Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow A Missziós Rózsafüzérről arrow A Missziós Rózsafüzérről
A Missziós Rózsafüzérről

RózsafüzérA Missziós Rózsafüzér annyiban különbözik a mindennapi rózsafüzértől, hogy az egyes tizedek végzésekor egy-egy földrész missziójáért is imádkozunk. A Missziós Rózsafüzér "sokszínű" szemeiben a világot sokszínűségében is egységes alkotásként ábrázolja.

II. János Pál pápa mindenkit bátorított  -  gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat és időseket,  családokat, plébániai és szerzetes közösségeket -, hogy még gyakrabban és elmélyültebben imádkozzák a Rózsafüzért.  


Missziós Vasárnapi üzenetében (2003-ban) a Szentatya összekapcsolta a Rózsafüzér imádkozását a misszióval:  imamisszió  -   elmélkedés Krisztusról Mária által.

A Missziós Rózsafüzér eredete

Pápa1951. februárjában vezette be a Missziós Rózsafüzért Fulton J. Sheen érsek, aki abban az időben a Pápai Missziós Művek országos igazgatója volt az USA-ban.

II. János Pál pápa mindenkit bátorított  -  gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat és időseket,  családokat, plébániai és szerzetes közösségeket, hogy még gyakrabban és elmélyültebben imádkozzák a Rózsafüzért.

„Imádkoznunk kell, és nem magunkért, hanem a világért. E célból terveztem meg a Missziós Rózsafüzért. Az öt tized mindegyike más színű, hogy az öt földrészt jelképezze. A Missziós Rózsafüzér minden tizede eszünkbe juttat egy-egy olyan területet, ahol az Egyház  evangelizációs misszióját teljesíti:

  • SÁRGA - a felkelő nap fényét, Ázsiát

  • KÉK - Ausztrália és a Csendes-óceán szigeteit körülölelő óceánt,

  • FEHÉR - Európát szimbolizálja, a Szentatya székhelyét,

  • PIROS - eszünkbe juttatja a hit tüzét, melyet a misszionáriusok Amerikába vittek,

  • ZÖLD - Afrika őserdeit és szavannáit.

Csak akkor lesz béke a földön, ha a szívek megváltoznak. Mire befejezzük a Missziós Rózsafüzért, átöleltük az összes földrészt, összes embert az imánkban.”

Az egyes színek alatt a következőkről is elmélkedhetünk:

A sárga szín Ázsiát jelenti. A BÖLCSESSÉG erényéről elmélkedünk.
 

ImageÁzsia, ahol a népesség óriási és egyre nő, de ahol a katolikusok csak kicsi nyáj, helyenként csak 3-4 %. Ezért erőfeszítéseket tesznek, hogy a különböző vallású nemzetek, népek egymásra találjanak; a gyakorlatban a katolikusokkal sok országban nagyon rosszul bánnak. Kínában komoly problémák vannak. A Pápa arra kér bennünket, hogy különleges figyelmet szenteljünk ennek a földrésznek.  Az ázsiai emberek magukban hordozzák a meditáció és a kontempláció ajándékát. Az ázsiai missziós területek végtelenek. Egy jobb jövő képe az egész emberiséget inspirálja. Imádkozunk, hogy a bölcsesség ajándéka ösztönözze az embereket, hogy tegyék magukévá Jézus Örömhírét.

A kék szín Óceániát jelenti. A HARMÓNIA ajándékáról elmélkedünk.

ImageAusztráliában és Új-Zélandon az egyház hasonló problémákkal szembesül, mint a nyugati szekularizált világban. Problémát jelent a többszáz óceániai sziget is a nagy távolságok, az oly sok kultúra és különböző nyelv miatt.  A 29 milliós népességből csak 8 millió katolikus.

Óceánia szigetei kincsként őrzik a teremtés szépségét, a mélykék óceánok fenségével és titokzatosságával. A Missziós Rózsafüzérnek ezt a tizedét a Harmónia ajándékáért imádkozzuk, remélve, hogy mind több ember ismeri meg az Evangéliumot.

A fehér szín Európát jelenti. Az EGYSÉG ajándékáról elmélkedünk.

ImageEurópa olyan országokból áll, melyeknek keresztény hagyományai vannak, ahol történelme van a kereszténységnek, és amelyek az Egyháznak sok nagy szentet adtak, de ahol nem gyakorolják a hitet. Ezért a Pápa az új evangelizáció szükségességéről beszél.  Sok országnak, ahová az elmúlt években misszionáriusokat küldtek, szüksége van az újra- evangelizálásra. Európa történelme küzdelem túllépni a megosztottságon, eggyé lenni az Úrban. A Pápa hív bennünket,  hogy teljesítsük Jézus kívánságát, és egy napon „legyen egy pásztor és egy nyáj”. Imádkozunk az  Egység ajándékáért az egész világon és az Egyházban.

A piros szín Amerikát jelenti.  A VAGYONKÖZÖSSÉGRŐL  elmélkedünk.
 

ImageAmerika olyan földrész, ahol nagy különbségek vannak az északi és a déli országok között.  Dél-Amerikában az Egyház sokat szenved a szociális igazságtalanságok miatt és a nemzetek közti nagy különbségektől. A nyugati félteke megtapasztalhatta a keresztény Egyház növekedését; sok keresztény vérét ontotta az Evangélium hirdetéséért; a kapott javak megosztásra várnak. Imádkozunk, hogy ez a vagyonközösség megvalósulhasson.

A zöld szín Afrikát jelenti. A REMÉNY ajándékáról elmélkedünk.

AfrikaAfrikában, ahol az Egyház még fiatal, de ahol sok hivatás születik, ugyankkor ahol nagy a szenvedés, leginkább az AIDS, az éhezés, a fajgyűlölet és az üldöztetések miatt. A zöld szín a természet színe. Az egymás iránti felelősséget kell felmutatnunk földi életünk során. Imádkozunk, hogy a remény ajándéka töltse el minden afrikai ember szívét.


Imádkozzunk a missziókért Szűzanyánkhoz, felajánlva egy-egy tizedet az öt földrész valamelyikéért.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés