Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Általános ismertető arrow III. Megszervezve, mint az apostolok
III. Megszervezve, mint az apostolok

ImageA gyermekek missziós nevelését misszionárius „közösségben” végezzük, amelyben minden egyes gyermek a saját módján Jézushoz tartozik, és sajátosan Jézust szolgálja.

Az egyes országokban a Missziós Gyermekek Társaságát - a pasztorációs körülményeknek megfelelően - missziós egyesületként vagy szolgáló szervezetként szervezik. Mindkét forma szerint megvalósítják a Társaság eredeti karizmáját.

Különböző dimenzióiban ez a Társaság, amelyet a Világegyház vagy a helyi egyház hívott életre, a Missziós Gyermekek Társaságainak csapatain, csoportjain, sejtjein, intézményein keresztül él és működik. Ezeket vezetik be a plébániákon, iskolákban és más gyermekintézményekben és - mozgalmakban. A missziós gyermekcsoportok „missziós” kovászként élnek és dolgoznak (segítenek másokat abban, hogy ők is misszionáriusok legyenek) iskoláikban, családjaikban és közösségeikben. Láthatjuk ezeket a gyermekeket, mint az apostolokat Jézussal, amint hetente összegyűlnek csoportjaikban vagy amint éppen misszionárius szolgálatot végeznek családjaikban, iskoláikban és közösségeikben. Biztos, hogy mindig boldognak találjuk őket, amint nagylelkűen munkálkodnak a plébánián és amint épp a missziókért tesznek valamit.

A missziós gyermekcsoportokon belül a gyermekek egymás közt barátságot kötnek - mint Jézus tanítványai. Az Ő szeretet-iskolájába járnak nap mint nap, kis misszionáriusként mennek családtagjaikhoz és társaikhoz, és misszionáriusként dolgoznak az egész világért.

Találkozóikon (hetente vagy időszakonként) „Jézus iskoláját” követik azáltal, hogy a missziós hitoktatásban az Ő szavait hallgatják, azt missziós szellemben fogadják, szavakkal és tettekkel továbbadják és egymást a missziós közösségben megerősítik. Minden csoport választ magának egy nevet, egy patrónust és egy konkrét feladatot. A csoportot egy gyermek vezeti, felnőtt közreműködésével.

A gyermekek továbbra is részt vesznek a plébániai hitoktatásban, valamint más evangelizációs alkalmakon, amelyeket családjaik, iskolájuk és más intézmények és mozgalmak kínálnak.

A Missziós Gyermekek Társaságának másik alapvető jellemzője a missziós lelkesítő, formáló, közösségi és támogató szolgálat a valamennyi gyermek irányába. Ezek a gyermekek, bár nem kapcsolódnak formálisan a Missziós Gyermekek Társaságához, szükség szerint részt vehetnek a gyermekek ezekben a szolgálatokban és együtt is működhetnek velük lehetőségeik szerint.

A támogatott gyermekeket, és más gyermekeket is szívesen látunk és hívunk, hogy barátokként és munkatársakként csatlakozzanak a Társasághoz. Ha katolikusok, akkor a Missziós Gyermekek Társasága aktív tagjaként is csatlakozhatnak. Ily módon minden gyermek részt tud venni a missziós gyermekcsoportok tevékenységében különböző mértékben és formában.

Azoknak a gyermekeknek, akik tagjai valamely missziós gyermekcsoportnak, javasoljuk, hogy minden vasárnap vegyenek részt szentmisén, és minden hónapban tartsanak plébániájukon egy missziós összejövetelt, amelyet ők maguk szerveznek és készítenek elő.

Minden esztendőben megünnepeljük a Missziós Gyermekek Társasága Napját, (január 6.) amely során különösen is imádkozunk a missziókért, adományokat gyűjtünk a missziók javára, és sok más kezdeményezést is indítunk, hogy a közösségekben a gyermekek missziós lelkületét erősítsük.  

Minden egyházközségben és egyházmegyében javasolható, hogy tartsák meg évente a Missziós Gyermekek Társasága Találkozóját, hogy megerősítsék a missziós gyermekek életét és szolgálatát.

Az egyes országokban (vagy egyházmegyékben) a püspök a Missziós Gyermekek Társasága atyja és fő animátora. A Pápai Missziós Művek nemzeti (egyházmegyei) igazgatója együttműködik vele; a Missziós Gyermekek Társasága feladataihoz kinevez egy titkárt vagy egyházmegyei küldöttet, aki segíti a munkáját.

A Missziós Gyermekek Társasága legfőbb felelőse az egyházközségekben a plébános. Ő együttműködésre törekszik a missziós animátorokkal és megbízza egyiküket a Missziós Gyermekek Társasága egyházközösségi koordinálásával.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés