyermekeinek lelki és anyagi szükségleteire irányítja, és arra buzdítja őket, hogy siessenek segítségükre imádsággal, áldozathozatallal, adományokkal; és segítsék őket Jézus Krisztus arcának felismerésében” (PMM Statútum, 20.)

A gyermekek anyagi támogatásaikkal is tanuságot tesznek hitükről, ezáltal erősítik a többieket is, hogy igazabb barátai legyenek Jézusnak.

Már több mint 150 éve annak, hogy a missziós gyermekek faji, kulturális vagy vallási diszkrimináció nélkül megosztják kenyerüket és hitüket, nyújtanak támogatást gyermekek millióinak élelemre, ruházkodásra és egészségvédelemre, azért hogy megóvják életüket, szolgálják iskolai és mindenek felett keresztényi és missziós szellemű neveltetésüket.

A gyermekek adományai révén évente mintegy 4000, a világ legszegényebb gyermekeit szolgáló projekt kap „általános” vagy „rendkívüli” támogatást.

Általános támogatásban a gyermekek javát szolgáló egyházmegyei pasztorációs programok részesülnek; ezek az adományok csak a Népek Evangelizációjának Kongregációjához tartozó egyházi hivataloknak adhatók. A püspöknek jelentést kell küldenie a gyermekek helyzetéről, az érdekükben folyó missziós tevékenységről és az előző évi általános támogatás felhasználásáról.

Rendkívüli támogatást a Népek Evangelizációjának Kongregációján keresztül elsősorban az „ad gentes” misszióban folyó speciális projektek kapnak. A Kongregációval kapcsolatban nem álló egyházmegyék rendkívüli segélyt kedvezményesen kaphatnak, a gyermekek misszióban való részvételének élénkítésére és missziós nevelésére szóló projektekre.

Ezek a rendkívüli támogatások a következő területekre irányulnak:

1. Misszióban való részvétel élénkítése és missziós nevelés:

A gyermekek és nevelőik egytemes missziós szellemének felkeltésére, élénkítésére, alakítására és fenntartására (tanfolyamok a gyermekek missziós animátorai képzésére, gyermekek és felnőttek missziós nevelésére irányuló tevékenységek, a missziós anyagok és publikációk beszerzése). E Pápai Missziós Mű céljaival összhangban, minden projektnek tartalmaznia kell valamilyen keresztény és missziós oktatást, beleértve azokat is, melyek az élet védelmével állnak kapcsolatban.

2. Keresztény nevelés:

Speciális (az eredeti pasztorális programtól eltérő) projektekben résztvevő gyermekek katetikai, lelki, liturgikus és apostoli képzésének támogatása (nevelési értekezletekre; kiadványokra, helyiségekre, audio-vizuális anyagok beszerzésére).

3. Iskolai és óvodai nevelés:

Élelmezési és tanítási kiadások támogatása; épületek, óvodák, általános iskolák építésére és fenntartására; oktatási eszközök beszerzésére. A nevelési költségeket, a tanítók fizetését és közlekedési költségeit, valamint az iskolai irodák működési költségeit a Missziós Gyermekség nem fedezi.

4. Az élet védelme:

A gyermekek klinikákon, beteggondozóban és kórházban történő ápolásának támogatása; sérült gyermekek, árvák vagy elhagyott gyermekek támogatása és segítése, árvaházak építése és fenntartása.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés