Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow A Pápai Missziós Művek arrow A PMM Magyarországon arrow A Pápai Missziós Művek Magyarországon
A Pápai Missziós Művek Magyarországon

Image

A Pápai Missziós Művek rendkívül gyorsan elterjedt Európa országaiban, így Magyarországra is hamar eljutott.  A hazai missziós élet eseményeit 1926-tól követjük nyomon.
Ekkor jelent meg először – és 1943-ban utoljára - Az Unio Cleri pro missionibus” (A papság missziós egyesülete) évkönyve, a Hitterjesztés Egyesületének Magyarországi Tanácsa kiadásában.

  Az Unio Cleri szervezet élére Serédi Jusztinián hercegprímást nevezték ki. A missziós élet fellendülésével foglalkozik Krywald Ottó érseki főbiztos írása. Az évkönyv feladata az volt, hogy ébren tartsa és ápolja a hazai papságban a missziós gondolatot, segítse a missziós egyesületeket, és a világmisszió nagy művének kimagasló eseményeiről beszámoljon.

  Az első évkönyv adatai is azt mutatják, hogy az országban már jóval korábban érdeklődés mutatkozott a missziós iránt, igen sok embert bevonó missziós munka folyt lelki és anyagi vonatkozásban.

  Csernoch János bíboros hercegprímás a magyar missziós tevékenységet Xavéri Szent Ferenc oltalma alá helyezte, sürgetve a Pápai Missziós Művek négy ágazatának megalakulását.

  Közzétették XV. Benedek és XI. Piusz pápák missziós körleveleit, valamint az Unio Cleri szabályzatát.

  Felsorolás található a Hiterjesztési Egyesületek egyházmegyei szervezeteiről, név szerint megemlítve a munkatársakat. Az évkönyv beszámol arról, hogy 1924-ben felszentelték a Budatétényben felépült első hazai verbita missziósház, a „Názáretet”, melyet az „Isten Igéjéről” nevezett szerzetestársulat alapított.

  Erőteljesen megindult a missziós tevékenység az egyetemeken, a teológusok körében, az orvosoknál, az iskolákban, a plébániákon és az egyesületekben. Már 1926-ban is – minden szegénység ellenére – sok adomány gyűlt össze.

  Részletes ismertetés olvasható a lapban, hogy mely hazai rendek mennyi miszionáriust küldtek a távoli országokba. Meglepő a magyar misszionáriusok nagy száma.

  Információt nyerhetünk a missziós sajtótermékekről, a negyedévente megjelenő Katholikus Világmisszió folyóiratról, a Kis Hitterjesztő és a Katholikus missziók a tengerentúli országokba című lapokról, különböző missziós kiadványokról, naptárakról, diasorozatokról.

  A PMM hazai tevékenységét jól nyomon lehet követni a későbbi években megjelent évkönyvekből. Mai szemmel kiemelkedőnek tűnik az az erőfeszítés, amely a gyermekek és az ifjúság missziós tudatosságának kialakítását célozta. Az ország szinte valamennyi iskolájában gyűjtés folyt a missziók javára.

  Az 1943 és 1994 közötti időszakról – több mint 50 évről –nincs sok információnk. A missziós szellem kimagasló személyiségével, Waigand József munkásságával foglalkozik P. Tóth Zoltán SVD, szakdolgozata. Waigand atya volt az első magyar, aki Rómában doktorált missziológiából, és ezt a tárgyat a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karon tanította is. Bár nem mehetett soha külföldre misszióba, mégis misszionárius volt: a missziós gondolat misszionáriusa. A missziónak szentelte életét, írt, prédikált, szervezett, az ifjúság karizmatikus missziós nevelője lett. 1948-ig a Hitterjesztés Művének országos titkári feladatát látta el. Sajnos, szűk ez a keret gazdag életművének ismertetésére. Waigand atya szüleinek nagylelkű templomépítési adományára utal a Zugligeti Szent Család templom egyik – Jézus születését ábrázoló – színes üvegablaka, amely őrzi a Waigand család nevét.

Bizonyítékául annak, hogy az egykor élénk missziós nevelés máig ható emlékként él, olvasóink visszaemlékezéseikben osztották meg velünk.

  1948-ban – több más egyházi szervezettel együtt, - hazánkban a Pápai Missziós Műveket is betiltották. Újraszervezését P. Szabó Imre SVD évtizedekig tartó Új-Guinea-i missziója után vállalta el, ő volt a PMM országos igazgatója 1995-től 1999-ig. Missziós Hírek címmel negyedévenként újságot adott ki, és a plébánosokat rendszeresen ellátta missziós anyagokkal. Őt követte országos igazgatóként P. Rostás Sándor SVD, 1999-től 2007. év közepéig. A missziók és misszionáriusok életéről szóló előadássorozatokat szervezett, a fiatalok missziós felkészítésével foglalkozott.

2007-ben a Népek Evangelizációja Kongregáció prefektusa – az Indiából érkezett - P. Benvin Sebastian SVD atyát nevezte ki a Pápai Missziós Művek országos igazgatójának.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés