Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
I. Bevezetés

ImageÖrömünkre szolgál, hogy Önökkel együtt vehetünk részt a Pápai Missziós Művek Missziós Gyermekség vagy Szent Gyermekség Társasága nagyszerű munkájában, mely által a Szent Gyermekség Műve a társadalomban és saját közösségeinkben is egyre ismertebbé és támogatottabbá válik.Missziós Gyermekség vagy Szent Gyermekség közösségeinkben

Püspökök, misszionáriusok, vezetők és gyermekek által segít Isten a gyermekeknek, hogy családjaik, más gyermekek és az egész föld evangelizációjának nagy feladatát elvégezzék. Egyúttal hadd fejezzük ki elismerésünket és őszinte hálánkat, hogy ez a Társaság a gyermekek számára egy olyan utat jelent, amely keresztényi és missziós kiteljesülésre érleli őket.

Minden plébánia, minden egyházmegye és az egyetemes Egyház sajátjának érezheti a Missziós Gyermekség Társaságát.

1.  Missziós Gyermekség vagy Szent Gyermekség

A Missziós Gyermekség vagy Szent Gyermekség 1993-ban ünnepelte 150 éves jubileumát. Ma már milliószámra vannak „kis misszionáriusok” plébániákon, iskolákban és mozgalmakban mind az öt kontinensen.

A Pápai Missziós Művek Szent Gyermekség Társasága konkrét célkitűzései:

  • A nevelők segítségére lenni abban, hogy növekvő érdeklődést ébresszenek a gyermekekben a világmisszió, az egyetemes missziós elkötelezettség iránt.

  • Segíti a gyermekeket abban, hogy kifejlődjön a missziós lelkület.

  • Motiválja a gyermekeket, hogy hitüket továbbadják, és megosszák anyagi javaikat, elsősorban azokkal a gyermekekkel, akik a legszegényebb vidékeken és egyházakban élnek a világon.

  • Elősegítse a missziós hivatásokat.

  • Váljanak részévé a keresztény nevelés általános pasztorációs programjának, magukkal hozva a misszionáriusi dimenziót.

A célok elérése érdekében a Missziós Gyermekség két szolgálatot nyújt a gyermekeknek: az első és fő: a missziós nevelés; a második: a missziós együttműködés a legrászorultabb gyermekekkel, valamint a missziókkal szerte a világon.

Ezért a Pápai Missziós Művek Missziós Gyermekség vagy Szent Gyermekség Társasága, amely az egyetemes Egyház és ugyanakkor a helyi egyházak intézménye, a gyermekeket (14 éves korig) és nevelőiket a misszió szempontjából lelkesíti és formálja,  hogy az Egyház missziós közösségében  éljenek, végezzék helyi missziós munkájukat és működjenek együtt az általános evangelizációban, különös tekintettel a gyermekekre.

A Missziós Gyermekséghez tartozó fiúk és lányok vezetőikkel együtt, közösségeikben olyan misszionáriusoknak tekinthetők, akik az egész világ gyermekeit segítik. Jézus barátai ők és Jézusnak szereznek barátokat.

Nevelők, szülők, hitoktatók, fiatalok, szerzetesek és papok vehetnek részt a Társaságban szervezőként. Az szervezők segítik és vezetik a gyermekeket, hogy megtanulják a felelősségteljes magatartást. Támogatják őket mindenben, amit maguknak kell megtenniük, s ílymódon a legfontosabb közvetítőivé válhatnak a pasztorális missziós munkának. .

A Világegyház az összes egyházi intézményt és mozgalmat meghívja a Missziós Gyermekséggel vagy Szent Gyermekséggel való együttműködésre és a világ összes gyermeke érdekében végzett szolgálatra.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés