Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Misszió arrow Újkori missziók arrow Effata - Nyílj meg!
Effata - Nyílj meg!

ImageA nagyothalló és siket emberek vidám, jó kedélyű emberek. És nagyon tudnak szeretni - mondja Szilágyi M. Izabella kalocsai iskolanővér, aki testvérével, Margit nővérrel évtizedek óta elkötelezett segítője a hallássérült híveknek

A hallássérült pasztoráció mindennapjai

Honnan ered e hivatásuk - kérdezem, s a válasz: szüleik betegség következtében elveszítették hallásukat, így a két nővér életében igen korán mindennapos tapasztalattá vált a hallássérült emberek számos gondja. E megszólítást olyannyira komolyan vették, hogy azóta minden tehetségüket a rájuk bízottak életének megkönnyítésére, lelki gazdagítására fordítják.

A hazai hallássérült pasztorációval - mondja Izabella nővér - a második világháború előtti években ferences rendi atyák foglalkoztak Budapesten. A kommunista diktatúra halált termő "virágkorában" mindenféle vallási csoportosulás gyanút keltett, így a jelbeszédükkel egyébként is feltűnőbben kommunikáló hallássérülteket nem lehetett veszedelem nélkül összehívni vallási rendezvényekre.

A hetvenes évek elejétől a budapesti Krisztus Király-plébánia adott otthont a hallássérült hívek részére rendezett havi egy szentmisének. Az első alkalommal a teljesen új és megrendítő élmény hatására nemcsak a hívek könynyeztek, hanem a miséző pap is. Mindennek immár harminc esztendeje.

Azután évekig Rákosfalván tartották szentmiséiket, egyre többen jöttek ezekre az alkalmakra olyanok is, akik korábban nem tanultak hittant. Később a Központi Szemináriumba "költöztek", német barátaik segítségével vetítőgépet is kaptak, amelynek segítségével a hallássérült hívek könnyebben be tudnak kapcsolódni a liturgia áramába. Még az éneklésbe is, mert a hallássérültek a maguk módján nagyon szeretnek énekelni - mondja Izabella nővér. Jézus életéről és szenvedéséről is beszereztek annak idején diaképeket, amelyek nagyban gazdagították összejöveteleiket. Azóta már videovetítéseket is tartanak.

A pasztoráció vándorlása aztán a budapesti piarista rendház kápolnájában ért véget: a mai napig itt jönnek össze a hallássérült hívek - immár havonta két alkalommal. Korábban Futó Károly atya járt a közösségbe szentmisét mondani, később csatlakozott Suló Lajos atya is, aki - hallása megromlását követően - maga is elsajátította a siketnémák jelbeszédét.

A Szilágyi nővérek az évek során számos ötletet dolgoztak ki, amellyel a hallássérült emberek hitoktatását, lelki életét megkönnyíthetik, gazdagíthatják. Sok képpel illusztrált és kevés szöveggel megfogalmazott Bibliai olvasókönyvet állítottak össze "Jézus legkisebb testvérei" számára. Elkészült a Kis misekönyv speciális és hivatalosan jóváhagyott változata is, amely a jelbeszéddel kommunikáló hallássérült hívek számára könynyíti a megértést, hiszen a szerkesztők a nehéz vagy bonyolult részeket lényegesen egyszerűbb nyelvre fogalmaztak át. Készülőben van a nyolcvanas években már napvilágot látott Lukács-evangélium átiratának új kiadása is. Ennek bevezetőjében írta annak idején Szakos Gyula püspök: "A szerény szókincs, az elvont fogalmakat kerülő előadás, a meglepő mondatszerkesztés, az... ismétlések azok az eszközök, amelyek érthetővé teszik számukra is közös kincsünket, Isten Igéjét." A szentmise evangéliumának, az ünnepek jelentésének jobb megértésére találták ki a nővérek azokat a dialógusokat, amelyeket eleinte ők maguk, majd a szívesen bekapcsolódó hallássérült hívek adnak elő minden vasárnap.

A nővérek tevékenysége sokrétű: hosszú évek óta tanítanak hittant a siketek és a nagyothallók budapesti iskolájában is. Hétfőnként tartanak előadásokat a felnőttek számára. Tizenhatodik évfolyamához ért idén a Hallássérült Hívek Hírlapja című kiadvány, amelyet ők szerkesztenek. Időről időre zarándoklatra vagy kirándulni megy a közösség. 1988 óta a gyerekeknek nyári táborokat is szerveznek. Külföldön nemegyszer jártak már. Római zarándoklatuk során találkozhattak a Szentatyával, akinek 1991-es magyarországi látogatása alkalmával a Népstadionban részleteket mutathattak be egyik legnagyobb szabású és legszebb vállalkozásukból: evangéliumi jeleneteket adtak elő - a mozdulatok megelevenítő erejével. A passiót megjelenítő előadásuk a televízió vallási adásában már több alkalommal szerepelt.

Az egyszerre személyes és közösségi ünnepek - keresztelők, elsőáldozások, esküvők, a felkészítő jegyesoktatások, többnapos lelkigyakorlatok is mind részét képezik a nővérek lelkipásztori tevékenységének. A hallássérülteknek ma már természetesen nemcsak a fővárosban, hanem számos más településen is van közösségük, amelyeket Budapestről rendszeresen látogatnak. A pasztorációról mesélve Izabella nővér szavaiba csak egyszer vegyül némi aggodalom és szomorúság: nemigen van utánpótlásuk, aki majd átvehetné tőlük személyes, egyedi küldetésüket. Remélik, jön majd valaki, aki szívében meghallja hivatásuk hangját.

szigeti

Forrás: Új Ember
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés