Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Általános ismertető arrow II. Missziós pasztoráció a gyermekekkel
II. Missziós pasztoráció a gyermekekkel

Image

Maga Jézus hívott minket: „Gyertek és kövessetek engem”, „barátaim”, „Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot minden népnek” (Mt 28:19). Reméljük, hogy tanítványai leszünk és másokat is tanítványaivá teszünk. Ez az, amit a Missziós Gyermekség gyermekei javasolnak: „Jézus barátainak lenni és Jézusnak barátokat szerezni”.


A Missziós Gyermekség célja, hogy segítse a gyermekeket abban, hogy helyi és egyetemes missziójukat megfelelően tudják teljesíteni. Ebben a missziós pasztorációban nemcsak mi magunk válunk misszionáriusokká, hanem másokat is segítünk azzá válni. Javasoljuk, hogy „legyünk” Jézus tanítványai, hogy „tegyünk Jézus tanítványaivá másokat”, és segítsünk másokat, hogy ők még több tanítványt szerezzenek neki. Ezért ennek a missziós pasztorációnak  prioritást kell élveznie az egyházmegyei és plébániai programban. (RM 83)

A Missziós Gyermekség valóban a legfontosabb Társasága az egyetemes Egyháznak és minden egyes egyházközösségnek a gyermekek missziós nevelésében.

A missziós szolgálatot lényegében maguk a gyermekek végzik. Jézus maga az, aki ezt a nagyon fontos küldetést az Egyházért és a misszióért rájuk bízta. Nekik, a gyermekeknek maguknak, kell ezt a megbízatást a saját vallásos életükben teljesíteniük és ehhez másokat megnyerniük. A missziós tevékenységeket mindig a gyermekekkel együtt kell megvalósítani.


A gyermekek missziós nevelése négy, egymást kiegészítő területen folyik:


Misszionáriusi lelkesedés:

Célja, hogy felébressze, élénkítse és fenntartsa a gyermekekben az általános missziós szellemet. Használatos eszközei: imádság, missziós információk, missziós motiváció, a gyermekek egymással való kapcsolata és missziós kísérésük.

Missziós képzés:

Célja, hogy segítsenek a gyermekeknek „Jézus iskolájába járni”, Mesterükhöz hasonlóan misszionárius módjára gondolkodni és ténykedni. Ez a következő elméletet és gyakorlatot foglalja magában: katekézis és missziós teológia, misszionáriusi lelkiség, misszionáriusi módszertan és gyakorlat.

Missziós közösség és szervezet

Célja, hogy segítse a gyermekek közötti missziós közösség kialakulását. A szervezet segít a gyermekeknek a rendelkezésre álló eszközöket megfelelően felhasználni, és a gyermekek és vezetőik tevékenységét a templomi közösségbe integrálni.

Missziós szerep

Arra irányul, hogy segítsen, hogy missziós tevékenységével minden gyermeknek résztvehessen az Egyház helyi közösségeinek életében, vagy hozzájárulhasson az egyetemes evangelizációhoz, különösen az „ad gentes” misszióban élő gyermekek javára.

Ilyen módon, a missziós lelkesítés, képzés, a közösség és a részvétel útján a Missziós Gyermekség minden egyes gyermeket arra nevel, hogy misszionárius lehessen családjában, iskolájában, közösségében és az egész világon.

A Missziós Gyermekség - azáltal, hogy a gyermekeket e négy területen vezeti, - teljesíti fő feladatát: a gyermekek missziós nevelését, és egyben sikeresen elősegíti beilleszkedésüket a világszerte élő missziós összefogásba. A gyermek belenő a missziós gondolkodásba.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés