Pápai Missziós muvek
HITTERJESZTÉS MŰVE
PONTIFICIUM OPUS
A PROPAGANDA FIDEI


„… hogy az Evangélium minél jobban elterjedjen…”
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Hitterjesztés Műve arrow Alapítása, céljai, támogatása arrow A Hitterjesztés Művének alapítása, története
A Hitterjesztés Művének alapítása, története

Image

A Népek Evangelizációja Kongregáció (Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli) ismertetője

A francia egyház épp hogy megmenekült a francia forradalom üldözéseitől, máris az államhatalom beavatkozó elnyomása alatt szenvedett, és megosztottá vált a gall eretnekség kétértelmű doktrínái miatt.

Napóleon uralkodása során (1804-1815) a nagyszerű párizsi Mission Étrangéres (MEP, Párizsi Külmissziók) csak két misszionáriust tud küldeni a Távol-Keletre. Ilyenek voltak a körülmények, amikor a Lélek ajándéka leszállt egy fiatal Lyon-i lányra, Pauline Marie Jericot-ra. Pauline 1799. július 22-én születik egy jómódú családban. Boldog gyermekkora van, és élvezi az ipari forradalom kezdetén meggazdagodott család minden kényelmét. Már fiatal korában már sok pénzzel rendelkezik; büszke a szépségére, az ékszereire, drága ruháira és a társasági sikereire. 17 éves korában Pauline felfigyel plébánosának egyik prédikációjára, amely mély benyomással van rá. Megláttatja vele élete mulandóságát, és hiú törekvéseit: a kiábrándító és nagy hiúságot, amelyet ezután örökre felad!

Pauline tisztasági fogadalmat tesz 1816. karácsonyán. Életének értelmét az Oltáriszentség imádatában és a Jézus Szent Szíve elleni sértések jóvátételében találja meg. Az apja üzemében dolgozó fiatal lányok egy csoportja köréje gyűlik, és Lelki Társulatot hoznak létre, melyet egyszerűen úgy neveznek el, hogy a „jóvátételen munkálkodók”. 1918-ban az egyik MEP kiadvány által javasolt irányvonalat követve, a csoport a missziókért imádkozik, és a missziók felélesztésére, kötelezettség nélkül, heti egy centet ajánlanak fel „az evangélium terjesztésében való együttműködés” bizonyságául.

Pauline egész lényével a misszió felé fordul. Testvére, Phíléás példája is serkenti, aki elhatározza, hogy misszionárius lesz. Pauline kiválóan egyesíti a lelki értéket a konkrét cselekedetekkel.

Lelki szemei előtt körvonalazódik a misszionáriusok támogatásának és az értük mondott imának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja: azok, akik együtt imádkoznak a missziókért, együtt is támogassák azokat. Tíz fős csoporttal kezdik munkájukat, és mindegyikük kötelezi magát arra, hogy talál másik tíz embert, akik imádkozni fognak a missziókért, és a támogatásukra hetente tíz centet adakoznak. Az elgondolás meggyújtja a szíveket, és a mű gyorsan terjed: 1820. október 20-án már több, mint 500 ember csatlakozik hozzájuk.

A Társulat később a Hitterjesztés Egyesülete nevet kapja, hivatalos megalapításának dátuma: 1822. május 3. 1826-ban már európaszerte elterjed. Évkönyveket adnak ki, amelyekben megjelentetik a misszionáriusok leveleit, és szoros kapcsolatot tartanak a Hitterjesztés Kongregációjával. A Hitterjesztés Művét, az egyetemes egyházhoz fűződő missziós szellemének és szolgálatának bizonyságául, XI Pius pápa, Motu Proprio körlevelében 1922. május 3-án „pápai” státusszal ismeri el.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés